اوکالیپتوس استرالیایی که دارای تنه نسبتا لاغری است تا ارتفاع ۱۴۸ متر یعنی حدود ارتفاع هرم خئوس رشد میکند. علف هفت بند ویرجینیا آنچنان گرهای می سازد که وقتی خشک می شود تحت تنشی است که می تواند تخم خود را تا فاصله زیادی برای سبز شدن پرتاب کند. گیاه نسبت به جهت و زمان آینده حساس است. کاشفان و شکارچیان در مراتع دره می سی سی پی نوعی گیاه آفتابگردان یافتند که برگهای آن دقیقا جهت عقربه قطب نما را نشان می داد. گیاه شیرین بیان نسبت به هر نوع میدان مغناطیسی آنچنان حساس است که به عنوان گیاه هواشناسی از آن استفاده می شود.

گیاه شناسانی که اولین بار این شیرین بیان را در باغ گیاه شناسی کیوی لندن آزمایش کردند کشف کردند که این گیاه دارای خواصی است که به کمک آن می توان تندباد، طوفان، گردباد، زلزله و حتی وقوع آتشفشان را به طور نسبی پیش بینی کرد.

یاه شناسانی که اولین بار این شیرین بیان را در باغ گیاه شناسی کیوی لندن آزمایش کردند کشف کردند که این گیاه دارای خواصی است که به کمک آن می توان تندباد، طوفان، گردباد، زلزله و حتی وقوع آتشفشان را به طور نسبی پیش بینی کرد.

گیاهان ارتفاعات آلپ قادر به تشخیص دقیق فصول هستند و آمدن بهار را تشخیص می دهند و با حرکت جوانه ها در داخل پوشش برف، به نوبه خود ایجاد حرارت کرده و ذوب شدن سریع برف را باعث می شوند. رائول فرانس می گوید: گیاهانی که این طور مطمئن و این طور به موقع نسبت به عوامل خارجی عکس العمل نشان می دهند بایستی نوعی وسیله ارتباط با جهان خارج در وجود خود داشته باشند. شاید چیزی که از احساس انسان قویتر و سریعتر باشد.

او تأکید می کنند که گیاه به طور مستمر مشغول مشاهده و ثبت وقایع خارج است. وقایعی که انسان محصور شده در اندیشه اشرف مخلوقات بودن و محصور بودن در چنگال پنج حس ظاهری خود چیزی از آن نمیداند.

انسان زمینی به گیاه به عنوان موجود بدون شعور نظر می کرده ولی کشف شده که گیاهان قادر به تشخیص صداهایی هستند که گوش انسان قادر به درک آن نیست و قادر به تشخیص رنگ ها و موجهایی مانند مادون قرمز و ماوراء بنفش هستند که خارج از طیف درک و احساس بشر است. گیاهان بخصوص نسبت به اشعه ایکس و امواج تلویزیونی با فرکانس بالا بسیار حساس هستند.

رائول فرانس عقیده دارد که دنیای گیاهی نسبت به گردش و حرکت زمین و ماه و حرکت سیارات منظومه شمسی حساس و پاسخگو است و روزی خواهد رسید که رابطه آن با کلیه اجرام کیهانی به اثبات برسد. فرانس می گوید: با توجه به اینکه مشخصات یک گیاه علی رغم ضایعاتی که ممکن است به آن وارد شود ثابت می ماند پس باید پذیرفت که نوعی جوهر ذاتی و وجود هشیار وجود دارد که فرم گیاه را حفظ می کند، نوعی هشیاری که رهبری گیاه را به عهده دارد. حال این هشیاری ممکن است در داخل گیاه باشد یا اینکه از خارج گیاه آن را هدایت کند.

. ساکنان علفزار یا آنچه یونانیان آن را بوتان نامیده اند، به نظر می رسد برخلاف ظاهر بی حرکتشان قادر هستند که مشاهده و درک کنند و نسبت به آنچه در اطرافشان می گذرد عکس العمل نشان دهند. درک و عکس العمل نشان در این زمینه در حقیقت بسیار پیشرفته تر از انسان است. نوعی گیاه حشره خوار، مگسی را که به آن نزدیک می شود بدون هیچ گونه لغزش و خطا گرفتار میکند و برای دسترسی به آن بدون خطای جهت یابی به آن نزدیک می شود.

بعضی گیاهان قادرند حتی ضعیف ترین بوی شکار را تشخیص دهند و برای رسیدن به آن بر هر مانعی غلبه کنند. به نظر می رسد گیاه می داند کدام نوع مورچه شیره گیاهی اش را می دزدد، چون به محض نزدیک شدن این نوع مورچه خود را جمع می کند و می بندد و وقتی خود را باز میکند که روی ساقه آن شبنم کافی باشد و برای عبور مورچه ایجاد اشکال کند. درخت اقاقیا که گیاه پیشرفته تری است، مورچه هایی را که برای دفع موجودات علفزار مفید می داند با دادن شیره گیاهی مناسب از سایر حشرات حفاظت می کند.

آیا این بر حسب تصادف است که گیاه برای تطبیق خود با زندگی حشراتی که گل ها را با گرده بارور میکنند با علاقه به اشکال گوناگون رشد میکند، حشرات را با رنگ و عطر مخصوص تشویق به نزدیکی و گرده پاشی می کند و سپس آنها را با شیره دلخواهشان تغذیه و پاداش می دهد و برایشان این اطمینان را ایجاد می کند که پس از عمل تلقیح گردهای، راه خروج از محل برایشان فراهم است.

آیا این فقط یک تصادف و یا عمل غیرارادی است که نوعی گیاه ارکیده گلبرگهایش به شکل تن جنس ماده نوعی مگس است که جنس نر آن با همین تصور با آن جفت می شود و در نتیجه امر تلقیح گیاه را انجام می دهد. آیا این فقط یک تصادف ساده است که گل هایی که در شب باز می شوند عموما سفید هستند تا حشرات و پروانه های شبانه را به خود جذب کنند و در روشنایی شفق عطر قویتری به فضا پخش می کنند و یا گل زنبق در جایی که فقط مگس موجود باشد برای جذب آن، بوی گوشت گندیده ایجاد میکند.

گیاهان برای حفاظت از خود تیغ تولید میکنند و مزه تلخ ایجاد میکنند و یا ترشحات چسبنده به وجود می آورند و حشرات مزاحم را گرفتار کرده و میکشند. نوعی از گیاه در خود یک مکانیزم دفاعی دارد که به محض نزدیک شدن سوسک یا مورچه یا کرم یا حشره دیگری به ساقه، و حرکت به سمت برگهای خوشمزه آن با لمس یک زائده حساس به وسيله مهاجم به ساقه، برگ جمع می شود به طوری که مهاجم یا از روی اعضای خم شونده و جمع شونده به پایین پرتاب می شود و یا از ترس مجبور به فرار می گردد.

بعضی از گیاهانی که در منطقه باتلاقی رشد می کنند و موفق به یافتن ازت هوا نمی شوند ازت لازم را با خوردن حشرات مخصوصی به دست می آورند. بیش از پانصد گونه گیاه گوشتخوار وجود دارد که خوراک آنها را گوشت حشرات تشکیل می دهد. این گیاهان با وسایل و روش های ماهرانه مانند شاخکهای حساس و چسبنده و یا تله های قیفی شکل، قربانی خود را به دام می اندازند.

شاخکهای گیاهان گوشتخوار نه فقط در حکم دهان گیاه است بلکه شکم گیاه را تشکیل می دهد که پس از به دام انداختن شکار با کمک پایه های حامل شاخکها، گوشت و خون شکار را هضم و فقط اسکلت آن را باقی گذاشته و رها می کند.

گیاه حشره خوار ساند و در مقابل تماس میله فولادی یا دانه شن و سایر اجسام شبیه آنها هیچ عکس العملی نشان نمی دهد اما در مقابل احساس مواد غذایی که می تواند از گوشت آن استفاده کنند با سرعت و حساسیت عکس العمل نشان میدهد. داروین کشف کرد که این گیاه حتی نسبت به تکه نخی آماده شده به وزن چند صد هزارم گرم که بر روی برگ آن گذاشته شود حساسیت نشان می دهد. یک پیچک حساس که پس از ریشه های فرعی گیاه بالاترین حساسیت را دارد با تماس یک نخ ابریشم به وزن بیست و پنج صد هزارم گرم شروع به پیچیدن به دور آن می کند.

ابتکار و خلاقیت گیاه برای ایجاد انواع اسکلت و سازه خیلی وسیعتر و پیشرفته تر از انسان است. سازه های ساخت انسان نمی تواند در شرایط مساوی با مقاومت تنه لوله ای شکل و بلند درخت که در مقابل طوفان های سهمگین پایدار است برابری کند.

تکنیک استفاده گیاه از مکانیزم پیچاندن فنری شکل الياف برای مقاومت در مقابل پاره شدن روشی است که هنوز انسان به طور کامل بدان پایه نرسیده است. سلول گیاهی با طولانی کردن و قلاب شدن به یکدیگر تبدیل به الياف می شود و تشکیل ساقه مقاوم را می دهد، همراه با رشد درخت، ساقه آن ستبر و قوی می شود تا بتواند وزن و فشار آتی را بهتر تحمل کند. اوکالیپتوس استرالیایی که دارای تنه نسبتا لاغری است تا ارتفاع ۱۴۸ متر یعنی حدود ارتفاع هرم خئوس رشد میکند.

علف هفت بند ویرجینیا آنچنان گرهای می سازد که وقتی خشک می شود تحت تنشی است که می تواند تخم خود را تا فاصله زیادی برای سبز شدن پرتاب کند. گیاه نسبت به جهت و زمان آینده حساس است. کاشفان و شکارچیان در مراتع دره می سی سی پی نوعی گیاه آفتابگردان یافتند که برگهای آن دقیقا جهت عقربه قطب نما را نشان می داد. گیاه شیرین بیان نسبت به هر نوع میدان مغناطیسی آنچنان حساس است که به عنوان گیاه هواشناسی از آن استفاده می شود.

گیاه شناسانی که اولین بار این شیرین بیان را در باغ گیاه شناسی کیوی لندن آزمایش کردند کشف کردند که این گیاه دارای خواصی است که به کمک آن می توان تندباد، طوفان، گردباد، زلزله و حتی وقوع آتشفشان را به طور نسبی پیش بینی کرد. گیاهان ارتفاعات آلپ قادر به تشخیص دقیق فصول هستند و آمدن بهار را تشخیص می دهند و با حرکت جوانه ها در داخل پوشش برف، به نوبه خود ایجاد حرارت کرده و ذوب شدن سریع برف را باعث می شوند. رائول فرانس می گوید: گیاهانی که این طور مطمئن و این طور به موقع نسبت به عوامل خارجی عکس العمل نشان می دهند بایستی نوعی وسیله ارتباط با جهان خارج در وجود خود داشته باشند. شاید چیزی که از احساس انسان قویتر و سریعتر باشد.

او تأکید می کنند که گیاه به طور مستمر مشغول مشاهده و ثبت وقایع خارج است. وقایعی که انسان محصور شده در اندیشه اشرف مخلوقات بودن و محصور بودن در چنگال پنج حس ظاهری خود چیزی از آن نمیداند. انسان زمینی به گیاه به عنوان موجود بدون شعور نظر می کرده ولی کشف شده که گیاهان قادر به تشخیص صداهایی هستند که گوش انسان قادر به درک آن نیست و قادر به تشخیص رنگ ها و موجهایی مانند مادون قرمز و ماوراء بنفش هستند که خارج از طیف درک و احساس بشر است.

گیاهان بخصوص نسبت به اشعه ایکس و امواج تلویزیونی با فرکانس بالا بسیار حساس هستند. رائول فرانس عقیده دارد که دنیای گیاهی نسبت به گردش و حرکت زمین و ماه و حرکت سیارات منظومه شمسی حساس و پاسخگو است و روزی خواهد رسید که رابطه آن با کلیه اجرام کیهانی به اثبات برسد. فرانس می گوید: با توجه به اینکه مشخصات یک گیاه علی رغم ضایعاتی که ممکن است به آن وارد شود ثابت می ماند پس باید پذیرفت که نوعی جوهر ذاتی و وجود هشیار وجود دارد که فرم گیاه را حفظ می کند، نوعی هشیاری که رهبری گیاه را به عهده دارد. حال این هشیاری ممکن است در داخل گیاه باشد یا اینکه از خارج گیاه آن را هدایت کند.

فرانس که عقیده داشت گیاهان به همه خصیصه های وجود و از جمله عکس العمل خشن در مقابل سوء رفتار و در عین حال بالاترین و شدید ترین قدرشناسی نسبت به انسان احاطه و دسترسی دارند می توانست در حدود بیش از نیم قرن قبل كتاب اسرار زندگی گیاهان را بنویسد ولی آنچه را که او قبلا بهچاپ رسانیده بود یا به وسیله سیستم حاکم بر جامعه از بین رفت یا از روی بدبینی، غیر قابل قبول قلمداد شد. آنچه که بیش از همه سیستم حاکم را تکان داد، این اظهار نظر مخالف عقاید مسیحیت آن روز بود که هوشیاری و آگاهی گیاهان ممکن است از جایی یا چیزی در کیهان باشد که زمان درازی پیش از تولد مسیح دانشمندان هندی آن را با نام های مختلف مانند جن و پری، دیو و

ارواح برنده و سایر موجودات نظير آن نامیده اند و خیلی بیش تر نیز ادعا شد که فرابینان نژاد سیلک شمال اروپا قادر به رویت آن بوده اند. عقایدی که به نظر گیاه شناسان می توانست در عین فریبندگی کاملا بی اساس و پوج باشد و یا مأیوسانه رمانتیک بنماید.

اکتشافات تکان دهنده و شگفت انگیز مغزهای دانشمندان سالهای ۱۹۶۰ موجب بازنگری سریع انسان به زندگی گیاهان شد. حقایق جدید به دست آمده به وسیله منابع، تعبیر علمی دیدگاه قدیمی فلاسفه و شعرا را که:

(گیاهان زنده اند، نفس می کشند و مرتبط هستند) را با هدیه شخصیت و سندیت روح تکمیل کرد. این نظریه های قدیمی، امروز یک واقعیت است مگر اینکه ما با نابینایی علمی مان بر تک بعدی بودن گیاه اصرار کنیم. در حال حاضر غیر عادی ترین واقعیت این است که ممکن است گیاهان خواستار، آماده و قادر باشند به انسان کمک کنند تا کار عظیم بازسازی زمین و تبدیل آن از یک محیط بر آشوب و در حال تخریب به یک باغ قابل سکونت را آغاز کنیم. تغییر از چنان وضعی که آقای ویلیام کوبت پیشاهنگ محیط زیست معروف انگلیسی آن را یک (غدة) تمدن نامید.

گیاه و ادراکات فراحسی

سال ۱۹۶۶ میلادی است. مردی پس از فراغت از کار روزانه در دفتر کار خود در ساختمان مشرف به میدان تایمز شهر نیویورک تنها است. نام او کلیو باکستر است. این شخص که تا همین لحظات مردی گمنام است، یکی از پیشگامان کار با دستگاه دروغ سنج است. کار او آموزش به افراد و عمدتا افراد امنیتی و پلیس های جوان است که از سراسر جهان به او مراجعه می کنند.

خود او نیز در تشکیلات پلیس سابقه خدمت طولانی دارد. | آقای باکستر در پایان روز در دفتر کار خود مانده است. در این دفتر غیر از وسایل معمول دفتری چند دستگاه دروغ سنج و یک گیاه تزئینی آپارتمانی از نوع سوسنی ها قرار دارد.

دستگاه دروغ سنج یک وسیله الکتریکی است که با ثبت تغییر مقاومت یا رطوبت پوست بدن انسان تغییر حالت او را نشان می دهد. دو الکترود دستگاه به پوست دست انسان وصل و مقاومت آن را تعیین میکند. وقتی شخص مورد آزمایش به دلیل اظهار دروغ یا موضوع خلاف واقع تغییر حالت بدهد دستگاه فورة تغيير مقاومت پوست را نشان می دهد طوری که یک عامل یا بازپرس با تجربه می تواند این تغییر حالت و علت آن را درک و از آن نتیجه گیری کند. گیاه سوسنی را نیز منشی آقای باکستر برای تزئین دفتر خریده است.

آقای باکستر در تنهایی آخر روز و قبل از ترک دفتر نگاهی به اطراف انداخت. او احتمالا به ارزش قضایی آزمایشات دروغ سنج می اندیشید.

هیدروپونیک ایران

HydroPonicIRAN.com

تلگرام و اینیستاگرام و توئیتر:

HydroPoniciR@

این دستگاه اگر چه کاربرد وسيع دارد، ولی ارزش آن به لحاظ قضایی هنوز زیر سؤال است. آنچه در این لحظات در دفتر بین باکستر و دروغ سنج و گیاه به ظاهر خاموش می گذشت ظرف چند دقیقه منجر به کشف مقدمه یک رشته از اسرار حیات شد. ماجرای این کشف ساده و نتیجه آن بعدا عنوان درشت روزنامه های جهان شد و موضوع مقالات متنوع و فیلم های طنز آمیز کارتونی قرار گرفت و سرآغاز تحقیقات و اکتشافات وسیعی گشت. نگاه آرام باکستر در خلوت و سکوت دفتر کار، ناگهان روی گیاه سوسنی متوقف شد. فکری از خاطرش گذشت. فکر آزمایش دستگاه دروغ سنج روی برگ سوستی.

مگر نه اینکه تغییر رطوبت باعث تغيير مقاومت الکتریکی می شود، پس دستگاه باید نتیجه آب دادن به گیاه و رسیدن رطوبت حیات بخش به برگ گیاه را نشان دهد. یک فکر ساده برای یک سرگرمی یا تجربه ای برای وقت گذرانی. او يقين داشت که آب دادن به گلدان باعث جذب تدریجی آب به ساقه و برگ گیاه و پایین آمدن تدریجی مقاومت الکتریکی آن خواهد شد و این کار شاید در یک فاصله زمانی معین صورت بگیرد که مشاهده آن جالب باشد.

باکستر الکترودهای دستگاه دروغ سنج را به برگ سوسنی وصل و تعادل جریان الکتریکی را با کمک دستگاه پل واتسون که برای تعیین محل عیب شبکه الکتریکی و برقراری تعادل در جریان برق به کار می رود برقرار کرد. درجه دستگاه یا گالوانومتر عدد صفر را نشان داد.

کاغذ و قلم رسام پلی گراف نیز آمادهکار و ترسیم تغییرات بود. رسیدن آب از ریشه و ساقه به برگ گیاه آغاز شد ولی برخلاف تصور باکستر به محض رسیدن رطوبت به برگ، دستگاه عبور جریان کمتری را نشان داد و پلی گراف یک منحنی نزولی دندانه دار روی کاغذ رسم کرد.

برای مطالعه ادامه مقاله اینجا کلید کنید…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *