نام سازی : ریشه لغوی آن پیدا نشد.

نام رایج : فنس تراریا

نام انگلیسی : Baby _ toes

نام علمی :Fenestrariarhopalophylla

خانواده :Aizoaceae

شناسنامه : دوگونه از این جنس در دسترس است، گونه ای که گل زرد تولید می کند و گونه ای با گل های سفید. گلهای بنفش هم در گونه ای دیگر مشاهده شده است.

همه آنها به شکل سوسیس هستند برگهای کله قندی آن با راس در خاک و قاعده در هوا زیبایی خاصی را به نمایش می گذارد. در طبیعت کل مخروط در خاک وقاعده شفاف آیینه گونه آن قابل مشاهده است وفقط یک سطح صیقلی زیبا دیده می شود. گونه های زیادتری در بین پرورش دهندگان وجود دارد.

همه آنها به شکل سوسیس هستند برگهای کله قندی آن با راس در خاک و قاعده در هوا زیبایی خاصی را به نمایش می گذارد. در طبیعت کل مخروط در خاک وقاعده شفاف آیینه گونه آن قابل مشاهده است وفقط یک سطح صیقلی زیبا دیده می شود. گونه های زیادتری در بین پرورش دهندگان وجود دارد.

نیازها :

نور :

نقطه ای نورانی و کاملا روشن برای ظهور گلها و فشرده بودن گیاه لازم است.


دما :

حداقل درجه حرارت 4 و هوای تمیز و اکسیژن دار در تابستان از دیگر نیازمندی های آن است.


آبیاری :

با هر دوهفته یکبار در بهار وتابستان شروع کنید اما بیش از اندازه نباشد، در ماه های داغ تابستان به هفتگی برسانید و اجازه دهید در بین دو آبیاری خاک خشک شود. در پاییز آب را کمتر کنید و در زمستان به قطع کامل برسید.


تغذیه :

اگر تعویض صورت نگیرد تغذیه 3-2 بار با کودپتاسه در تابستان الزامی است.


خاک
:

مخلوطی از 30 درصد ماسه ماشی نخودی با کمپوست بدون خاک یا کم خاک بهترین بستر است.


تعویض گلدان :

هر بهار در یک اندازه بزرگتر گلدان را تعویض کنید. دقت کنید ریشه ها صدمه نبینند، تا دوهفته بعد از تعویض آبیاری نکنید.


ازدیاد :

گیاه میتواند به گیاهان کوچک تعویض شود. یک برگ به تنهایی نمی تواند منبع ازدیاد باشد وباید حتمابه صورت کپه ای خارج گردند. محل قطع وزخمهارا باهورمون رشد آغشته سپس در گلدان های با کمپوست خشک کاشت کنید. دو هفته اول آبیاری نکنید. ازدیاد به وسیله بذر هم به راحتی صورت می گیرد.

آگاهی:

کودهایی که برای تغذیه مورد استفاده قرار می گیرند همگی دستور مصرف دارند اما یک مسئله مهم به یاد داشته باشید تغذیه تاچند روز بعد از تعویض گلدان ویا هنگام تشنگی شدید و خشک بودن ریشه ممنوع است.

یکی از عجایب فنس تراریا همان سطح شفاف قاعده مخروطی برگها است که روبه بالا قرار گرفته است. گیاه در طبیعت برای مبارزه با خشکی کل بدنه خود را به خاک می برد و فقط سطح شفاف قاعده مخروطی برگها با نور و بیرون در ارتباط هستند. شفاف بودن سطح برگها در طبیعت آیینه پنجره هایی است که نوررا به داخل گیاه در زمین منتقل می کنند. تصادفا این مشخصه را پیدانکرده و هدیه است.

ساقه ها رشد خارج از اندازه دارند، از همدیگر جدا و رنگ آنها روبه زردی می روند :

در زمستان است وهواخیلی سرد و خاک خیلی مرطوب است. گیاه را به نقطه ای گرمتر با درجه حدود 10 ببرید و خاک را کاملا خشک نگه دارید. از پاییز تا اوایل بهار آب نیاز ندارد. اگر در تابستان هستید نور کافی نیست گلدان را برای توسعه و تشکیل رنگها به نقطه ای پرنور ببرید.

یکی از عجایب فنس تراریا همان سطح شفاف قاعده مخروطی برگها است که روبه بالا قرار گرفته است. گیاه در طبیعت برای مبارزه با خشکی کل بدنه خود را به خاک می برد و فقط سطح شفاف قاعده مخروطی برگها با نور و بیرون در ارتباط هستند.

عوارض و درمان:

ساقه ها پژمرده شده و به طرف پایین خم می شوند، و فقط سر ساقه ها پیدا است :

گیاه در آفتاب شدید نگهداری شده وبه ندرت در اتاق بوده است گیاه را از صدمه آفتاب خصوصا ظهرگاهی در امان نگه دارید.

در تابستان هستیم و ساقه ها از بهار تا حالا رشدی نداشته اند :

نیاز به تغذیه و یا تعویض گلدان دارد. بر حسب مورد عمل کنید، دوتا سه بار تغذیه در فصلهای رشد موردنیاز است.

همه شرایط درست هستند اما ساقه ها پژمرده شده و از رشد خبری نیست :

گیاه را از گلدان جدا و از نظر ابتلا به شپشک ریشه مورد بازدید قرار دهید، اگر مثبت بود ریشه را در محلول سم نفوذی قرار داده و کاملا بشویید. در خاک کمپوست خشک و گلدان جدید کاشت کنید. دوهفته آبیاری نکنید.

بعضی از ساقه ها خشک می شوند :

خاک خشک است ویا آب روی ساقه ها ریخته شده دربهار و تابستان آبیاری را از طریق زیر گلدانی انجام دهید. در فصلهای رشد خاک را دایما بازدید کنید.

ساقه ها به رنگ قهوه ای کم رنگ در آمده و طرف نزدیک پنجره پژمرده میشوند :

آفتاب سوختگی است، گلدانرا به سایه ببرید وبرای دو هفته گام به گام آن را به آفتاب منتقل کنید. ساقه های صدمه دیده شروع به رشد خواهند کرد. سرمای شدید هم همین نشانه را به وجود می آورد گیاه را در زمستان در درجه 4 قرار داده و از کنار شیشه فاصله دهید.

ساقه ها رنگ خود را از دست داده اند :

نور کافی نیست گلدان را ظرف دو هفته گام به گام به آفتاب ملایم ببرید. آفتاب تند را دوست ندارد. اگر در روزهای داغ تابستانی ساقه ها به طرف زمین خم شد برای آن سایه درست کنید.

اجسام سفید پنبه ای شکل روی برگها دیدهمی شوند :

شپشک آرد آلود عامل آن است. با پنبه آغشته به سم لکه هارا مسموم کنید. باهمین سم، سمپاشی و 2 تا3 بار تکرار کنید.

تمام ساقه ها پژمرده می شوند :

اگر در تابستان هستید خشکی خاک عامل آن است اگر در زمستان هستید در خواب زمستانی عادی است. برای آبیاری گلدان را به مدت نیم ساعت درون ظرف آب قرار دهید تا از طریق پایین آبیاری شود.

ساقه ها سیاه و آبکی هستند :

هوا به شدت سرد، خاک و هوا هر دو مرطوب هستند. گیاه را به نقطه ای گرمتر با درجه حدود 10 ببرید. در تابستان در فاصله بین دو آبیاری خاک گلدان را خشک کنید، اعضا فاسد وسیاه را حذف و در محل آن باپودر قارچکش پودر پاشی کنید.

ازدیاد به وسیله بذر :

الف) در اوایل بهار بذر هارا به صورت فاصله دار از همدیگر روی سطح سینی کاشت یا گلدان کاشت کنید.

ب) آبیاری از زیر سینی کاشت یا گلدان صورت گیرد، پس از آبیاری روی آن کیسه پلاستیکی بکشید و آن را محکم ببندید تا رطوبت حفظ شود. نقطه ای کمی نورانی بادرجه حرارت 21 قرار دهید. تا از بین نرفتن قطرات آب درزیر کیسه پلاستیکی آبیاری نکنید.
ج) پس از 6 ماه گیاههای جدید را در گلدان استکانی کاشت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.