تاثیر کود فتالامیک اسید در میوه ها

کود فتالامیک اسید و نقش آن در خصوصیات کمی و کیفی گیاهان و میوه ها و عرضه مستقیم به صورت کلی و جزئی

در صورت نداشتن قیمت

با تکمیل فرم زیر شما را با یک تولید کننده و یا نماینده متصل خواهیم کرد .
    جهت بدست آوردن اطلاعات و مشاوره در خصوص محصول با شماره 09108158030 - 09127855049 مدیر بازرگانی و صادرات تماس حاصل نمایید .