تولیدی بذر پاکان بذر اصفهان

نام و نام خانوادگی مدیر عامل پاکان بذر: سید مجتبی مدرس هاشمی

حوزه فعالیت: کشت و تولید گیاهان دارویی و بستهبندی، پخش و توزیع داروها و فرآوردههای گیاهی

آدرس پستی: اصفهان-میدان جمهوری اسالمی-خیابان رباط- ابتدای خیابان دکتر باهنر- مجتمع تجاری پاسارگاد- طبقه چهارم- واحد 10

کد پستی: 8137945343

تلفن ثابت: 03113384333

دورنگار: 03113383840

پست الکترونیک: pakkanbazr@yahoo.com

وب سایت: www.pakanbazr.com

پاکان بذر 1
بذر قره یونجه پاکان بذر

خصوصیات قره یونجه (پاکان بذر)

اصلی ترین مرکز کشت قره یونجه استان های آذربایجان غربی و شرقی می باشد. این رقم از یونجه در برابر سرما مقاوم بوده و برای کشت بصورت یونجه یکساله و حتی دیم در مناطق سردسیر بخصوص استان های آذربایجان غربی و شرقی مناسب می باشد.

اقلیم مناسب قره یونجه: سردسیری و دیم

ارتفاع یونجه قره یونجه: 70-80 سانتی متر

تعداد چین قره یونجه: 5-6

اندازه برگ ها قره یونجه: متوسط – کوچک

تراکم ساقه و برگ قره یونجه: متراکم

درصد خلوص بذر قره یونجه: 99% (سس گیری شده)

قوه نامیه بذر  قره یونجه: 95%

بذر یونجه اصفهانی (رهنانی)
بذر یونجه اصفهانی (رهنانی) پاکان بذر

خصوصیات بذر یونجه اصفهانی (رهنانی) (پاکان بذر)

اقلیم مناسب یونجه اصفهانی: معتدل 

ارتفاع یونجه اصفهانی: 60-70 سانتی متر 

تعداد چین یونجه اصفهانی: 6-7

اندازه برگ های یونجه اصفهانی: متوسط

تراکم ساقه و برگ یونجه اصفهانی: متراکم

درصد خلوص بذر یونجه اصفهانی: 99% (سس گیری شده)

قوه نامیه بذر یونجه اصفهانی: 95%  

پاکان بذر 1
خصوصیات رقم یونجه بغدادی پاکان بذر

بذر یونجه بغدادی برای اولین بار از کشور عراق وارد ایران شد. یکی از ویژگی های بارز این رقم، مقاومت بالای آن در برابر شوری است. همچنین این رقم نیاز آبی بالایی دارد. در صورتی که از آب شور برای آبیاری استفاده کنیم، دور آبیاری را باید دو تا سه روز در نظر گرفته شود.

خصوصیات رقم یونجه بغدادی (پاکان بذر) :

اقلیم مناسب یونجه بغدادی: گرمسیری با رطوبت بالا

ارتفاع یونجه بغدادی: 90-100 سانتی متر

تعداد چین یونجه بغدادی: 10-12 چین

اندازه برگ ها یونجه بغدادی: درشت و پهن

تراکم ساقه و برگ یونجه بغدادی: متراکم

درصد خلوص بذر یونجه بغدادی: 99% (سس گیری شده)

قوه نامیه بذر یونجه بغدادی: 95%

پاکان بذر 1
بذر یونجه بمی پاکان بذر

یونجه بمی در برابر گرما بسیار مقاوم است به طوری که مقاومت یونجه بمی در برابر گرما و خشکی بیشتر از یونجه یزدی میباشد. دانه های یونجه بمی از یونجه یزدی بیشتر است. یونجه بمی  برای کاشت در مناطق گرمسیری همچون جیرفت و بم در استان کرمان و همچنین استان خوزستان  است. 


خصوصیات رقم یونجه بمی(پاکان بذر):

اقلیم مناسب یونجه بمی: گرمسیری

ارتفاع یونجه بمی: 60-65 سانتی متر

تعداد چین یونجه بمی: 10-8

اندازه برگ ها یونجه بمی: بزرگ

تراکم ساقه و برگ یونجه بمی: متراکم

درصد خلوص بذر یونجه بمی: 99% (سس گیری شده)

قوه نامیه بذر یونجه بمی: 95%

پاکان بذر 1
بذر یونجه رنجر

رقم یونجه رنجر از ارقام یونجه چند ساله می باشد و مرکز اصلی آن کشور آمریکا است. در اصل ترکیبی از یونجه های هند و ترکیه و آمریکاست. این رقم در مقابل سرما مقاومت زیادی از خود نشان می دهد. شکل ظاهری این رقم بسیار شبیه به رقم یونجه همدانی است.  ریشه این رقم در برابر بیماری ها از جمله نماتود ریشه یونجه مقاوم است. ارتفاع یونجه رنجر از همدانی نیز کمتر می باشد. تعداد چین آن نیز از یونجه همدانی بیشتر است.

خصوصیات رقم یونجه رنجر

اقلیم مناسب یونجه رنجر: معتدل – سرد سیر

ارتفاع یونجه رنجر: 70-80 سانتی متر

تعداد چین یونجه رنجر: 5-7

اندازه برگ های یونجه رنجر: متوسط

تراکم ساقه و برگ یونجه رنجر: متراکم

درصد خلوص بذر یونجه رنجر: 99% (سس گیری شده)

قوه نامیه بذر یونجه رنجر: 95% 

پاکان بذر 1
بذر یونجه مائوپا

منشأ یونجه مائوپا از یونجه کشور آمریکا می باشد. یونجه مائوپا از تلاقی بین یونجه های آمریکایی و آفریقایی به وجود آمده است و در حقیقت از یونجه ای به نام آفریکن African حاصل شده است. یونجه مائوپا در برابر گرما و خشکی بسیار مقاوم است. تعداد برگ های آن نسبتاً زیاد و پر محصول است. ولی در برابر سرما حساس و ضعیف است. یونجه مائوپا برای مناطق گرم کشور مناسب است.

خصوصیات رقم یونجه مائوپا

اقلیم مناسب یونجه مائوپا: گرم و خشک

ارتفاع یونجه مائوپا: 60-70 سانتی متر

تعداد چین یونجه مائوپا: 6-7 چین

اندازه برگ های یونجه مائوپا: درشت و پهن

تراکم ساقه و برگ یونجه مائوپا: متراکم

درصد خلوص بذر یونجه مائوپا: 99% (سس گیری شده)

قوه نامیه بذر یونجه مائوپا: 95% 

پاکان بذر 1
بذر یونجه نیک شهری

مقاومت یونجه نیک شهری از یونجه در برابر گرما بیش از سایر ارقام ایرانی است و تا دمای حدود ۵۰ درجه سانتی گراد را بخوبی تحمل می کند ولی در سرمای ۵۰- سانتی گراد از بین می رود. یونجه نیک شهری نیاز آبی و غذایی بالایی دارد و در شرایط خوب زراعی تا ۲۰ تن علوفه خشک نیز می توان تولید کرد.

خصوصیات رقم یونجه نیک شهری

اقلیم مناسب یونجه نیک شهری: گرم و خشک

ارتفاع یونجه نیک شهری: ۱۲۰-۱۰۰سانتی متر

تعداد چین یونجه نیک شهری: ۲۰-۱۸چین

اندازه برگ های یونجه نیک شهری: درشت و پهن

تراکم ساقه و برگ یونجه نیک شهری: متراکم

درصد خلوص بذر یونجه نیک شهری: ۹۹٪ (بذر یونجه نیک شهری سس گیری شده)

قوه نامیه بذر یونجه نیک شهری: ۹۵٪

زمان کاشت یونجه نیک شهری:

زمان کاشت مناسب یونجه نیک شهری از اواسط اسفند ماه تا اواسط فروردین با رفع خطر سرمای زمستانه و یا از اوایل مهر تا اوایل آبان با فروکش کردن گرمای تابستانه می باشد. به هر حال کشت در اواخر زمستان به نحوی انجام شود که استقرار گیاه در مواجه با گرما با مشکل روبرو نشود. در کشت های اوایل پاییز توجه داشته باشید که قبل از فرا رسیدن سرمای زمستان گیاه رشد کافی را نموده باشد.

خاک مناسب کاشت یونجه نیک شهری:

یونجه در خاک لومی-رسی و یا خاک لومی ریشه دهی خوب و توسعه یافته ای دارد. ولی در خاک های شنی ریشه اصلی یونجه ضعیف شده و از ریشه های فرعی نیز کاسته خواهد شد. از طرف دیگر خاک های رسی بواسطه خطر سله بستن و قطع ریشه های فرعی چندان مناسب کاشت یونجه نیست.

تهیه بستر بذر یونجه نیک شهری:

یونجه نیکشهری برای مدت ۵ تا ۷ سال و حدود ۱۸ چین در سال می تواند مورد استفاده قرار گیرد، لذا دقت در تهیه زمین قبل از کاشت از اهمیت خاصی برخوردار است. عملیات تسطیح زمین از جمله موارد مهمی است که بدلیل کشت کرتی رایج در منطقه ممکن است به آن کمتر توجه شود. تسحیح مناسب عالوه بر کاهش هزینه آبیاری و خسارت های خاشی از غرقابی، پوسیدگی طوقه را بحداقل می رساند. کاهش هزینه های داشت و افزایش تولید ناشی از تسطیح مناسب باعث جبران هزینه های انجام شده خواهد شد.

مصرف کود برای کاشت یونجه نیکشهری:

با توجه به آب و هوای بلوچستان، عمر یونجه نیکشهری به بیش از ۵ سال نیز می رسد. بعلت تعداد چین زیاد چین در سال و تولید علوفه تر مقدار زیادی مواد غذایی از خاک خارج می شود لذا لازم است قبل از کشت نسبت به تقویت خاک اقدام شود. توصیه مصرف کود همیشه بر اساس آزمون خاک باید صورت بگیرد.

الف: کود دامی

کود دامی کامال پوسیده و بدون بذر علف هرز به میزان ۳۰ تا ۴۰ تن در هکتار توصیه می شود تا قبل از کشت به خاک اضافه شود. بدلیل سبک بودن بافت خاک در اغلب مناطق، مصرف کود دامی عالوه بر تقویت خاک، باعث بهبود بافت خاک خواهد شد که به نوبه خود باعث افزایش تولید و طول عمر گیاه می شود.

ب: کودهای شیمیایی:

از آنجایی که کود های فسفات آمونیم و پتاسیم برای چند سال باید نیاز مزرعه یونجه را تامین کند، باید براساس

آزمون خاک میزان کود مورد نیاز تعیین گردد و کودهای فسفات آمونیم و پتاسیم و برخی ازکودهای ریز مغذی قبل

از کشت به خاک اضافه گردد. با توجه به اینکه این توده بومی به خواب نمی رود، غنی بودن خاک از پتاسیم برای

افزایش مقاومت یونجه به سرمای زمستانه بسیار مهم است. همچنین تنش خشکی را بهتر تحمل می کند. باتوجه به

اینکه یونجه نیتروژن مورد نیاز خود را توسط باکتریهای موجود در گره های ریشه تثبیت می کند توصیه می شود

تا بعد از هر چین مقداری کود ازته مصرف نشود. صرفا مصرف ۲۵ کیلوگرم ازت خالص در هکتار بعد از جوانه

زنی و رشد اولیه توصیه میشود . به منظورافزایش کارایی جذب ازت و سبک بودن بافت خاک اگر کود ازت قبل

از کاشت اضافه گردد ممکن است شسته شده و از دسترس ریشه خارج شود و اکیدا نباید پس از فعال شدن گره ها

کود ازته مصرف نمود. همچنین اهمیت استفاده از گوگرد کمتر از فسفات آمونیوم نمی باشد و توصیه می شود بعد

از آزمون خاک و در صورت نیاز حتما استفاده گردد. در سال دوم درصورت بروز علایم کمبود عناصر غذایی، با انجام تجزیه برگ و آزمون خاک، کود مورد نیاز تعیین و توصیه می گردد.

آبیاری یونجه نیک شهری:

با توجه به ریز بودن اندازه بذر یونجه، آبیاری اول و سبز شدن یکنواخت یونجه اهمیت خاصی دارد و کشت جوی و پشته برای هدایت مناسب آب و جلوگیری از غرقابی شدن مهم است. ولی در زمین های شور بهتر است کشت بصورت کرتی انجام و آبیاری شود.

اگر چند روز یونجه در شرایط ماندابی قرار گیرد، پوسیدگی طوقه و ریشه رخ خواهد داد و داشتن یک مزرعه با سطح سبز مناسب عمال غیر ممکن خواهد شد. خسارت غرقابی در شرایط هوای گرم بیشتر خواهد شد. مرطوب نگه داشتن مزرعه پس از کاشت باعث سبز شدن یکنواخت بذور خواهد شد اولین آبیاری پس از برداشت علوفه نیز مهم است. فواصل آبیاری بسته به شرایط آب و هوایی و مرحله رشد گیاه معموال بین ۷ تا ۱۰ روز متغیر است.

میزان برداشت علوفه یونجه نیکشهری:

بر اساس تحقیقات انجام شده در مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی بلوچستان، در صورت رعایت اصول داشت و چین برداری مناسب، یونجه نیکشهری ژتانسیل تولید حدود ۱۸ چین در سال را براحتی دارد. برداشت علوفه در بهار و تابستان در فواصل حدود ۲۰ روز و در پاییز و زمستان در فواصل حدود ۳۰ روز انجام می گیرد.

زمان مناسب برای برداشت یونجه نیک شهری:

شاخص ۱۰درصد گلدهی زمان مناسبی برای برداشت یونجه می باشد ولی نه برای همه فصول زیرا در بلوچستان در فصل سرما عملا یونجه به گل نمی رود. لذا بهتر است در بهار و تابستان از شاخص گلدهی و در پاییز و زمستان از شاخص رشد طولی ساقه استفاده نمود. هنگام برداشت لازم است به نحوی انجام گیرد که حداقل از ۱۰ سانتی متر بالای خاک انجام شود. زیرا به خصوص در یونجه نیکشهری، طوقه نزدیک سطح خاک است و کف بر نمودن به طوقه صدمه می رساند و با باقی ماندن حداقل ۱۰ سانتیمتر از ساقه، ضمن حفاظت از طوقه، رشد مجدد یونجه با سرعت بیشتری انجام می شود و طول عمر مفید مزرعه افزایش می یابد.

مراقبت های پس از برداشت علوفه یونجه نیک شهری:

بهتر است علوفه پس از برداشت به مدت یک روز در مزرعه باقی بماند سپس بوسیله بیلر بسته بندی شود. اگر یونجه با رطوبت بالا بسته بندی شود ممکن است کپک بزند و خشک شدن بیش از اندازه یونجه نیز باعث ریزش برگ ها که ارزش غذایی بسیار بالایی دارند می شود.

توجه: برگ های تازه یونجه حاوی ماده ای به نام ساپونین است که ممکن است باعث تلف شدن دام شود لذا چرای مستقیم مزرعه یونجه توسط دام به هیچ وجه توصیه نمی شود و بهتر است رطوبت علوفه پس از برداشت کاهش یابد و سپس تعلیف گردد.

بذر گیری از مزارع یونجه نیک شهری:

بر اساس تحقیقات بهتر است به یونجه فرصت استقرار داد و سپس به بذر گیری اقدام نمود. همچنین اولین چین

بهاره را به تولید علوفه و دومین چین بهاره را به تولید بذر اختصاص داد به گونه ای که از اواخر اردیبهشت تا

اواسط خرداد حداکثر تعداد گل تولید شود. انجام آبیاری در زمان گلدهی و پر شدن دانه اهمیت فراوانی دارد. با

شروع تغییر رنگ علاف ها از سبز به قهوه ای، آبیاری کاملا قطع شود تا شرایط برای خشک شدن کامل غلاف و

بوته فراهم گردد. بوته های خشک شده برداشت، خرمن کوبی و بوجاری می شود. پس از آن چین برداری برای

برداشت علوفه را تا سال بعد ادامه دهید. بذر یونجه نیکشهری از قیمت بالایی در بازار برخوردار است. بدلیل

اینکه برای خارج شدن اندام های جنسی گل که داخل دو گلبرگ محبوس می باشد به باد و یا حشرات نیاز می باشد

لذا استقرار ۴ الی ۵ کندوی زنبور عسل به ازای هر هکتار و همچنین تنش جزئی آب در هنگام صد در صد گلدهی

باعث تلقیح بیشتر گل ها می شود. اگر امکان تهیه کندو فراهم نبود، با طناب کشی یا جارو زدن گل ها بوسیله برگ

درخت خرما تا حدودی می توان مشکل رها سازی اندام های جنسی (تریپینگ) را حل نمود.  

فروش بذر انواع گیاهان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *