مشخصات کود های میکرو

در این قسمت از بانک اطلاعاتی مجموعه ی پارادایس نظر شما را به توضیحاتی هر چند مختصر توسط متخصصان این مجموعه در رشته ی کشاورزی و کود شناسی در رابطه با کود های ماکرو بستته بندی شده توسط این مجموعه جلب می نماییم .

جهت خرید کود های تقویت گیاهان و درختان با بالاترین کیفیت محصولات در زیر نمایش داده شده است تولید شده توسط شرکت FERTISOL BALANCE ایتالیا

کود با کیفیت

لازم به ذکر است این مجموعه ارائه دهنده ی بهترین برندهای کود موجود در بازارهای دنیا با بسته بندی و لیبل مخصوص پارادایس می باشد و هیچ ضمانتی بابت فروش این کود ها با مارک پارادایس در سایت های دیگر نمی باشد .

قبل از هر گونه توضیحی ابتدا نظر شما را به اطلاعاتی کلی از مفهوم کود جلب می نماییم :

تعریف کود :

به هر نوع ماده معدنی و آلی یا بیولوژیکی که دارای عناصر غذایی باشد و باعث بالا بردن حاصل خیزی خاک و همچنین با تیمار گیاهی باعث افزایش عملکرد کیفی و کمی محصول شود کود اطلاق می شود .

تاثیر کود های ماکرو بر محصولات کشاورزی :

در صورتی که عکس محصولات کشاورزی کود خورده نمایش داده نشد با تیم پشتیبانی مجموعه پارادایس هماهنگ نماید .
استفاده درست از کود های ماکرو و میکرو

دسته بندی کود ها :

1-شیمیایی

2-آلی یا ارگانیک

3-بیولوژیک یا زیستی

کود های شیمیایی :

در برخی از آنها که جزء عناصر پرمصرف گیاه یا ماکروالمنت و برخی نیز جزء عناصر کم مصرف گیاه میکروالمنت می باشند.

عناصر پر مصرف ( ماکرو ) شامل :

1-ازت

2-فسفر

3-پتاس

4-کلسیم

5-منیزیم

عناصر کم مصرف ( میکرو ) شامل :

1-آهن

2-روی

3-منگنز

4-مس

5-بور

کود کامل :

به کودهایی که مجموع عناصر فوق را با هم و به نسبت متناسب دارا باشد اصطلاحا کود کامل گفته می شود . ترکیب شیمیایی و درصد خلوص کودهای مختلف حاوی یک عنصر بسیار متفاوت اند .

این تفاوت ها بر نوع مصرف ، نحوه ی پخش ، زمان کوددهی و اثربخشی کودها تاثیر بسیار مهمی دارند .

بنابراین شناخت کافی از انواع کودهای شیمیایی قبل از انتخاب و یا مصرف آنها ضرورت دارد.

معرفی عناصر کود ماکرو :

کودهای ماکرو موضوع بحث ما را تشکیل می دهند این کودها از مجموع سه عنصر : ازت ، فسفر و پتاسیم به نسبت های مختلف و متناسب با زمانبندی رشد و باروری گیاه تشکیل میشود .

حال برای درک هرچه بیشتر تاثیر این کودها نظر شما را به تاثیر هر یک از این عناصر به تنهایی بر روی گیاهان و درختان جلب می نماییم :

1-عصر ازت :

ازت به صورت های نیترات ، یون آمونیوم و اوره قابل جذب گیاه است. نیترات آمونیوم 33% ازت داشته و هر دو فرم ازت آن قابل جذب گیاه می باشد . چون دارای بار منفی است .

جذب کلوئیدهای خاک نشده و در معرض شستشواز خاک است .

در صورتی که عکس چرخه نیتروژن نمایش داده نشد با تیم پشتیبانی مجموعه پارادایس هماهنگ نمایید .
چرخه نیتروژن در اکوسیستم

رایج ترین کود ازت در ایران :

اما چون دارای بار مثبت است جذب کلوئیدهای خاک می گردد . اوره رایج ترین کود ازت در ایران است . اوره از ترکیبات آلی به شمار رفته و به همین فرم قابل جذب گیاه می باشد .

محلول پاشی اوره بر برگهای گیاهان :

از محلول اوره در محلول پاشی برگ گیاهان نیز استفاده می شود .

اوره نیترات آمونیوم را می توان قبل از کاشت محصول و بعد از آن که گیاه مقداری رشد رشد نمود به خاک داد .

سولفات آمونیوم :

سولفات آمونیوم علاوه بر ازت دارای 24 % گوگرد است .

هیدرات آمونیوم :

هیدرات آمونیوم را که از حل شدن آمونیاک در آب بدست می آید قبل از کاشت بوسیله ی سرنگ های مخصوص در زیر لایه ای از خاک قرار می دهند .

نیترات کلسیوم و نیترات پتاسیم :

نیترات کلسیم و نیترات پتاسیم درصد ازت کمی داشته و کمتر به عنوان منبع کود ازت در خاک مصرف می شوند .

این کودها معمولا در محلول های غذایی به عنوان منابع کلسیم یا پتاسیم مورد استفاده قرار می گیرند.

در صورتی که عکس کمبود عناصر در گیاهان نمایش داده نشد با تیم پشتیبانی مجموعه پارادایس هماهنگ نمایید .
علائم کمبود عناصر نیتروژن ، فسفر ، پتاسیم در گیاهان

علایم کمبود ازت ( نیتروژن ) :

عکسی از علائم کمبود نیتروژن در روند رشد و رنگدانه های گیاهان

در صورتی که عکس کمبود نیتروژن در گیاه نمایش داده نشد با تیم پشتیبانی مجموعه پارادایس هماهنگ نمایید .
علائم کمبود نیتروژن در برگ گیاه

2-کودهای فسفر :

اکسید فسفر :

معمولا درصد فسفرکود های شیمیایی را به صورت درصد اکسید فسفر ذکر می نماییم ، اسید فسفریک که از تجزیه مواد آلی خاک حاصل می شود قابل جذب گیاه است ، اما به صورت کود شیمیایی مصرف نمی شوند .

در صورتی که عکس علائم و مشخصات فسفر در گیاه نمایش داده نشد با تیم پشتیبانی مجموعه پارادایس هماهنگ نمایید .
علائم تاثیر فسفر در ریشه گیاهان

روش تثبیت فسفر :

قسمت اعظم کود فسفر که به خاک داده میشود بوسیله کلسیم در خاک های قلیایی و بوسیله آهن و آلومینیم در خاک های اسیدی تثبیت میگردد .

زمان جذب کود فسفر :

معمولا کود فسفری که به خاک داده می شود در سال اول بصورت قابل جذب گیاه باقی می ماند و بخش کمی نیز طی سال های آینده قابل جذب گیاه می گردد .

روش مناسب استفاده از کود فسفر :

میزان های فوق ذکر با روش کوددهی ، بافت ، ترکیب خاک ، سوابق مصرف کود فسفر در خاک بسیار محدود است .

کودهای فسفر را قبل از کاشت به خاک داد و آنها را مستقیما در ناحیه توسعه ریشه قرار داد .

PH مناسب جذب کود فسفر :

حداکثر میزان محلول فسفر در PH6  تا 5.6 مشاهده میشود . بنابراین رساندن PH خاک به این حدود می تواند در اقزایش محلول بودن و جذب فسفر موثر باشد .

تنظیم PH خاک :

تغییر PH  خاک در خاک های اسیدی با اضافه کردن آهک و در خاک های قلیایی با اضافه کردن گوگرد یا کودهای اسیدی انجام پذیر است .

مصرف مقدار زیادی کود حیوانی نیز می تواند نقصان PH خاک مفید باشد ، میزان محلول بودن کودهای فسفر نیز متغییر است .

علائم کمبود فسفر :

در صورتی که عکس علائم کمبود فسفر در رنگدانه های گیاه نمایش داده نشد با تیم پشتیبانی مجموعه پارادایس هماهنگ نمایید .
علایم کمبود فسفر و تغییر رنگدانه ها و سوختگی برگ گیاهان

3-کودهای پتاسیم :

بیشتر در خاک های اسیدی و خاک های شنی دیده می شود اما کمبود آن در سایر خاک ها تحت شرایط آبیاری و برداشت مقدار زیادی محصول به خصوص یونجه نیز مشاهده می گردد .

در صورتی که عکس فلفل دلمه زرد نمایش داده نشد با تیم پشتیبانی مجموعه پارادایس هماهنگ نمایید .
علائم وجود کود پتاسیم در جهت بهبود محصول

نحوه استفاده درست کود پتاسیم :

اغلب کودهای پتاسیم در آب محلول هستند و نحوه ی اضافه آنها به خاک نقش زیادی در اثربخشی کود ندارد .

کلروپتاسیم فراوان ترین ترکیب پتاسیم در طبیعت است ، کلروپتاسیم دارای مقدار زیادی ( 60 تا 62 درصد پتاسیم ) می باشد .

استفاده نادرست و مسمومیت :

با این حال مصرف کلروپتاسیم در مواردی که به مقدار زیادی پتاسیم نیاز است چندان مطلوب نیست زیرا احتمال مسمومیت ناشی از فراوانی کلر پیش می آید با اینکه مقدار کمی کلر بر محصولاتی مانند توتون و پنبه لازم است .

زیادی کلر در خاک :

اما زیادی کلر در خاک موجب آبدار شدن غده سیب زمینی و نقصان کیفیت توتون می گردد . نیترات پتاسیم دارای 44% اکسید پتاسیم است ، اما کودی گران قیمت می باشد .

معمولترین کود پتاسیم :

سولفات پتاسیم معمولترین کود پتاسیم است که در زراعت مصرف میشود .

برگشت پتاسیم به خاک :

پتاسیم از تجزیه اولیه بقایای گیاهی نیز به خاک اضافه میشود . اما هوموس خاک به عنوان منبع قابل توجه پتاسیم به شمار نمی رود ، زیراپتاسیم به وسیله ی مواد آلی تثبیت نمی گردد .

استفاده از پتاسیم قبل از کاشت :

خاک هایی که مقدار زیادی رس از نوع ورمی کولایت و اپلیت دارند پتاسیم را تثبیت میکنند . پتاسیم محلول در خاک در حال تعادل است و به عنوان ذخیره پتاسیم خاک حسوب می شود در صورتی که شدت تثبیت زیاد است می بایستی پتاسیم را به صورت نواری و قبل از کاشت در خاک قرار داد .

4-کودهای مخلوط :

عناصر کود های مخلوط :

عناصر ازت ، فسفر ، پتاسیم بیش از سایر عناصر به عنوان کود مصرف می گردند ، که مجموع آنها همان کود های ماکرو را تشکیل می دهند .

اعداد درج شده بر روی کود های ترکیبی :

ترکیب اینگونه کودها را با درصد ازت N ، اکسید فسفر و اکسید پتاسیم و به همین ترکیب ذکر می گردد . مثلا کود 10-10-20 دارای 20% ازت ، 10% اکسید فسفر و 10% اکسید پتاسیم می باشد .

نمایش عدد گوگرد روی کود های ترکیبی :

گاهی درصد گوگرد   (S)را به صورت عدد 4 ذکر می نمایند . مانند 5-10-10-15 که 5 درصد گوگرد دارد .

کود فاقد یکی از سه عنصر :

کود مخلوط ممکن است فاقد یکی از 3 عنصر اصلی باشد ، مانند 44-0-13 که فاقد فسفر است و در حقیقت همان نیترات پتاسیم است و یا فسفات دی آمونیوم که می توان آن را به صورت 0-46-18 بیان نمود .

رفع نیاز گیاهان در سال 1387 :

یادتان باشد که این نوع کود یکی از انواع ده ها گونه های کود های شیمیایی است که مصرف آن در ایران از سال 1387 شروع شده و از آنجا که توانسته است قابلیت های مطلوبی را از خود نشان دهد وتاثیرگذاری مطلوبی برای استفاده کنندگان داشته باشد .

مصرف آن به سرعت در میان کشاورزان عزیز برخی از مناطق کشور عمومیت پیدا کرد ، دلیل آن هم روشن است .

تامین آسان عناصر مود نیاز خاک :

این کود بسیاری از عناصر مورد نیاز خاک های کشور عزیزمان ایران را به صورت یکجا و در یک محصول مشخص که همان کود شیمیایی ماکرو نام دارد تامین نموده و اندکی از زحمات کشاورزان عزیز را در خصوص جمع آوری ریز مغذی های مورد نیاز خاک را آسان کرده است .

عناصر کود ماکرو و میکرو :

کود شیمیایی ماکرو و میکرو تشکیل شده از ترکیب متفاوتی از عناصر ازت ، پتاسیم ، روی ، فسفر ، آهن ، منیزیم ، مولیبدن ، کلسیم ، انواع اسید ها و … .

دیگر عناصر مورد نیاز خاک که بسته به نوع نیاز بخش کشاورزی در مناطق مختلف کشور و با فرمول های متفاوتی که درصد های مختلف از عناصر نام برده را دارا می باشد .

برای هر چه پر بارتر کردن فعالیت های کشاورزان عزیز قابل عرضه می باشد .

آیا مصرف کود ماکرو برای کشاورزان از نظر اقتصادی بصرفه است ؟؟

فواید مصرف کود ماکرو :

فواید اقتصادی مصرف کود ماکرو برای شما دوستداران گل و گیاه و کشاورزان و باغداران :

همان طور که گفته شد کود شیمیایی ماکرو بسته بندی شده توسط این مجموعه از جمله کود های مرکب به شمار رفته که حاوی عناصر اصلی و پر مصرف ازت ، فسفر و پتاسیم به همراه عناصر ریز مغذی می باشد .

استفاده به صرفه :

با یک بار مصرف این کود عناصر اصلی و ماکروی مورد نیاز گیاه با نسبت های مناسب به همراه سایر عناصر زیر مغذی و دیگر عناصر تکمیلی در اختیار گیاه قرار گرفته و از مصرف چند باره کود های تک عنصری حاوی هر یک از عناصر ماکرو جلوگیری می شود .

کاهش هزینه :

عملیات کوددهی :

در نتیجه در هزینه های مربوط به عملیات زراعی که بخشی از آن مربوط است به حمل و نقل کود و ماشین آلات و هزینه های کارگری و .. صرفه جویی چشمگیری برای کشاورز به عمل خواهد آمد .

مقدار صحیح مصرف کود :

همچنین با توجه به آن که در مصرف کود های تک عنصری رعایت نسبت صحیح بین آنها بسیار مشکل است و عمدتا رعایت نمی گردد و اغلب کود های حاوی فسفر بیش از نیاز گیاه و کود های حاوی پتاسیم بسیار کمتر از میزان مورد نیاز گیاه در فرآیند کشت مورد استفاده قرار می گیرد .

تامین تعادل زنجیره نیاز های گیاه :

مصرف کود ماکرو کامل که در آن نسبت صحیح مابین عناصر اصلی مورد نیاز گیاه رعایت شده است و به تامین متعادل نیاز های غذایی گیاه کمک شایان می نماید .

بهترین روش مصرف کود ماکرو کامل :

این کود برای تمامی زمین های زراعی و باغات مناسب می باشد و بهترین روش مصرف آن مخلوط با کودهای حیوانی و آلی می باشد .

علائم کمبود کلسیم در گیاه :

در صورتی که عکس علائم کمبود کلسیم نمایش داده نشد با تیم پشتیبانی مجموعه پارادایس هماهنگ کنید .
علائم کمبود عنصر کلسیم در برگ گیاهان
در صورتی که عکس تاثیر کلسیم در محصول نمایش داده نشد با تیم پشتیبانی مجموعه پارادایس هماهنگ نمایید .
علائم کاهش کلسیم در محصولات کشاورزی

علائم کمبود منیزیم در گیاه :

در صورتی که عکس کاهش منیزیم در گیاهان نمایش داده نشد با تیم پشتیبانی مجموعه پارادایس هماهنگ نمایید .
علائم کمبود منیزیم در گیاهان و محصولات
در صورتی که عکس علائم کمبود منیزیم در برگ گیاهان نمایش داده نشد با تیم پشتیبانی مجموعه پارادایس هماهنگ نمایید .
علائم کمبود منیزیم در برگ گیاهان

مصرف کود برای گیاهان آپارتمانی :

و در مصارف کم برای گل های آپارتمانی از قبیل :

کوددهی گیاهان آپارتمانی دسته یک :

کوددهی با ماکرو : زامیفولیا ، فیتونیا ، بنفشه آفریقایی ، پتوس ، برگ بیدی ، برگ انجیلی ، سینگونیوم ، زیپلن ، کاج مطبق ، شمعدانی ،

کوددهی گیاهان آپارتمانی دسته دو :

کوددهی با ماکرو : حسن و یوسف ، گل سنگ یا هیپوستس ، کردلین ، سانسوریا ، پپرومیا ، پیرومیا ، آرالیا ، گازمانیا ، نئورجیلیا ، آکمیا ،

کوددهی گیاهان آپارتمانی دسته سه :

کوددهی با ماکرو : آجوکا ، شفلرا ، میخک هندی ، بابا آدم ، برگ عبائی ، بنجامین ، فیکوس بنجامین ، فیکوس آمستر ، نخل پالم ،

کوددهی گیاهان آپارتمانی دسته چهار :

کوددهی با ماکرو : نخل مادا گاسکار ، نخل سیکاس ، نخل فینیکس ، آدنیوم ، ائونیوم ، آبوتیلون ، ژاپنیکا ، یوکا ، بگونیا ، گندمی ،

کوددهی گیاهان آپارتمانی دسته پنج :

کوددهی با ماکرو : پاپیتال ، پیچ گلیسیرین ، نسترن ، آبشار طلایی ، انواع رز ، ژربرا ، پیراکانتا ، سیسوس ، گاسپارا ، دیفن باخیا ،

کوددهی گیاهان آپارتمانی دسته شش :

کوددهی با ماکرو : آزالیا ، لیندا ، اریکا ، شامادورا ، مارانتا ، کالانکوآ ، پیله آ ،آلوکازیا ، فیلودندرون ، سرخس ،

کوددهی گیاهان آپارتمانی دسته هفت :

کوددهی با ماکرو : پاندانوس ،کاج نوئل ، کاج الودی ، آکوبا ، یاس امین الدوله ، کارکس ، دراسنا دراماسیس ، دراسنا کامپکت ،سانسوریا کامپکت ، سانسوریا نیزه ای ،

کوددهی گیاهان آپارتمانی دسته هشت :

کوددهی با ماکرو : آگلونما بلک ، آگلونما کامپیوتری ، آگلونما سفید برفی ، آگلونما طوسی ، آگلونما مینیاتور قرمز ، آگلونما معمولی ،آکالیفا ، آگاو ، آکی ، آگاپانتوس ،

کوددهی گیاهان آپارتمانی دسته نه :

کوددهی با ماکرو : آلوء ، آلودیا ، آماریلیس آناناس ، آلوی هندی ، آلوئه آفریقایی ، آلوئه فروکس ، آمورفوفالوس تیتانوم ، آندیو ، آنتوریوم ، آویز ،

کوددهی گیاهان آپارتمانی دسته ده :

کوددهی با ماکرو : سنپرویوم ، ارغوان ، ارس خزنده ، آبوتیلون ، ابریشم ، ارکیده ، اسپاتی فیلوم ، اسپیرانتس ، اشوریا ، اسکیمیا ژاپنی ،

کوددهی گیاهان آپارتمانی دسته یازده :

کوددهی با ماکرو : اسطوخودوس ، پامچال ، پچولی ، پپرومیا قاشقی ، پپرومیا کاپراتا ، پپرومیا ابلق ، پدیلانتوس ، پنیرک موریتانی ، پنجه شیطان … به صورت خالص کافی می باشد .

مجموعه پارادایس

در پایان این مقاله امیدواریم که توانسته باشیم اطلاعاتی هر چند مختصر در رابطه با کود های مصرفی که از سایت مجموعه پارادایس خریداری  می کنید در اختیار شما قرار داده باشیم و شما را به اهمیت بالایی که خرید این کود ها از شرکت ها و سایت های معتبر دارد مطلع نموده باشیم .

مجموعه پارادایس کامل ترین و معتبرترین سایت و شرکت خرید و اطلاع رسانی در زمینه های مختلف گل و گیاه بوده و بهترین ها را برای شما آرزومند است .

سوالات متداول عام جامعه در زمینه کود ماکرو

هدف ما کمک به علوم کشاورزی و عنصر شناسی میباشد

question-1594379149521″>question“>کود ماکرو دارای چه عناصری میباشد ؟

کود های ماکرو دارای عناصر اصلی میباشد اعم از : عنصر نیتروژن ، عنصر فسفر ، عنصر پتاسیم که فرایند رشد ، تقویت ریشه ، و تقویت بار دهی و غنچه دهی را دارد که به صورت تخصصی در مقاله نوشته شده است .

question-1594379254448″>بهترین کود ماکرو را از کجا تهیه کنم ؟

برای خرید کود های با کیفیت میتوانید با تیم مشاوره زنجیره تامین بهشت تماس گرفته و به صورت رایگان مشاوره در یافت کنید تا بهترین شرکت را به شما معرفی نمایند 09127862110 آقای احمدی .

کود های تقویتی ماکرو را حتما باید با آب محلول کنیم ؟

روش استفاده از کود مدل های مختلفی دارد یکی از این روش ها محلول کردن با آب میباشد و دیگر روش های آن میتوان به چال کود اشاره کرد .

زمان مصرف کود ماکرو را اعلام نمایید .

زمان مناسب برای استفاده از این کود در اواخر زمستان میباشد و تا اواخر تابستان میبایست ادامه پیدا کند که در مقاله به صورت تخصصی اطلاعاتی را در اختیار شما قرار میدهیم .

خدمات شرکت تعاونی زنجیره تامین بهشت به شما عزیزان

برای کمک به جامعه ایرانی اهدافی را در نظر گرفته ایم که به صورت رایگان در اختیار شما قرار میدهیم .

مرکز آموزش های ویدئویی به صورت رایگان در خصوص اصول مصرف کود های ماکرو

برای کمک به جامعه ایرانی بستری تحت عنوان مرکز آموزش تاسیس کرده ایم که شما عزیزان میتوانید در این بستر به تماشای ویدئو های آموزشی بپردازید .

برای بازدید از ویدئو ها در مرکز آموزش کلیک کنید .

مرکز عرضه ماسک کرونا ویروس برای سلامت جامعه ایرانی

در راستای بستن دست دلالان از چرخه اقتصاد کشور و نیز کمک به سلامت جامعه بستری تحت عنوان عرضه مستقیم ماسک تاسیس کرده ایم .

هدف ما عرضه مستقیم ماسک به صورت کلی و جزئی به سراسر ایران با تعرفه دولتی میباشد .

جهت بررسی مشخصات ماسک ها کلیک کنید .

انواع ماسک های قابل عرضه ، سه لایه پزشکی ، N95 ، FFP2 ، و ماسک های پارچه ای

۲ thoughts on “کود ماکرو

  1. الیاس محمدی says:

    سلام، واقعا مطالب آموزنده تخصصی هست ،من خودم کشاورز هستم و مصرف کننده کودهای ماکرو هستم ودر عمل هم تأثیر بهینه کودهای ماکرو بر روی محصولات کشاورزی و همچنین بر عملکرد آنها را مشاهده کردم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *