گلخانه تولید گیاهان آپارتمانی به صورت کلی و جزئی

نام گلخانه : ناصری

نام تولید کننده : جعفر ناصری

متراژ گلخانه : 1000 متر

آدرس : مازندران – بعد از عباس آباد – بلوار کرکاس – کوچه شادی 25 – انتهای کوچه – گلخانه گیاهان آپارتمانی جعفر ناصری

شماره تماس : 09112925613

 

نوع گیاهان تولیدی

کاج مطبق ، سانسوریا ابلق ، سانسوریا مهتابی ، دراسنا پرچمی ، پتوس اسکاندس سفید ، پتوس سبز ، دراسنا کامپکت ، کروتن رشته ای ، فیکوس بنجامین ، فیکوس آمستر ، پپرومیا قاشقی ، فیتونیا سبز ، شفلرا سبز و ابلق ،

در صورتی که عکس گلخانه گیاهان آپارتمانی جعفر ناصری با گیاه های بنجامین ابلق ، دراسنا پرچی نمایش داده نشد با تیم پشتیبانی مجموعه پارادایس هماهنگ نمایید .
گلخانه گیاهان آپارتمانی جعفر ناصری تولید گیاهان دراسنا پرچمی ، بنجامین ابلق ( مجموعه پارادایس )

گیاهان بنجامین ابلق (سبز ، سفید ) ،دراسنا پرچمی حنایی

1- شرایط نگهداری دراسنا پرچمی (حنایی )

آبیاری :

در فصل زمستان هر 7 الی 10 روز در صورت خشکی خاک ، در فصل تابستان 3 الی 7 روز در صورت خشکی خاک ، آبیاری به صورت غرق آب انجام شود .

نور :

نیاز به نور آفتاب غیر مستقیم روزانه دو الی 4 ساعت به صورت غیر مستقیم ( از پشت شیشه )

دما :

در دمای 20 درجه نگهداری شود . دمای 15 الی 22 درجه را نیز تحمل میکند .

تکثیر :

به صورت قلمه در داخل مخلوط ماسه بادی با خاک برگ مرغوب ، میتواند قلمه را در داخل نیز بگذارید و پس از ریشه زدن در بستر مخلوط ماسه بادی با خاک برگ مرغوب بکارید .

اسپری آب :

اگر گیاه را در محیطی خشک نگه داری میکنید و رطوبت هوا زیر 20 % میباشد . روزانه با آب بدون املاح ( جوشیده خنک شده ) غبار پاشی کنید .

سوختگی نوک برگ های گیاه به دلیل کمبود رطوبت میباشد .

در صورتی که عکس گلخانه گیاهان آپارتمانی جعفر ناصری گیاه کاج مطبق و سیستم گرمایش بخاری سوخت نفت گاز نمایش داده نشد با تیم پشتیبانی مجموعه پارادایس هماهنگ نمایید .
گلخانه گیاهان آپارتمانی جعفر ناصری گیاه بنجامین ابلق و کاج مطبق کوچک ( مجموعه پارادایس )

نمای دیگری از گلخانه آقای جعفر ناصری

مجموعه ای از گیاهان آپارتمانی از قبیل

فیکوس بنجامین ، فیکوس آکستر ، کاج مطبقدر سایز های متفاوت ، سانسوریا شمشیری ابلق ، شفلرا سبز

با شرایط نگهداری

نو :

نیاز به نور زیاد یا روزانه دو ساعت آفتاب غیر مستقیم ( از پشت شیشه ) به دور از اشعه مستقیم آفتاب نگهداری شود .

آبیاری :

به صورت کلی این گیاهان پس از خشکی خاک میبایست به صورت غرق آب آبیاری شوند .

دما :

دمای میانگین این گیاهان 18 الی 20 درجه سانتی گراد میباشد . و در دمای 16 تا 25 نیز میتواند زنده بماند .

در صورتی که عکس گلخانه گیاهان آپارتمانی جعفر ناصری گیاه کاج مطبق ساایز کوچک نمایش داده نشد با تیم پشتیبانی مجموعه پارادایس هماهنگ نمایید .
گلخانه گیاهان آپارتمانی جعفر ناصری گیاه کاج مطبق ( مجموعه پارادایس )

گیاه گاج مطبق

آبیاری

در فصل زمستان 5 الی 7 روز یکبار در صورت خشکی خاک و در فصل تابستان 3 الی 5 روز در صورت خشکی خاک گیاه غرق آب شود .

نور

نیاز به نور آفتاب روزانه دو ساعت به صورت غیر مستقیم ( از پشت شیشه )

دما

18 درجه بهترین دما برای نگهداری این گیاه است در دمای 14 الی 25 درجه نیز زنده میماند .

رطوبت

در صورت خشک بودن هوای محیط نگهداری روزانه یک بار با آب بدون املاح غبارپاشی شود .

تکثیر

از طریق بذر در بستر کوکوپیت و پیت ماس و نیز میتوان قلمه از برگهای مسن گیاه در بستر ماسه بادی با هورمون ریشه زایی ریشه دار نمود .

گلخانه گیاهان آپارتمانی جعفر ناصری گیاه فیکوس آمستر
گلخانه گیاهان آپارتمانی جعفر ناصری گیاه فیکوس آمستر ( مجموعه پارادایس )

فیکوس آمستر ابلق ، سبز

آبیاری

در فصل زمستان آبیاری 7 الی 10 روز در صورت خشکی خاک و در فصل تابستان 5 الی 7 روز در صورت خشکی خاک گیاهان غرق آب شوند .

نور

نیاز به نور آفتاب به صورت غیر مستقیم ( از پشت شیشه ) حد اقل دو ساعت .

دما

دمای مورد نیاز برای رشد 18 درجه میباشد . در دمای 15 الی 25 درجه نیز مقاومت دارد .

تکثیر

از طریق قلمه در بستر خاک برگ مرغوب

گلخانه گیاهان آپارتمانی جعفر ناصری گیاه پیرومیا قاشقی سبز و ابلق
گیاه پیرومیا ابلق و سبز از گلخانه گیاهان آپارتمانی جعفر ناصری ( مجموعه پارادایس )

پیرومیا قاشقی سبز و ابلق

آبیاری

در فصل زمستان 5 الی 7 روز یکبار و در فصل تابستان 3 الی 5 روز غرق آب شود .

نور

به دور از اشعه مستقیم آفتاب باشد ، نیاز به زردی آفتاب روزانه به صورت غیر مستقیم ( از پشت شیشه ) دو ساعت مناسب نژاد ابلق ( دو رنگ ) میباشد و نژاد سبز این گیاه میتواند در نور متوسط نیز زیست کند .

دما

دمای مناسب نگهداری این گیاه زیبا 18 درجه سانتی گراد میباشد . در دمای 14 الی 22 درجه نیز مقاومت لازم را دارد .

تکثیر

به صورت قلمه در بستر خاک برگ مرغوب به صورت مستقیم یا در آب و پس از ریشه زدن در بستر خاک برگ کاشته شود . در صورت گرفتن قلمه بستر باید مرطوب باشد .

گلخانه گیاهان آپارتمانی جعفر ناصری گیاه کاج مطبق
گیاه کاج مطبق از گلخانه گیاهان آپارتمانی جعفر ناصری ( مجموعه پارادایس )

کاج مطبق

آبیاری

در فصل زمستان هر 7 الی 10 روز در صورت خشکی خاک و در فصل تابستان 5 الی 7 روز درصورت خشکی خاک گیاه را غرق آب کنید .

نور

نیاز به نور آفتاب غیر مستقیم ( از پشت شیشه ) روزانه دو ساعت . به دور از اشعه مستقیم آفتاب نگهداری شود .

دما

مناسب ترین دما برای نگهداری این گیاه زیبا 17 درجه میباشد و نیز میتواند در دمای 10 الی 28 درجه زنده بماند .

رطوبت

در فصل ها و محیط های خشک به دلیل کمبود رطوبت محیط گیاه در قسمت های نوک برگ دچار سوختگی میشودبه همین دلیل روزانه با آب بدون املاح غبار پاشی شود .

تکثیر

از طریق قلمه در بستر خاک برگ مرغوب با ماسه بادی و هورمون ریشه زایی . و نیز از طریق بذر در بستر کووپیت و پیت ماس .

مجموعه پارادایس

عرضه مستقیم محصولات داخلی به صورت کلی و جزئی با نازل ترین قیمت از تولید کننده به شما خریداران گرامی در جهت رونق تولید به گفته مقام معظم رهبری .

بزرگترین مرجع گیاه شناسی در ایران در جهت معرفی گیاهان زینتی و خوراکی در خصوص پرورش و تولید همراه با معرفی بستر های کشاورزی و همگام سازی خدمات زراعی و اقلام مورد نیاز تولید :

بستر های کشاورزی گلخانه ای :

کوکوپیت ، پیت ماوس ، خاک برگ مرغوب ، کوکوچیبس ، پوکه معدنی ، ذغال ، شلتوک برنج ، کود ورمی ، پرلیت ، ماسه بادی ، ماسه دو شور ، کود های گوسفندی و گاوی پوسیده

کود های کشاورزی :

عناصر ماکرو ، عناصر میکرو ، کود های NPK ، هیومیک اسید ، پتاسیم خالص ، فسفر خالص ، نیتروژن خالص ، آهن ، روی ، مس ، مولیبدن، کلسیم .

سموم دفع آفات و قارچ کش ها ، سیستم های آبیرای هوشمند ، سیستم های هیدروپونیک ، سیستم های فوگر ، مهپاش ، آزمایشگاه کشت بافت و…

تمامی تولید کنندگان گرامی در ایران عزیز میتوانند با معرفی و ثبت درخاست در جهت نمایش مجموعه خود به عموم جامعه اقدام به همکاری با این مجموعه نمایید .

پس از بررسی سفارش در جهت معرفی شما تولید کننده گرامی به آدرس ثبت شده تیم بار گذاری اطلاعات و عکاسان مجموعه پارادایس حرکت کرده و تولیدات شما دوستان گرامی را در صفحه شخصی شما بارگذاری میکنند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.