گلخانه تولید گیاهان آپارتمانی حسین آصفی به صورت کلی

نام گلخانه : آصفی نام تولید کننده :حسین آصفی متراژ گلخانه : 4000 متر آدرس : مازندران – بعد از عباس آباد – بلوار کرکاس – کوچه شادی 25 – انتهای کوچه – گلخانه گیاهان آپارتمانی حسین آصفی شماره تماس : 09123009345

نوع گیاهان تولیدی :

نخل شامادورا ، آگلونما هیبرید ( کامپیوتری – صورتی روشن ) ، زامفولیا ، آگلونما سفید برفی ، سانسوریا شمشیری ابلق ، سانسوریا شمشیری سبز ، سانسوریا کراواتی ابلق ، سانسوریا کراواتی مهتابی ، سانسوریا شمشیری پهن برگ ، آگلونما قرمز مینیاتور ، آگلونما قرمز ، آگلونما ماری ، پتوس اسکاندس ابلق
در صورتی که عکس آگلونما ماری نمایش داده نشد با تیم پشتیبانی مجموعه پارادایس هماهنگ نمایید .
گلخانه گیاهان آپارتمانی آصفی گیاه آگلونما ماری به صورت تولید عمده (مجموعه پارادایس )

گیاه آگلونما ماری :

آبیاری :

هر 5الی 7 روز در تابستان 7 الی 10 روز در زمستان . بهتر این است که شما خاک گلدان را چک کنید در صورت خشکی دو سانت زیر خاک گیاه را آبیاری کنید .

نور :

نیاز به نور فراوان ، به دور از اشعه مستقیم آفتاب قرار گیرد . در صورت وجود آفتاب از ساعت 8 تا 11 بهترین نور است .

دما :

بهترین دما بین 16 تا 20 درجه میباشد .

تکثیر :

تکثیر این گیاه از طریق قلمه مستقیم داخل خاک و یا داخل آب ، جدا کردن پاجوش ، از طریق بذر ، از طریق برش مفصل
در صورتی که عکس نخل شامادورا نمایش داده نشد با تیم پشتیبانی مجموعه پارادایس هماهنگ نمایید .
گلخانه گیاهان آپارتمانی حسین آصفی گیاه نخل شامادورا (مجموعه پارادایس )

گیاه نخل شامادورا :

آبیاری :

سه الی 5 روز در تابستان . 5 الی 7 روز در زمستان . نم محدودی در خاک بماند سپس آبیاری کنید .

نور :

به دور از اشعه مستقیم آفتاب قرار داده شود . نزدیک به پنجره ای پر نور قرار گیرد .

دما :

میتوان در دمای 15 الی 20 نگهداری کرد . بهترین دما 18

تکثیر :

از طریق بذر ، پاجوش
در صورتی که عکس آگلونما کامپیوتری از گلخانه گیاهان آپارتمانی آصفی نمایش داده نشد با تیم پشتیبانی مجموعه پارادایس هماهنگ نمایید .
گلخانه گیاهان آپارتمانی حسین آصفی گیاه آگلونما کامپیوتری ( مجموعه پارادایس )

گیاه آگلونما کامپیوتری ( صورتی ) :

آبیاری :

5 الی 7 روز در تابستان – 7 الی 10 روز در زمستان در صورت خشکی سه سانت زیر خاک گیاه آبیاری شود .

نور :

به دور از اشعه مستقیم آفتاب قرار گیرد ، آفتاب غیر مستقیم ( از پشت شیشه ) روزانه دو ساعت نیاز نوری گیاه را بر طرف میکند .

دما :

بهترین دما برای این گیاه 19 درجه میباشد . دمای بین 16 تا 25 را نیز تحمل میکند .

تکثیر :

از طریق جدا سازی پاجوش ، از طریق قلمه داخل آب و یا داخل بستر کوکوپیت یا پیت ماس ، از طریق قلمه مفصل گیاه داخل بستر کوکوپیت ، پیت ماس .

رطوبت :

بهتر است روزانه یک بار در فصل تابستان با آب بدون املاح غبارپاشی شود .
در صورتی که عکس گلخانه گیاهان آپارتمانی حسین آصفی گیاه زامیفولیا نمایش داده نشد با تیم پشتیبانی مجموعه پارادایس هماهنگ نمایید .
گلخانه گیاهان آپارتمانی حسین آصفی گیاه زامیفولیا ( مجموعه پارادایس )

گیاه زامیفولیا :

آبیاری :

در فصل تابستان 7 الی 10 روز یکبار در صورت خشکی خاک ، غرق آب شود در فصل زمستان 10 الی 15 روز یکبار در صورت خشکی خاک ، غرق آب شود

نور :

نیاز به نور متوسط، به دور از اشعه مستقیم آفتاب قرار گیرد . درصورت وجود آفتاب ساعت 8 الی 10 برای این گیاه به صورت غیر مستقیم ( از پشت شیشه ) مشکل ساز نخواهد بود . و فایده هم دارد .

دمای مطلوب :

بهترین دما 19 درجه میباشد . بین دمای 16 الی 25 هم تحمل میکند .

تکثیر :

از طریق قلمه ساقه داخل آب و پس از ریشه زدن در خاک کاشته شود ، از طریق کاشت برگ در خاک کوکوپیت یا پیت ماس ، از طریق جداسازی پاجوش .
در صورتی که عکس گلخانه گیاهان آپارتمانی حسین آصفی گیاه آگلونما سفید برفی نمایش داده نشد با تیم پشتیبانی مجموعه پارادایس هماهنگ نمایید .
گلخانه گیاهان آپارتمانی حسین آصفی گیاه آگلونما سفید برفی ( مجموعه پارادایس )

آگلونما سفید برفی

آبیاری :

در فصل تابستان 5 الی 7 روز و در فصل زمستان 7 الی 10 روز یکبار غرق آب شود .

نور :

به دور از اشعه مستقیم آفتاب نگهداری شود . روزانه دو ساعت آفتاب غیر مستقیم مناسب گیاه میباشد .

دما :

دمای مورد نیاز گیاه 18 درجه میباشد . در دمای 16 الی 25 آسیب نمیبیند .

تکثیر :

از طریق بذر در بستر کوکوپیت و پیت ماس – از طریق جدا سازی پاجوش در بستر کوکوپیت – یا خاک برگ مرغوب – قلمه مفصلی بر بستر کوکوپیت و پیت ماس
در صورتی که عکس گلخانه گیاهان آپارتمانی حسین آصفی گیاه سانسوریا نمایش داده نشد با تیم پشتیبانی مجموعه پارادایس هماهنگ نمایید .
گلخانه گیاهان آپارتمانی حسین آصفی گیاه سانسوریا

سانسوریا شمشیری ابلق :

آبیاری :

در فصل تابستان 7 الی 10 روز در صورت خشکی کامل خاک – در فصل زمستان 10 الی 15 روز در صورت خشکی خاک .

نور :

نیاز به فراوان – بهترین نور روزانه 2 الی 4 ساعت آفتاب غیر مستقیم .

دما :

دمای مورد نیاز این گیاه 20 درجه میباشد – در دمای 15 الی 22 درجه سانتی گراد مشکلی پیش نمی آید .

تکثیر :

از طریق جدا سازی پاجوش انجام میشود . تکثیر از طریق برگ رنگ ابلق گیاه از دست میرود و به رنگ سبز در می آید .
در صورتی که عکس گلخانه گیاهان آپارتمانی حسین آصفی گیاه آگلونما سفید برفی نمایش داده نشد با تیم پشتیبانی مجموعه پارادایس هماهنگ نمایید .
گلخانه گیاهان آپارتمانی حسین آصفی گیاه آگلونما سفید برفی ( مجموعه پارادایس (

آگلونما سفید برفی :

آبیاری :

در فصل زمستان 7 الی 10 روز غرق آب شود ، در فصل تابستان 5 الی 7 روز عرق آب شود . دقت کنید خاک تا عمق 5 سانت خشک باشد سپس آبیاری کنید . در صورت آبیاری بیش از حد ریشه گیاه دچار بیماری قارچی و پوسیدگی میشود .

نور :

نیاز به نور فراوان یا روزانه 2 ساعت آفتاب غیر مستقیم . به دور از اشعه مستقیم آفتاب نگهداری شود

دما :

دمای مورد نیاز این گیاه زیبا 18 درجه میباشد . در دمای 16 الی 22 درجه مشکلی برایش پیش نمی آید .

تکثیر :

از طریق جدا سازی پاجوش در بستر کوکوپیت – یا خاک برگ مرغوب – از طریق قلمه مفصل در بستر کوکوپیت یا پیت ماس – از طریق قلمه داخل آب و پس از ریشه دار شدن در بستر کوکوپیت یا خاک برگ مرغوب

غبار پاشی :

اسپری آب بدون املاح برای این گیاه روزانه در فصل تابستان مناسب است . جلوگیری از خشکی نوک برگها
در صورتی که عکس گلخانه گیاهان آپارتمانی حسین آصفی گیاه سانسوریا نمای دیگر گلخانه نمایش داده نشد با تیم پشتیبانی مجموعه پارادایس هماهنگ نمایید .
گلخانه گیاهان آپارتمانی حسین آصفی نمای دیگری از گیاه سانسوریا ابلق ( مجموعه پارادایس )

نمای دیگری از گلخانه زیبای آقای حسین آصفی :

تنوع گیاهان زینتی آپارتمانی به صورت عمده با قیمت های مناسب

گیاه سانسوریا ابلق ، سانسوریا مهتابی ، سانسوریا کراواتی ابلق ، سانسوریا کراواتی سبز ، سانسوریا سوسماری یا شمشیری برگ بهن ، شامادورا ، آگلونما سفید برفی آگلونما کامپیوتری ، آگلونما ماری ، آگلونما قرمز مینیاتور ، آگلونما قرمز متوسط ، پتوس های اسکاندس سفید .
در صورتی که عکس گلخانه گیاهان آپارتمانی حسین آصفی گیاه نخل شامادورا نمایش داده نشد با تیم پشتیبانی مجموعه پارادایس هماهنگ نمایید .
گلخانه گیاهان آپارتمانی حسین آصفی گیاه نخل شامادورا ( مجموعه پارادایس )

نخل شامادورا :

آبیاری :

در فصل زمستان 5 الی 7 روز در صورت خشکی سه سانت رویه خاک گیاه غرق آب شود . در فصل تابستان 3 الی 5 روز در صورت خشکی سه سانت رویه خاک غرق آب شود .

نور :

نیاز به نور فراوان و به دور از اشعه مستقیم آفتاب قرار گیرد . در صورت وجود یک ساعت آفتاب غیر مستقیم گیاه در بهترین شرایط نوری است .

دما :

دمای 16 الی 18 درجه بهترین دما برای نگهداری است . بین 16 الی 22 درجه را نیز میتواند تحمل کند .

غبار پاشی :

روزانه با آب بدون املاح در فصل تابستان گیاه را شاداب و از سوختگی نوک برگها جلوگیری میکند .

تکثیر :

از طریق بذر در بستر کوکوپیت ، پیت ماس ، و نیز میتوان در صورت زدن پاجوش جدا سازی شود و در بستر خاک برگ مرغوب کاشته شود .
در صورتی که عکس گلخانه گیاهان آپارتمانی حسین آصفی گیاهان آگلونما صورتی کامپیوتری نمایش داده نشد با تیم پشتیبانی مجموعه پارادایس هماهنگ نمایید .
گلخانه گیاهان آپارتمانی حسین آصفی گیاه آگلونما صورتی – کامپیوتری ( مجموعه پارادایس )

عرضه آگلونما صورتی – کامپیوتری به صورت کلی

نمایی از تولیدات آگلونما صورتی به صورت کلی با رنگبندی های بینظیر و قیمت های مناسب

تکثیر از طریق جدا سازی پاجوش و به صورت قلمه مفصلی در بستر های مناسب

گیاهی که نیاز به نور فراوان و آفتاب غیر مستقیم دارد . آبیاری این گیاه پس از خشکی کامل خاک انجام میشود .
در صورتی که عکس گلخانه گیاهان آپارتمانی حسین آصفی نمای ورودی نمایش داده نشد با تیم پشتیبانی مجموعه پارادایس هماهنگ نمایید .
گلخانه گیاهان آپارتمانی آصفی تنمایی از ورودی تولیدی (مجموعه پارادایس )

ورودی تولیدی :

ورودی تولیدی بزرک کیاه های سانسوریا شمشیری ، سانسوریا کراواتی ، سانسوریا مهتابی ، سانسوریا شمشیری برگ پهن تولید به صورت عمده با بالاترین کیفیت و بدون لک و آسیب بر روی برکها
در صورتی که نمای دیگری از گلخانه گیاهان آپارتمانی حسین آصفی نمایش داده نشد با تیم پشتیبانی مجموعه پارادایس هماهنگ نمایید .
نمای دیگری از گلخانه گیاهان آپارتمانی حسین آصفی تولید سانسوریا به صورت عمده ( مجموعه پارادایس )

نمایی از تولیدات سانسوریا به صورت عمده در گلخانه آقای حسین آصفی

عرضه به صورت کلی سانسوریا شمشیری ابلق با بالاترین کیفیت بستر های سلامت بدون بیماری کیفیت محصول در بالاترین حد ممکن ارسال از طریق هماهنگی مستقیم با تولید کننده
در صورتی که عکس نمای دیگر از گلخانه گیاهان آپارتمانی آصفی نمایش داده نشد با تیم پشتیبانی مجموعه پارادایس هماهنگ نمایید .
گلخانه گیاهان آپارتمانی حسین آصفی عرضه مستقیم گیاه سانسوریا به صورت عمده ( مجموعه پارادایس )

نمایی از گلخانه گیاهان حسین آصفی با تنوعی زیبا از گلهایی مقاوم و با کیفیت برای شما دوستداران طبیعت و زیبایی.

گیاهان به صورت عمده عرضه میگردد . در صورت داشتن سفارش با شماره درج شده در بالای صفحه با خود آقای حسین آصفی هماهنگی های لارم را انجام دهید . قیمت های مناسب ، کیفیت بالا ، عرضه مستقیم برای شما دوستان گرامی . بستری بدون بیماری با بررسی های متخصصین تولیدی .
در صورتی که عکس گلخانه گیاهان آپارتمانی حسین آصفی گیاه آگلونما قرمز نمایش داده نشد با تیم پشتیبانی مجموعه پارادایس هماهنگ نمایید .
گلخانه گیاهان آپارتمانی حسین آصفی گیاه آگلونما قرمز به صورت عمده ( مجموعه پارادایس )

آگلونما قرمز :

آبیاری :

در فصل زمستان 7 الی 10 روز در صورت خشکی خاک غرق آب شود و در فصل تابستان 5 الی 7 روز پس از خصکی خاک غرق آب شود .

نور :

به نور زیاد یا آفتاب غیر مستقیم روزانه حد اقل 2 ساعت نیاز دارد . به دور از اشعه مستقیم آفتاب قرار گیرد .

دما :

مناسب ترین دما برای این گیاه 18 درجه میباشد . در دمای 16 الی 22 درجه نیز زنده میماند .

تکثیر :

تکثیر از طریق جدا سازی پاجوش و یا قلمه از گیاه به داخل آب و پس از ریشه زدن در بستر کوکوپیت و خاگ برگ مرغوب . از طریق قلمه مفصلی در داخل بستر کوکوپیت و پیت ماس نیز انجام میگردد .

رطوبت :

بهتر است در فصل تابستان روزانه یک بار با آب بدون املاح گیاه را غبارپاشی کنید .
در صورتی که عکس گلخانه گیاهان آپارتمانی رمضانی گیاه آگلونما مینیاتور قرمز نمایش داده نشد با تیم پشتیبانی مجموعه پارادایس هماهنگ کنید .
گلخانه گیاهان آپارتمانی حسین آصفی ، گیاه آگلونما قرمز مینیاتور (مجموعه پارادایس )

آگلونما قرمز مینیاتور :

آبیاری :

در فصل تابستان میانگین 5 الی 7 روز در صورت خشکی سه سانت رویه خاک و در فصل زمستان 7 الی 10 روز در صورت خشکی خاک . بستر کاملا غرق آب شود .

نور :

نیاز به نور فراوان دارد – وجود روزانه دو ساعت آفتاب غیر مستقیم ( از پشت شیشه ) مناسب است . به دور از اشعه مستقیم آفتاب نگهداری شود .

دما :

دمای مورد نیاز 18 درجه سانتیگراد میباشد . در دمای 16 الی 22 درجه مشکلی برای گیاه پیش نخواهد آمد .

تکثیر :

از طریق جدا سازی پاجوش و کاشت در بستر کوکوپیت و پیت ماس یا خاک برگ مرغوب . از طریق قلمه مفصلی و کاشت در بستر کوکوپیت ، پیت ماس نیز امکان پذیر میباشد .

رطوبت :

بهتر است در فصل تابستان گیاه را روزانه یکبار با آب بدون املاح غبار پاشی کنید . مجموعه پارادایس پیشرو در اراعه لیست تولید کنندگان در ایران بزرگ . بزرگترین مرجع گشاه شناسی در ایران

بزرگترین مرجع خدمات کشاورزی و عرضه مستقیم محصولات گلخانه ای اعم از :

بستر های کشت ، کوکوپیت ، پیت ماس ، انواع سموم دفع آفات ، انواع بذر های مرغوب ، جهت ثبت سفارش میتوانید مستقیم با تولید کنندگان عزیز با شماره های تماس هماهنگی انجام دهید . سال رونق تولید به گفته مقام معظم رهبری .

میکوشیم تا بتوانین تولید کنندگان را به صورت مستقیم با شما فروشندگان اصلی و خریداران معرفی نماییم . تا بتوانیم در صنعت تولید این کشور کمکی کرده باشیم .

7 دیدگاه برای “گلخانه گیاهان آپارتمانی حسین آصفی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *