عرضه مستقیم تنوع گیاهان آپارتمانی

نام گلخانه : گلخانه برادران خسروی

نام تولید کننده : مجید خسروی – محمود خسروی

متراژ تولید : ۶۰۰۰ متر

  برای مشاهده آدرس ، شماره تماس و نقشه گلخانهوارد سایت شوید   

تنوع محصولات تولیدی اعم از :

گلخانه_گیاهان_آپارتمانی_خسروی_چالوس_افربیا_مرجان_گل_سفید_مینیاتور

گلخانه_گیاهان_آپارتمانی_خسروی_چالوس_افربیا_مرجان_گل_قرمز_مینیاتور

گلخانه_گیاهان_آپارتمانی_خسروی_چالوس_اگزالیس

گلخانه_گیاهان_آپارتمانی_خسروی_چالوس_آرالیا_ابلق

گلخانه_گیاهان_آپارتمانی_خسروی_چالوس_آرالیا_ابلق_کوچک

گلخانه_گیاهان_آپارتمانی_خسروی_چالوس_آرالیا_مینیاتور

گلخانه_گیاهان_آپارتمانی_خسروی_چالوس_آرشیو_فیتونیا

گلخانه_گیاهان_آپارتمانی_خسروی_چالوس_افربیا_مرجان_گل_سفید_مینیاتور-1

گلخانه_گیاهان_آپارتمانی_خسروی_چالوس_یوکا_تنه_دار

گلخانه_گیاهان_آپارتمانی_خسروی_چالوس_هورتانسیا

گلخانه_گیاهان_آپارتمانی_خسروی_چالوس_نئورجیلیا_سبز

گلخانه_گیاهان_آپارتمانی_خسروی_چالوس_نمایی_از_ورودی_گلخانه_یک

گلخانه_گیاهان_آپارتمانی_خسروی_چالوس_نمایی_از_ورودی_گلخانه_سه

گلخانه_گیاهان_آپارتمانی_خسروی_چالوس_نمایی_از_ورودی_گلخانه_دو

گلخانه_گیاهان_آپارتمانی_خسروی_چالوس_نمایی_از_گلخانه_سه_میانه

گلخانه_گیاهان_آپارتمانی_خسروی_چالوس_نمای_داخلی_گلخانه_دو

گلخانه_گیاهان_آپارتمانی_خسروی_چالوس_نمای_داخلی_شماره_چهار

گلخانه_گیاهان_آپارتمانی_خسروی_چالوس_نخل_متفاوت

گلخانه_گیاهان_آپارتمانی_خسروی_چالوس_نخل_ماداگاسکار_متوسط

گلخانه_گیاهان_آپارتمانی_خسروی_چالوس_نخل_ماداگاسکار_بزرگ

گلخانه_گیاهان_آپارتمانی_خسروی_چالوس_نخل_شامادوراکوچک_

گلخانه_گیاهان_آپارتمانی_خسروی_چالوس_نخل_سیکاس_سایز_بزرگ

گلخانه_گیاهان_آپارتمانی_خسروی_چالوس_نخل_اریکا_کوچک

گلخانه_گیاهان_آپارتمانی_خسروی_چالوس_نخل

گلخانه_گیاهان_آپارتمانی_خسروی_چالوس_لیندا_سایز_بزرگ_2متری

گلخانه_گیاهان_آپارتمانی_خسروی_چالوس_لیندا_با_پیاز_بزرگ

گلخانه_گیاهان_آپارتمانی_خسروی_چالوس_گندمی_ابلق

گلخانه_گیاهان_آپارتمانی_خسروی_چالوس_گرده_های_سرخس_لانه_پرنده

گلخانه_گیاهان_آپارتمانی_خسروی_چالوس_گرده_های_زیر_برگ_سرخس

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *