نام سازی : ریشه لغوی آن پیدا نشد.

نام رایج : فاوکاریا

نام انگلیسی : Tigerjaw

نام علمی :Faucariatigrina

خانواده :Aizoacea

شناسنامه : تعداد زیادی از این گونه زیبا که زادگاه اصلی آن آفریقای جنوبی است قابل کاشت و نگهداری است. گلهای روشن زرد رنگ دانه ای آن در پاییز ظاهر می گردند تعداد گلها به حدی است که سطح گلدان با قطر 15 سانتیمتر را می پوشاند. گیاه 5 ساله آن فقط حدود 5 سانتیمتر ارتفاع دارد. نوع گل سفید آن هم موجود است اما نگهداری آن ساده نیست، از دیگر گونه های آن F . albidens با برگهایی با حاشیه سفید و گلهای زرد و F . tuberculosa که کاشت تمام آنها آسان است.

تعداد زیادی از این گونه زیبا که زادگاه اصلی آن آفریقای جنوبی است قابل کاشت و نگهداری است. گلهای روشن زرد رنگ دانه ای آن در پاییز ظاهر می گردند تعداد گلها به حدی است که سطح گلدان با قطر 15 سانتیمتر را می پوشاند.

نیازها :

نور :

به نقطه ای نورانی جهت تشکیل وتوسعه رنگ و تشویق به گلدهی نیازمند است.


دما :

حداقل درجه حرارت 4 است وتابستاناکسیژن و هوای تازه را دوست دارد.


آبیاری :

باهر دوهفته یکبار در بهار آبیاری را شروع کنید. در روزهای داغ به هر هفته یکبار برسانید. در پاییز ممکن است هر 15-10 روز یکبار آبیاری لازم باشد و در زمستان آن را قطع کنید.


تغذیه :

اگر در بهار گلدان تعویض شده باشد نیازی به تغذیه نیست اما بدون تعویض گلدان 3-2 بار در تابستان گیاه خودرا با کود پتاسه قوی تغذیه کنید.

خاک :

کمپوست بدون خاک یا کم خاک مخلوط با 30 درصد ماسه نخودی ماشی خاک دلخواه این گیاه گوشتی است.


تعویض گلدان :

هر بهار با گلدانی جدید بایک درجه بزرگتر تعویض گردد، ریشه هارا خیلی اذیت نکنید، برای دو هفته آبیاری نشود.


ازدیاد :

در بهار ویا تابستان قلمه هایی که طول کل شاخه را تشکیل می دهند باکارد خیلی تیز تهیه و پس از آغشته  کردن آنها به هورمون 3 روز اجازه دهید تا خشک شوند انتهای قلمه هارا با کمپوست خشک تماس دهید و3 هفته بعد باظهور ریشه ها آنهارا آبیاری کنید.


آگاهی

درجه حرارت خیلی سرد و میزان رطوبت گلدان رابطه مستقیمی دارند. هرچه در حرارت پایین تر میزان رطوبت باید کمتر باشد به گونه ای که آبیاری درگلدانهای خارج از اتاق در زمستان متوقف می گردد.

گلهای زرد رنگ و زیبای فاوکاریا در صورتی در تابستان یا پاییز ظهور پیدا می کنند که درجه رطوبت و حرارت در زمستان گذشته بالا نباشد، همان گونه که از نام انگلیسی آن بر می آید یک جفت برگ آن شباهت به آرواره ببر دارد.

نوع گل سفید آن هم موجود است اما نگهداری آن ساده نیست، از دیگر گونه های آن F . albidens با برگهایی با حاشیه سفید و گلهای زرد و F . tuberculosa که کاشت تمام آنها آسان است.

عوارض و درمان:

گلها به تندی می پیچند، منقبض می شوند و حاشیه گلبرگها قهوه ای می گردند :

در تابستان یا هوا خیلی گرم است ویا اشعه آفتاب خیلی قوی است. اگر خاک خیلی خشک است آبیاری کنید. گیاه را از آفتابقوی ظهرگاهی تابستان در امان نگه دارید.

برگها دارای نقاط زنگ آلود هستند و تارهایی روی آنها مشاهده می گردند :

کنه تار عنکبوتی قرمز عامل آن است. هر دوهفته یکبار باسم حشره کش نفوذی طبق دستور گیاه را سمپاشی کنید مبارزه 3 ماه ادامه پیدا کند. هرسال 3-2 بار گیاه را سمپاشی کنید.

تهیه قلمه

الف) در بهار تمام یک ساقه را به یک قلمه اختصاص دهید وباکارد تیز آن را از پایه مادری قطع کنید.

ب) محل قطع در قلمه ها با پودر هورمون جهت جلوگیری از فساد باکتریایی و ریشه زایی بهتر آغشته کنید و3 روز اجازه دهید تا خشک شوند. محل قطع را باکمپوست خشک تماس دهید و آبیاری نکنید تاریشه ها ظاهر شوند.

در اواخر تابستان هستیم اما گلها ظاهر نمی شوند. ساقه ها هم رشد غیر عادی دارند و لنگ دراز شده اند :

یا هواخیلی تاریک ویا خیلی گرم است ویا هردو عامل باعث این عارضه هستند. گلدان را به مدت دوهفته به نقطه ای نورانی و پر اکسیژن منتقل کنید و درجه حرارت را زیر 10 درجه ببرید.

برگها می پیچند، گیاه رنگ خود را ازدست داده و باوجودیکه در فصل رشد هستیم رشد گیاه متوقف است :

هوا خشک است، احتیاج به تغذیه و تعویض گلدان دارد. گلدان را درون طشت آب قرار داده و نیم ساعت صبر کنید، دربهار گلدان را تعویض کرده و در تابستان هفته ای 3-2 بار تغذیه کنید. پیچیده شدن برگها در زمستان عادی است.

برگها می پیچند وسیاه می شوند :

عامل آن قارچ پوسیدگی ریشه است که عامل ریشه ای تر آن سردی و رطوبت زیاده از اندازه است. در زمستان گیاه را دربالای 4 درجه نگهداری کنید. ساقه های سیاه شده را حذف کرده و گرد قارچکش در آن محل بپاشید.

کلیه شرایط زیستی صحیح اما رشد متوقف است :

گیاه را از گلدان خارج کرده و ریشه هارا از نقطه نظر ابتلا به آفت شپشک آرد آلود بازدید کنید، اگر مثبت بود کل ریشه را در داخل محلول سم قرار داده و گلدان را کاملا بشویید و در آن کاشت نکنید. ریشه هارا بعد ازخشک شدن درگلدان تمیز دیگری باکمپوست کاشت کنید.

زخمهای پنبه ای شکل در بین برگها مشاهده می گردند :

شپشک آرد آلود عامل آن است در فصل رشد 3-2 بار باسم نفوذی طبق دستور گیاه را سمپاشی کنید. زخمهارا باپنبه خیس آلوده به سم بردارید.

لکه های سوخته روی برگها است :

گیاه در معرض نور مستقیم خورشید است فورا گیاه را از آن نقطه خارج کنید. سپس آن را به تدریج برای دوهفته به آفتاب ببرید. هوای آزاد بااکسیژن فراوان در درمان موثر است. پیچیده شدن برگها در زمستان عادی است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.