حراج!
آموزش خرید نهال دراگون زرد

خدمات کشاورزی

نهال دراگون فروت زرد

100,000 تومان 90,000 تومان
حراج!
آموزش خرید نهال دراگون فروت بنفش

خدمات کشاورزی

نهال دراگون فروت بنفش

60,000 تومان 55,000 تومان
حراج!
آموزش خرید نهال دراگون فروت

خدمات کشاورزی

نهال دراگون فروت سفید

60,000 تومان 55,000 تومان
حراج!
آموزش خرید نهال دراگون قرمز

خدمات کشاورزی

نهال دراگون فروت قرمز

60,000 تومان 50,000 تومان

نهال گرمسیری Tropical Seedlings 

نهال گرمسیری در برگیرنده بستری کامل ، جهت : فروش کلی و جزئی نهال ها به همراه قیمت انواع نهال گرمسیری و مشخصات و اسامی نهال های کمیاب گرمسیری