انجمن پرسش و پاسخ

انجمن پرسش و پاسخ

FAQ Forum

دیگر نگران سوالات خود نباشید!

مجموعه پارادایس کوشیده تا با فراهم سازی بستری مناسب برای پرسش و پاسخ های شما به همه ی سوالات شما عزیزان پاسخ کامل بدهد.

در راستای حفظ شئونات اسلامی از سوالات سیاسی و مقایر با جمهوری اسلامی بپرهیزید جهت پرسیدن سوال و پاسخ میبایست عضوریت خود را کامل کنید .عضویت ۱۰ امتیار

دسته بندی های تخصصی

نظام امتیاز دهی در انجمن پرسش و پاسخ

امتیاز

شرح فعالیت در انجمن پرسش و پاسخ

فعالیت

ردیف

۱۰

امتیازاتی که هنگام ایجاد حساب کاربری اعطا می شوند

عضویت در مجموعه

۱

Points awarded when user account is created

Registration

0

امتیازات اعطا می شود هنگامی که کاربر سؤال می کند

پرسیدن سوال

۲

Points awarded when user asks a question

Asking

5

امتیازهایی که کاربر در هنگام پاسخ به یک سؤال اعطا می شود

پاسخ به سوال

۳

Points awarded when user answers a question

Answering

2

امتیازهایی که هنگام اظهار نظر کاربر در مورد سوال یا پاسخ اعطا می شودنظر دادن

۴

Points awarded when user comments on question or answer

Commenting

2

امتیازهایی که کاربر در هنگام انتخاب پاسخی برای سؤال خود اعطا می کندانتخاب یک پاسخ

۵

Points awarded when user selects an answer for their question

Selecting an Answer

 

10

امتیازات اعطا شده در هنگام انتخاب پاسخ کاربر به عنوان بهترینپاسخ به عنوان بهترین انتخاب شد

۶

Points awarded when user’s answer is selected as best

Answer selected as best

 

10

امتیازهایی که هنگام دریافت کاربر از رای موافق دریافت می کنندرای گرفته شد

۷

Points awarded when user receives an upvote

Received up vote

-2

امتیازات اعطا می شود وقتی کاربر رأی پایین می گیردرای کم گرفت

۸

Points awarded when user receives a down vote

Received down vote

0

امتیازهایی که هنگام رأی دادن از کاربر می گیرندرأی موافق می دهد

۹

Points taken from user when they give an up vote

Gives an up vote

0

امتیازهایی که هنگام رای دادن به کاربر داده می شودرأی می دهد

۱۰

Points taken from user when they give a down vote

Gives down vote

سوالات در خصوص انجمن پرسش و پاسخ

هدف از ایجاد بستر انجمن پرسش و پاسخ رایگان برای عموم جامعه چیست ؟

۱- پاسخ به سوالات در راستای بهبود سطح علمی و رفع مشکلات عموم جامعه 

2- امتیاز دهی به متخصصین ، مهندسین و عالمان در صورت پاسخ دهی به سوالات در راستای تکمیل رزومه فردی و بدست آوردن سقف امتیاز در جهت انتقال پروفایل شخصی به مشاورین علمی NB در جهت اشتغالزایی دیدمانی .