Category Archives: آفات و بیماری های رایج گیاهان

پرورش بونسای

بونسای . آموزش بونسای . روند رشد و پرورش

در این فصل موارد زیر را معرفی خواهیم نمود و درباره ی آن ها توضیح خواهیم داد : 1 –آفات و امراض بونسای : این موضوع را باید بدانید که درختچه های بونسای نیز مانند هر گیاه دیگری دچار امراض ، افات و بیماری ها قرار می گیرند وباید از آن ها در برار این […]

گیاه هیدروپونیک و کشت آن (قسمت چهارم)

گیاه هیدروپونیک

فصل چهارم پیرو فصل های گذشته در این فصل نیز پیرامون برخی مسائل و مراحل کشت گیاه هیدروپونیک خواهیم پرداخت امید وارم استفاده ی لازم را ببرید . برای مشاهده قسمت قبل اینجا را کلیک کنید فواید اصلی کشت هیدروپونیک به نسبت کشت خاکی : 1 – اولین برتری که این نوع کشت دارا می […]

زنبور تریکوگراما

زنبور تریکوگراما حشره ریز و ظریفی است که برای مقابله با آفات گیاهی از آنها استفاده می شود. زنبور تریکوگراما حشره ریز و ظریفی است که حدود یک میلیمتر طول داشته و متعلق به خانواده ای از زنبورها تحت نام Trichogrammatidae می باشد. این خانواده از زنبور ها به طور کلی پارازیتوئید (انگل) تخم بویژه […]

حساسیت گیاهان به شوری خاک

گیاهــان نســبت بــه شــوری خــاک حساســیت متفاوتــی دارنــد و بعضــی می تواننــد شــوری را تحمــل کننــد کــه بــه آنهـا اصطلاحـا گیاهـان متحمـل بـه شـوری گفتـه می شـود. بعضـی دیگـر نسـبت بـه شـوری خـاک حسـاس هسـتند کـه جــزء گیاهــان حســاس محســوب میشــوند. گلهــا و گیاهــان زینتـی جـزء گیاهـان حسـاس بـه شـوری قلمـداد می شـوند. اثرات شوری […]

نماتدهای های بیمارگر گیاهی- قسمت اول

نماتدها به گروهی از جانوران پر سلولی و کرمی با نخی شکل گفته می شود که دارای ساختمان غیر بندبند هستند و در یک یا دو انتها ممکن است باریکتر شده باشند. نماتدها از بی مهرگان هستند و در یک انتهای بدن سر و در انتهای دیگر، دم قرار دارد. نماندها رشته ای با کرمی […]

سفیدبالک (قسمت دوم)

هرس سبز و حذف شاخ و برگ های آلوده به سفیدبالک: براساس داده های شبکه مراقبت، همزمان با اوج جمعیت حشرات کامل و تخم ریزی آنها که حدوده مصادف با نسل های حدواسط آفت در فصل تابستان خواهد بود، علاوه بر انجام موارد مذکور در بند 3-1-2، لازم است تا ارتفاع 2 / 5 متری […]

سفیدبالک توت (قسمت اول)

پیشگفتار سفیدبالک فضاهای سبز شهری بخشی تفکیک ناپذیر و ضروری در ساختار شهرها، به ویژه کلان شهرهایی هستند که با حجم بالایی از آلودگی های گوناگون مواجه اند. توسعه فضاهای سبز به منظور کاهش آلودگی ها و تأمین اکسیژن مورد نیاز برای شهروندان و حیات جانوری مرتبط با آن از اولویت های مدیریت کلان شهرهاست. […]

کنه زعفران

چکیده زعفران از گرانبهاترین گیاهان زراعی موجود در روی کره زمین است . به همین خاطر گیاهی است که واحد خرید و فروش آن به جای تن و کیلو، مثقال و گرم است . تکثیر زعفران منحصرا توسط پیازهای تو پر به نام بنه کورم مند اول است . به رغم این که گیاهی است […]

آدرومیشوس (Adromischus)

آدرومیشوس

نام سازی آدرومیشوس : ریشه لغوی آن پیدانشد. نام رایج : آدرومیشوس نام انگلیسی : Adromischus نام علمی : Adromischus cooperi خانواده : Crassulaceae شناسنامه : بیش از5گونه از این گوشتی در دسترس حرفه ای ها نیست،زادگاه آن آفریقای جنوبی و یکی از سازگارترین گیاه های خانگی ویا گلخانه ای است که ارتفاع آن به5 […]

شپشک آرد آلود

شپشک آرد آلود آفات و بیماری گیاهان مهندس مصطفی قدیری

شپشک آرد آلود چیست ؟
شپشک آرد آلود mely bug یا به تعبیر رایج ان شته پشمالو woolly aphid حشره ای است که نام علمی ان pseudococcus بوده و از خانواده ی pseudococcidae است. مهندس مصطفی قدیری