نام سازی : ریشه لغوی آن پیدا نشد

نام رایج : دووالیا

نام انگلیسی : Duvalia

نام علمی :Duvalia corderoyi

خانواده :Ascepiadaceae

شناسنامه : اگر چه رشد آن کم است اما به خاطر گلهای واقعا استثنایی از نظر شکل و فرم و رنگ و بو خواهان زیادی دارد گلهای جاذب حشرات با پرزهای زیبا و خیره کننده وسط آن از نظر اندازه و شکل از این گونه به گونه دیگر متغیر هستند.

گیاه4-3 سانتیمتر ارتفاع  و 20-15 سانتیمتر پهنا دارد. اندازه گل در این گونه متوسط است و صورتی قهوه ای است از گونه های دیگرD. angustiloba  با گلهای قهوه ای سیاه و D. elegans با  ککهای تقریبا سیاه هستند که پرورش هیچکدام از آنها مشکل نیست.

گیاه4-3 سانتیمتر ارتفاع  و 20-15 سانتیمتر پهنا دارد. اندازه گل در این گونه متوسط است و صورتی قهوه ای است از گونه های دیگرD. angustiloba  با گلهای قهوه ای سیاه و D. elegans با  ککهای تقریبا سیاه هستند که پرورش هیچکدام از آنها مشکل نیست.

نیازها :

نور :

نور در فشرده نگه داشتن برگها وتشویق و تهییج گیاه به گلدهی تاثیر به سزایی دارد. برای این گیاه در اتاق نقطه ای پرنور انتخاب کنید.


دما :

حداقل دما برای این گونه 4 درجه است اما در بین هم نوعان خود یکی از دو گیاهی است که هوای گرم تر را دوست دارد.


آبیاری :

آبیاری را مانند  دیگر گوشتی ها با دوهفته یکبار در بهار و تابستان شروع کنید. در ماه های داغ تابستان آنرا هفتگی کرده و اجازه دهید در بین دو آبیاری خاک خشک شود سپس آبیاری کنید. در پاییز با آن مدارا کنید و در زمستان آن را قطع.


تغذیه :

در صورت تعویض کردن گلدان لزومی به تغذیه مصنوعی نیست اما اگر تعویض نکردید 3-2 بار تغذیه با کود پتاس دار در تابستان توصیه می گردد.


خاک :

مانند بقیه گوشتی هاست، کمپوست بی خاک یا کم خاک با 40 درصد ماسه با اندازه شکر تا ماش مورد پسند آن است.


تعویض گلدان :

هر سال در بهار با گلدانی یک درجه بزرگتر از گلدان قبلی عمل تعویض را انجام دهید، بعد از 5-4 سال فقط شاخه های جوان را نگه دارید و پیرتر ها را حذف کنید.


ازدیاد :

اگر چه به وسیله بذر ازدیاد می یابد اما تهیه آن مشکل است ازدیاد مناسب و عملی با قطع کردن ساقه جوان متصل به ساقه پیر با کارد تیز امکان پذیر است.

بدانید:

گل های خشک که به طرف تشکیل بذر می روند انرژی گیاه را متوجه به خود می کنند به محض پژمرده شدن آنها را حذف کنید تا طول دوره گلدهی و تعداد گل های بیشتری داشته باشند.

گل زیبای »گلدفیش« مانند آن در صورتی شما را به تحسین وا میدارد که شرایط نوری توسعه و گسترش رنگ برای آن فراهم کنید. توجه فرمایید که گرفتن تعداد زیادی قلمه به معنی حذف تعداد زیادی گل در آینده است.

گیاه4-3 سانتیمتر ارتفاع  و 20-15 سانتیمتر پهنا دارد. اندازه گل در این گونه متوسط است و صورتی قهوه ای است از گونه های دیگرD. angustiloba  با گلهای قهوه ای سیاه و D. elegans با  ککهای تقریبا سیاه هستند که پرورش هیچکدام از آنها مشکل نیست.

عوارض و درمان:

رشد گیاه مختل شده و حشرات سیاه رنگ در اطراف گیاه و خاک مشاهده می شوند :

حشره آفت باعث فساد ریشه شده است. قسمت های فاسد شده ریشه را حذف تا آثاری از لارو حشره بر جای نماند سپس گلدان را تعویض کنید.

زمستان است، ساقه رو به زردی می رود سپس سیاه می گردد :

گیاه احتمالا بین پرده و شیشه سرد اتاق محبوس مانده است. آنرا به محلی گرمتر با درجه حرارت بالاتر از 4 درجه منتقل کنید.

قلمه گیری :

الف ) قلمه گیری بعد از تمام شدن دوره گلدهی است. ساقه مورد نظر را با کارد خیلی تیز از ساقه پیرتر کنار آن جدا کنید.

ب ) محل قطع چه در ساقه جدید و چه در قدی و داخل گلدان با هورمون رشد جهت جلوگیری از فساد باکتریایی آغشته کرده و2 روز برای خشک شدن آن صبر کنید.

ج ) محل قطع را فقط با کمپوست خشک تماس دهید، سه هفته بعد با شروع ظهور ریشه ها گلدان را آبیاری کنید.

ساقه باریک و بلند شده، رنگ آن خصوصا در نوک ساقه روبه زردی می رود :

نور کافی نیست، گلدان را بتدریج و برای 2 هفته به مکان نورانی منتقل منید.

لکه های قهوه ای روی ساقه دیده می شوند :

آفتاب سوختگی است نور شدید عامل آن است. فورا گیاه را به سایه ببرید سپس برای 2 هفته آن را به نور منتقل کرده و جریان هوا را برقرار کنید.

ساقه ها سیاه و چروکیده شده و بعضی از آنها کمی درازتر از معمول شده اند :

رطوبت و سرمای شدید عامل آن است. اجازه دهید خاک گلدان خشک شود و گیاه را در زمستان در بالای 4 درجه نگهداری کنید. قسمت های سیاه و فاسد شده ساقه را حذف و معالجه کنید گلدان را تعویض کنید.

ساقه چروکیده و خشک شده است :

می تواند نتیجه عوامل مختلف باشد. در زمستان درجه حرارت بالا و گلدان خشک است و یا در تابستان خاک خیلی خشک است و یا احتیاج به تغذیه دارد. اگر خاک خشک است فقط میزان آب را در هر آبیاری اضافه کنید اما در فاصله بین دو آبیاری خاک خشک شود در زمستان خاک فقط مرطوب باشد. و حرارت حدود 10 درجه، اگر همه شرایط درست است به شپشک ریشه مشکوک شوید.

ساقه چروکیده شده و زخمهای پنبه ای شکل خصوصا در اطراف قاعده گیاه و نزدیک خاک مشاهده می گردد :

شپشک آرد آلود مسئول آن است، با پنبه آغشته به سم روی زخمها بمالید، اطراف ساقه با همان محلول اسپری کنید، در فصل رشد این سمپاشی را 3-2 بار انجام دهید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.