هدایت احمدی رئیس هیئت مدیره زنجیره تامین بهشت

نام و نام خانوادگی  : هدایت احمدی

سمت : رئیس هیئت مدیره شرکت تعاونی زنجیره تامین بهشت

رزومه فعالیت

دبیر بازنشته ناحیه یک آموزش و پرورش استان قزوین

کارشناس مبانی فقه و حقوق اسلامی

مدیریت اجرایی و ادارای در زمینه های کشاورزی ، آموزشی و فرهنگی ، تربیتی اردویی ، درمانی  و … در طول دوران خدمت صادقانه .

مسلط به آئین نامه های اجرایی و اداری در زمینه های کسب و کار ، اشتغال زایی و … .

مرکز آموزش های رایگان اقتصاد کلیک کنید .

معرفی تولید کنندگان ایران راهکاری برای اقتصاد مقاومت