گل ارکیده

گل ارکیده پادشاه گل در میان گل های زیبا است و از ویژگی های متنوعی [...]

2 دیدگاه

سته نانته (Ctenanthe)

نام سازی :سته نانته( گلشانه)، اشاره به شکل گل آن وبمانند شانه نام رایج : [...]

فیکوس بنجامین (Ficus)

فیکوس بنجامین یکی از موفق ترین و زیباترین گیاهان خانگی در سازش با محیط مکانهای [...]

شامادورا (Chammaedorea)

گیاه شامادورا نام دیگر آن Neanthe sella است، از لحاظ شکل ظاهری شبیه به Kentia [...]

گل گردی(Asparagus_setaceus)

گل گردی در بین گل فروشی ها وگل آراها مشهور وبرای ساختن سبد و دستجات [...]

نخل زینتی(Chrysalidocarpus)

نام سازی : پرلوس، پر+لوس=شاخه نخل (گویش خوری)اشاره به شاخه های پرمانند آن. نام رایج [...]

پرورش نخل مرداب (Cyperus)

ویژگی نخل مرداب نام سازی : چترگیاه (بر گرفته شده از شکل گیاه که چترمانند [...]

مقدمات و اصول نگهداری گیاهان آپارتمانی

آموزش مقدمات و اصول نگهداری گیاهان آپارتمانی پخش از صدا سیمای استان قزوین کارشناس مربوطه [...]