گلخانه تولید گیاهان آپارتمانی به صورت کلی و جزئی

نام گلخانه : حسن آصفی

نام تولید کننده : حسن آصفی

متراژ گلخانه : 1500 متر

آدرس : استان مازندران – بعد از عباس آباد – بلوار کرکاس – کوچه شادی 13 – انتهای کوچه دو راهی سمت چپ – مشهدی سرا – 200 متر بالاتر سمت چپ خیابان – گلخانه گیاهان آپارتمانی حسن آصفی

شماره تماس :09113915155

صفحه شخصی تولید و تولید کنندگان دیگر

instagram : ♠

 

عرضه گیاه هایی نظیر اعم از :

رویال دراسنا پرچمی ، فیکوس آمستر ، سانسوریا شمشیری سبز ، سانسوریا شمشیری ابلق ، سانسوریا کراواتی سبز ، سانسوریا کراواتی ابلق ، آگلونماسفید برفی ، سانسوریا کامپکت ابلق ، پتوس ابلق مرمری ، نخل اریکا ، نخل شامادورا ، شفلرا سبز ،پتوس ابلق سبز ،

گیاه رویال از گلخانه گیاهان آپارتمانی حسن آصفی
گلخانه گیاهان آپارتمانی حسن آصفی گیاه رویال ( مجموعه پارادایس )

رویال

آبیاری

در فصل زمستان 5 الی 7 روز در صورت خشکی خاک و در فصل تابستان 3 الی 5 روز در صورت خشکی خاک گیاه را کاملا غرق آب کنید .

نور

نیاز به نور آفتاب به صورت غیر مستقیم ( از پشت شیشه ) دو ساعت روزانه . در صورت نبود آفتاب غیر مستقیم رنگ گیاه به سبزی گرایش پیدا میکند .

دما

دمای مناسب نگهداری این گیاه 18 الی 20 درجه میباشد که در دمای 16 الی 25 درجه نیز مقاومت دارد .

تکثیر

به صورت قلمه در بستر خاک برگ مرغوب و ماسه بادی .

گلخانه گیاهان آپارتمانی حسن آصفی گیاه سانسوریا کراواتی ابلق
گلخانه گیاهان آپارتمانی حسن آصفی گیاه سانسوریا کراواتی ابلق ( مجموعه پارادایس )

سانسوریا گراواتی ابلق

آبیاری

در فصل زمستان 10 الی 15 روز یک بار در صورت خشکی کامل خاک و در فصل تابستان 7 الی 10 روز در صورت خشکی کامل خاک گیاه را غرق آب کنید .

نور

به دور از اشعه مستقیم آفتاب نگهداری شود ، نیاز به آفتاب غیر مستقیم ( از پشت شیشه ) روزانه دو ساعت ، در صورت رفع نیاز نوری گیاهتان گل های بسیار زیبایی می دهد .

دما

دمای مناسب برای گیاه سانسوریا کراواتی 18 درجه میباشد ، در دمای 15 الی 25 درجه نیز مقاومت دارد .

تکثیر

از طریق جدا سازی پاجوش و کاشت در بستر خاک برگ مرغوب و ماسه بادی محدود انجام میشود . تکثیر از طریق برگ گیاه خاصیت ابلقی خود را از دست می دهد .

گلخانه گیاهان آپارتمانی حسن آصفی گیاه پتوس ابلق و پتوس مرمری
گلخانه گیاهان آپارتمانی حسن آصفی تولید گیاه پتوس ابلق ( مجموعه پارادایس )

پتوس سبز ابلق

آبیاری

در فصل زمستان 5 الی 7 روز در صورت خشکی خاک و در فصل تابستان آبیاری 3 الی 5 روز در صورت خشکی خاک غرق آب شود .

نور

نیاز به نور زیاد و در صورت وجود یک ساعت آفتاب غیر مستقیم ( از پشت شیشه ) مناسب ترین شرایط میباشد .

دما

دمای مناسب برای این گیاه 18 درجه میباشد در دمای 14 الی 22 درجه نیز میتواند زنده بماند .

رطوبت

در فصل های خشک که رطوبت هوا به زیر 30 % میرسد گیاه را با آب بدون املاح روزانه غبار پاشی کنید .

تکثیر

از طریق قلمه در بستر خاک برگ مرغوب یا در بستر کوکوپیت و یا در داخل آب که پس از ریشه دار شدن میتوانید در بستر های ذکر شده انتقال دهید .

گلخانه گیاهان آپارتمانی حسن آصفی تولید گیاه زینتی
گلخانه حسن آصفی تولید گیاهان آپارتمانی به صورت کلی و جزئی ( مجموعه پارادایس )

آگلونما سفید

آبیاری

در فصل تابستان میانگین 5 الی 7 روز یکبار به صورت غرق آب پس از خشکی خاکو در فصل زمستان 7 الی 10 روز یکبار پس از خشکی خاک گیاه را کاملا سیر آب کنید .

نور

نیاز به نور زیاد دارد در صورت وجود آفتاب غیر مستقیم ( از پشت شیشه ) بهترین شرایط نوری گیاه میباشد .

دما

در دمای 18 درجه مقاومت کامل دارد و در دمای 15 الی 25 درجه نیز میتواند زنده بماند .

رطوبت

در فصل های خشک که رطوبت به زیر 30% میرسد میتوانید با آب بدون املاح گیاه را روزانه غبار پاشی کنید .

تکثیر

از طریق جدا سازی پاجوش و کاشت آن در بستر کوکوپیت + پیت ماس و یا در خاک برگ مرغوب . میتوانید از طریق قلمه مفصلی در بستر کوکوپیت نیز تکثیر کنید .

حسن آصفی تولید گیاهان آپارتمانی به صورت کلی گیاه شفلرا و سانسوریا کامپکت ابلق
گلخانه حسن آصفی تولید گیاهان آپارتمانی گیاه سانسوریا کامپکت و شفلرا ابلق ( مجموعه پارادایس )

سانسوریا کامپکت ابلق

آبیاری

در فصل زمستان 10 الی 15 روز در صورت خشکی خاک و در فصل تابستان 7 الی 10 روز در صورت خشکی خاک گیاه را غرق آب کنید .

نور

نیاز به نور آفتاب روزانه دو ساعت به صورت غیر مستقیم ( از پشت شیشه ) مناسب ترین شرایط برای رشد گیاه میباشد .

دما

بهترین دما برای نگهداری سانسوریا کامپکت ابلق 18 درجه سانتی گراد میباشد و در دمای 15 الی 25 درجه نیز زنده میماند .

تکثیر

از طریق جدا سازی پاجوش و کاشت در بستر کوکوپیت + پیت ماس انجام میشود . گلدان قلمه را کوچک انتخواب کنید تا گیاه براحتی در آن ریشه پر کند و پاجوش جدید بزند .

در صورتی که گلدان سایز بزرگ تری نسبت به ریشه گیاه باشد باعث پوسیدگی ریشه میوشد .

حسن آصفی گلخانه گیاه آپارتمانی پتوس ملکه سنگ مرمر
گلخانه گیاهان آپارتمانی حسن آصفی گیاه پتوس ملکه سنگ مرمر ( گلکده پارادایس )

پتوس ملکه سنگ مرمر ( پتوس ابلق ابری )

آبیاری

در فصل تابستان آبیاری 3 الی 5 روز در صورت خشکی خاک و در فصل زمستان 5 الی 7 روز در صورت خشکی کامل خاک گیاه غرق آب شود .

نور

به دور از اشعه مستقیم آفتاب نگهداری شود . نور زیاد یا آفتاب غیر مستقیم ( از پشت شیشه ) روزانه دو ساعت شرایط مناسبی میباشد .

دما

دمای مناسب 18 درجه سانتی گراد میباشد و در دمای 15 الی 22 درجه نیز زنده میماند .

رطوبت

در فصل های خشکی هوا که رطوبت زیر 30% میباشد روزانه با آب بدون املاح غبار پاشی کنید .

تکثیر

از طریق قلمه در آب و پس از ریشه دار شدن در بستر خاک برگ مرغوب و کوکوپیت کاشته شود . میتوان قلمه را به صورت مستقیم در بستر کوکوپیت و پیت ماس کاشته شود .

سانسوریا شمشیری ابلق گلخانه گیاهان آپارتمانی حسن آصفی
سانسوریا شمشیری ابلق از گلخانه گیاهان آپارتمانی حسن آصفی ( مجموعه پارادایس )

سانسوریا شمشیری ابلق و سبز

آبیاری

در فصل تابستان 7 الی 10 روز به صورت غرق آب آبیاری شود و در فصل زمستان 10 الی 15 روز به صورت غرق آبشود .

نور

نیاز به نور آفتاب غیر مستقیم ( از پشت شیشه ) روزانه دو ساعت نیاز دارد .

دما

در دمای 18 درجه سانتی گراد میتواند به راحتی رشد کند . در دمای 14 الی 25 درجه نیز میتواند زنده بماند .

تکثیر

از طریق جدا سازی پاجوش در بستر خاک برگ مرغوب + ماسه بادی .

گیاه آرالیا از گلخانه گیاهان آپارتمانی حسن آصفی
حسن آصفی تولید کننده گیاهان آپارتمانی گیاه آرالیا ( مجموعه پارادایس )

آرالیا

آبیاری

در فصل زمستان 5 الی 7 روز در صورت خشکی کامل خاک گیاه غرق آب شود و در فصل تابستان به دلیل گرمای بالا بهتر است 3 الی 5 روز در صورت خشکی کامل خاک گیاه غرق آب شود .

نور

به دور از اشعه مستقیم آفتاب نگهداری شود . روزانه دو ساعت آفتاب غیر مستقیم ( از پشت شیشه ) مناسب این گیاه میباشد .

دما

دمای مناسب این گیاه 20 درجه سانتی گراد میباشد و در دمای 14 الی 25 درجه نیز زنده میماند .

تکثیر

از طریق قلمه در بستر خاک برگ مرغوب + ماسه بادی .

دراسنا پرچمی از گلخانه گیاهان آپارتمانی حسن آصفی
گلخانه گیاهان آپارتمانی حسن آصفی گیاه دراسنا پرچمی ( مجموعه پارادایس )

دراسنا پرچمی ( حنایی ) و فیکوس آمستر

آبیاری

در فصل تابستان در صورت خشکی کامل خاک گیاه را غرق آب کنید و نیز در فصل تابستان میانگین 3 الی 5 روز در صورت خشکی کامل خاک گیاه را غرق آب کنید .

نور

نیاز به نور آفتاب غیر مستقیم ( از پشت شیشه ) روزانه دو ساعت دارد . به دور از اشعه مستقیم آفتاب نگهداری شود .

دما

در دمای 20 درجه نگهداری کنید بهترین دما برای این گیاه همان 20 درجه سانتی گراد میباشد . و نیز میتواند در دمای 14 الی 25 درجه نیز زنده بماند .

رطوبت

در فصل هایی که رطوبت هوا به زیر 30% میرسد گیاه را میبایست با آب بدون املاح روزانه غبار پاشی کنید تا نوک برگهای گیاه خشک نشود .

مجموعه پارادایس

خدمات

1- لیست جامع معرفی تولید کنندگان در ایران در جهت تبادل مستقیم محصولات با خریداران به صورت کلی و جزئی .

2- بزرگترین مرجع علمی گیاه شناسی در ایران با متخصصین مجرب در صنعت گیاه پزشکی .

محصولات

عرضه مستقیم محصولات و خدمات کشاورزی در ایران با نازل ترین قیمت و بالاترین کیفیت .

1-عرضه انواع بستر های گلخانه ای از قبیل :

کوکوپیت ، کوکوچیبس ، پیت ماس ، هوموس ، ورمی کمپوست ، خاک برگ مرغوب ، تفاله چای ، شلتوک برنج ، ماسه بادی ، خزه اسفاگنوم ، پرلیت ، ذغال ، ماسه دو شور ، خاک رس ، کود های گاوی و گوسفندی پوسیده و …

2-عرضه انواع سموم دفع آفات از قبیل :

سموم دفع آفات تنوع گوناگونی دارند و از شرکتهای متفاوتی به ایران وارد میشوند . بهتر است در خرید سموم دقتکنید . سمومی که توسط مجموعه پارادایس عرضه می گردد ، از شرکتهای معتبر کانادایی و ایتالیایی عرضه میشود و قبل از فروش توسط متخصصین مجموعه بررسی و تایید میشود .

3-عرضه انواع تولیدات داخلی :

محصولات تولید شده توسط متخصصین تولیدات داخلی کشورمان ایران میتوانند به صورت مستقیم در این مجموعه کالا ها را با نازل ترین قیمت قرار دهند تا متقاضیان این محصولات بتوانند بدون واسطه خریداری نمایند .

لیست جامع تولید کنندگان صنایع مختلف به تفکیک

مرجعی بزرگ از لیست جامع تولید کنندگان صنایع مختلف از قبیل گیاهان زینتی ، گلدان های سفال ، سرامیک ، پلاستیک ، محصولات چوبی ، صنایع فلز ، محصولات اپوکسی و … که با معرفی آنان به عموم جامعه میتوانیم محصولاتشان را به صورت مستقیم به متقاضیان عرضه نماییم .

مرجه بزرگ علم و صنعت

معرفی علوم تولیداتی روز دنیا به عموم جامعه با ذکر منابع در جهت پیشرفت و تکامل و پیشرفت در صنعت از رغبا و همچنین رونق تولید به گفته مقام معظم رهبری .

ثبت درخواست معرفی تولیدی

در صورتی که شمام خواهان معرفی خود به عموم جامعه هستید میتوانید در قسمت تماس با ما درخواست را ثبت تا در اولین فرصت با شما تماس گرفته شود تا بتوانیم در معرفی شما به متقاضیان محصولات شما کوشا باشیم .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *