هشدار:

  1. در هنگام کار با شفت خروجی به لوازم جانبی مناسب تمام پوشش ها توجه کنید.
  2. پس ازاتمام کار همیشه پوشش شفت خروجی را بگذارید.
  3. اتصال و قطع اتصال شفت جدا شده ازمکانیسم اتصال به شفت عقب  خروجی تراکتور همیشه زمانی که موتور متوقف شده است،صورت میگیرد شفت خروجی درگیر میشود و اهرم تغییر دور موتور در دقیقه مستقل و وابسته از شفت خروجی در موقعیت خنثی قرار میکیرد.
  4. اتصال و قطع اتصال شفت بیان شده از مکانیزم اتصال به شفت خروجی جلو تراکتور همیشه زمانیکه موتور خاموش است صورت میگیرد.
  5. هر گونه تعمیر یا تمییز کردن قطعات مکانیزم اتصال بوسیله شفت خروجی تنها زمانی که موتور خاموش و شفت خروجی رها و اهرم تعویض دنده از دور در دقیقه مستقل و وابسته از شفت خروجی در موقعیت خنثی میباشد صورت میگیرد.

اهرم کنترل دستی میله کلاچ PTO

با بالا بردن اهرم کنترل دستی  کلاچ پی تی او به موقعیت بالاتر باعث رها شدن کلاچ پی تی او میشود.موقعیت بالایی اهرم با چراغ نشانگر روی داشبورد نشان داده شده است. اهرم به طور خودکار در موقعیت بالا با یک چفت قفل میشود. ازاد کردن قفل و بازگشت اهرم به موقعیت پایین تر بعد از بالا بردن اهرم و فشار دادن دگمه شستی در مقابل اهرم امکانپذیر است.

موقعیت بالا- کلاچ رها شده است.

موقعیت پایین – کلاچ در گیر است.

* اهرم کنترل دستی  PTO کلاچ شفت با کنترل بادی

* به عنوان نمونه ، تراکتور می تواند با آزادشدن کلاچ PTO باکنترل بادی مجهز شود. عملکرد اهرم کنترل دستی کلاچ PTO  همانند مدل تراکتور استاندارد است . در فشارهوا حداقل 500 کیلو پاسکال، این امکان وجود دارد که با فشار دادن  پدال کلاچ به منظور خلاص کردن کلاچ  PTO  بطور همزمان با کلاچ سفراقدام کرد.

قطعات متغیرانتهای PTO

اگرمیله با حلقه برگشت پذیر و یا حلقه متحرک مجهز شده باشد،تراکتور می تواند با 6 نوار باریک یا 21 نوار باریک قطعه  انتهایی PTO را در صورت نیاز تجهیز کند.

  1. استفاده از انبردست برای حذف کردن قفل حلقه (1).
  2. انتهای  قطعه  را با کشیدن آن در جهت فلش خارج کنید (2).
  3. حرکت ناشی از برعکس قرار دادن انتهای قطعه،هنگام جا انداختن قفل حلقه مراقب باشید (1).

درایو PTO ماشین آلات کشاورزی

تغییردر دور چرخشی وابسته و مستقل

تغییر زمانیکه  تراکتور در وضعیت استراحت  قرار دارد و اهرم دستی،  شفت خروجی اتصال را میبندد صورت میگیرد.

a – چرخش مستقل شفت خروجی (تعداد چرخش بستگی به تعداد چرخش موتور دارد.)

N – موقعیت خنثی. از آن برای اتصال آسان تر شفت کاردان ماشین آلات کشاورزی استفاده کنید. انتهای قطعه شفت خروجی عقب  ممکن است آزادانه بچرخد.

b – شفت خروجی بستگی به چرخش (تعداد و جهت چرخش بستگی به دنده  وموقعیت اهرم معکوس) دارد.

  • اهرم کنترل سرعت PTO

A=  دور در دقیقه 540

N – خنثی

B=

1000 (540E) دور در دقیقه-1

نوع استاندارد تراکتور تنها با 540 دور در دقیقه-1  مجهز شده است و اهرم  نصب نشده است. تغییر انجام شده زمانیکه تراکتوردر حالت استراحت  است و اهرم دستی اتصال شفت خروجی را قطع کرده است صورت میگیرد.

درایو PTO و ماشین آلات کشاورزی

شفت خروجی جلو  ZUIDBERG

شفت خروجی جلوبا یک  نوارثابت 6- یا 21 باریک مجهز شده است و سرعت ان تنها 1000 دور در دقیقه است. تراکتور ممکن است با یک شفت اختیاری خروجی جلو با هر دوجهت چرخش مجهز شود:

A – در جهت چرخش موتور (استاندارد)

ب – در خلاف جهت چرخش موتور (* اختیاری)

درگیر کردن شفت خروجی جلوzuidberg  

شفت خروجی جلویی zuidberg میتواند با استفاده از یک کلید روی داشبورد خلاص یا درگیر شود.فعال سازی سوییچ بوسیله علامت روشن بر روی سوییچ نشان داده شده است. سوئیچ با یک قفل مکانیکی  (1) در برابرروشن شدن ناخواسته تجهیز شده است. در هنگام فعال شدن سوئیچ، همچنین قفل (1) در جهت فلش فشار دهید.

سوئیچ  هنگام  روشن کردن موتور باید خاموش باشد.

حداکثر قدرت انتقال

* در صورت انتقال قدرت بدون صدمه، ارزش نیروی منتقل شده ممکن است به 50 کیلو وات افزایش یافته یابد.

رانندگی با  ماشین هایی با میزان اینرسی بزرگتر(ماشین له کننده، ماشین کلوخ شکن،ماشین درو، و غیره).

 شفت پروانه برای راندن چنین ماشین آلاتی باید با یک کلاچ موتور مستقل مجهز شده باشد  که قطع ارتباط  انتقال گشتاوربا لوازم عقب از ماشین به تراک

سیستم هیدرولیک

سیستم هیدرولیک از مدارات داخلی و خارجی تشکیل شده است.پمپ دنده منبع فشار روغن  است. روغن از مخزن گرفته میشود و بوسیله گیربکس و انتقال تقسیم میشود.

 پمپ هیدرولیک نمیتواند خاموش باشد. اگر موتور در حال کار کردن باشد پمپ روشن است.

میزان براورد شده:

استاندارد                               50   1/min

مورد نیاز                             60     1/min

فشار در سیستم هیدرولیک  توسط پمپ هیدرولیک زیاد شده  که بوسیله یک شیر ایمنی به 19 مگاپاسکال محصور شده است .

پنل کنترل هیدرولیک

پنل کنترل هیدرولیک درقسمت راست زاید پره دار قرار دارد.

کنترل اتصال سه نقطه عقب توسط مدارداخلی هیدرولیک  (1) امکان پذیر است .کنترل مدارهای هیدرولیک خارجی توسط مدار هیدرولیک بیرونی امکانپذیر میباشد (2).

روش هایی برای  تنظیم مدار هیدرولیکی داخلی

سیستم هیدرولیک  سه روش برای تنظیم بالا بردن اتصال  سه نقطه عقب پیشنهاد میکند:

تنظیم موقعیت (شکل 1) – ابزار متصل به سه نقطه اتصال عقب به طور خودکار در همان ارتفاع (موقعیت) با توجه به تراکتور نگهداری می شود.

تنظیم مختلف (شکل 2) – ترکیبی از موقعیت و تنظیم قدرت. مناسب برای پر کردن مناطق با مقاومت مختلف خاک.

تنظیم قدرت (شکل 3)- ابزار متصل به سه نقطه اتصال به طور خودکار بسته به تغییر مقاومت متغیر خاک تنظیم میشود.

تمام مقررات همچنین می تواند در هنگام کار با یک ابزار مجهز به یک چرخ کمکی مورد استفاده قرار گیرد که اصطلاحا موقعیت آزاد (متغیر) نامیده میشود.

کنترل مدار هیدرولیکی داخلی

1. موقعیت و یا تنظیم قدرت اهرم

2. اهرم برای انتخاب موقعیت متغیر ،تنظیم ارتفاع از سه نقطه اتصال در تنظیم موقعیت و یا مقررات مختلف.

3. کنترل سرعت پایین اتصال سه نقطه

4. کنترل سنسور سیستم هیدرولیکی

5. توقف قابل تنظیم

موقعیت ازاد (متغیر)

موقعیت ازاد (متغییر) امکان کارکردن با ابزار با چرخ کمکی را فراهم می کند.در این موقعیت، ابزار سه نقطه اتصال عقب شل هستند.

اهرم  (2) را  به موقعیت جلو (A) حرکت دهید .موقعیت اهرم (1) باعث هیچ نوع تغییری نمیشود.

توقف قابل تنظیم

در قسمت تنظیمات به طور پیش فرض، پیشنهاد می شود توقف قابل تنظیم(1) به یک موقعیت بر روی لبه بین موقعیت متغیر  و ابتدای بالابرنده  سه نقطه اتصال عقب (ب)  قرار داده شود . پس از فشار دادن اهرم به سمت خود ، اهرم می تواند بالای توقف قابل تنظیم حرکت داده شود.

کنترل کاهش سرعت با سه نقطه اتصال

کنترل کاهش سرعت با سه نقطه اتصال (3) سرعت پایین سازه سه نقطه اتصال عقب را انتخاب میکند. چرخش دکمه در جهت (b)  سرعت سازه سه نقطه اتصال راکاهش می دهد، و چرخش ان در جهت (a) سرعت را زیاد میکند. اگردکمه در جهت  (b)  به  نقطه توقف آن بچرخد،اهرم های عقب سه نقطه اتصال نمیتوانند پایین اورده شوند.

کنترل حساسیت سیستم هیدرولیک

کنترل حساسیت سیستم هیدرولیک (4) حساسیت هیدرولیک را  درنیرو یا تنظیم مختلف  تطابق میدهد.

 چرخش دکمه درجهت  (a) حساسیت را افزایش می دهد،چرخش آن درجهت (b) میزان حساسیت را کاهش میدهد.

تنظیم موقعیت بالا بردن  سه نقطه اتصال عقب

تنظیم موقعیت  بلند کردن اجسام با اتصال سه نقطه عقب  بدان معنی است که از ابزار متصل به اتصال سه نقطه عقب که به طور خودکار در همان ارتفاع (موقعیت) با توجه به تراکتور نگهداری می شود. اهرم (1) به موقعیت جلو (d) حرکت بدهید.  ارتفاع سه نقطه اتصال عقب را  با ابزارهایی در محدوده (b) توسط اهرم تنظیم کنید(2).تنظیم ارتفاع  در محدوده 1/9 ملایم است. در موقعیت 1، اهرم های  عقب اتصال سه نقطه در موقعیت پایین ترقرار دارند، درموقعیت 9، در بالاترین موقعیت. موقعیت (c) یک موقعیت انتقالی است زمانی که ابزار متصل به سه نقطه  اتصال عقب بالا در بیشترین حد برده شدند .

تنظیم قدرت بالا بردن اتصال سه نقطه عقب

تنظیم قدرت بالا بردن اتصال سه نقطه عقب   بدان معنی است که ابزار متصل به سه نقطه اتصال عقب بطور اتوماتیک بسته به مقاومت متغیر خاک تنظیم میشود.

دکمه قابل تنظیم (5) را به موقعیتی روی لبه بین موقعیت متغیرو ابتدای برد بالا بردن اتصال سه نقطه عقب قرار دهید.

اهرم (2) را به موقعیت (f ) –به سمت دکمه استاپ قابل تنظیم حرکت دهید.

اهرم (1) را به موقعیت (g) حرکت دهید. سرعت تراکتو را زیاد کنید و اهرم یک را در جهش فلش به منظور تنظیم عمق خیش)  در موقعیت (  (gدر پایین ترین عمق قرار دارد) حرکت دهید.

هنگامی که عمق خیش تنظیم شد، اهرم (1) باید در موقعیت ثابت نگه داشته شود. در پایان هر ردیف،  ابزار متصل به عقب سه نقطه  اتصال  تنها با حرکت اهرم (2) به موقعیت (e) بلند میشوند. برای پایین اوردن ابزار به موقعیت های عملیاتی خودشان ،  اهرم (2) به موقعیت(F) حرکت دهید.

اتصال سه نقطه عقب ممکن است تحت تاثیر تغییر مقاومت خاک شروع به نوسان کند . برای کاهش دادن نوسان ، سنسور سیستم هیدرولیک را با حرکت دکمه کنترل (4) درجهت (b) پایین تر تنظیم کنید .

تنظیم ترکیبی بالا بردن اتصال سه نقطه عقب

تنظیم ترکیبی از بالا بردن اتصال سه نقطه عقب  بدان معنی است که ابزار متصل به عقب اتصال سه نقطه به طور خودکار بسته به تغییر مقاومت خاک تنظیم میشود و در همان زمان  از هر گونه افزایش در عمق محصول در صورت مقاومت کم خاک جلوگیری میکند.

عمق خیش را بوسیله اهرم  (1) همانطور که در “تنظیم قدرت بالا بردن اتصال سه نقطه عقب ” توصیف شده است تنظیم کنید. سپس اهرم (2) در جهت فلش حرکت دهید تا سازه سه نقطه اتصال عقب بطورتدریجی شروع به افزایش  کند . با این روش ، دستور ترکیبی تعیین شده است. دکمه استاپ قابل تنظیم (5) را به اهرم (2)  که تنظیم شده است حرکت دهید وان را قفل کنید. در انتهای هر ردیف، ابزارمتصل به سه نقطه اتصال عقب تنها با حرکت اهرم (2) به موقعیت (e) بالا برده میشوند  . برای پایین اوردن ابزار به موقعیت عملیاتی خود دوباره،  اهرم (2) را به استاپ قبلی حرکت دهید.

کنترل ابزار بیرونی هیدرولیک عقب 

کنترل ابزارهای هیدرولیک خارجی در سمت راست دسته واقع شده است. این موقیت موجب اآسان تر شدن دسترسی  اپراتور برای متصل کردن ابزار با کنترل حرکات میله اتصال واگون از سه نقطه اتصال میشود .ازآنها فقط برای وصل کردن و قطع کردن ابزار استفاده میشود.

شکل A

قبل از استفاده از کنترل های بیرونی اهرم تنظیم قدرت (1) را به موقعیت انتهایی ان حرکت دهید.

پایین اوردن ابزارهای هیدرولیک شکل (B):

اهرم (3) را در جهت  فلش ها حرکت دهید (حرکت اهرم با یک لینک محدود شده است). با تکرار این روش، لبزارهای  هیدرولیک در مراحل کوچک پایین اورده میشوند.

بالا بردن ابزارهای هیدرولیک شکل. (C):

اهرم (3)  را در جهت فلش نشان داده شده حرکت دهید  (حرکت اهرم محدود شده است با یک لینک). با تکرار این روش،ابزار های هیدرولیک در گام های کوچک بالا برده میشوند.

مدار هیدرولیکی خارجی

این دستگاه  فشار روغن  برای تجهیزات هیدرولیک دستگاه های که  بر روی دیسک های بیرونی هیدرولیک جفت شدند فراهم میکند. سوکتهای متصل با کالیبر 12.5 میلی متر بر اساسا توصیه های بین المللی ISO هستند.

کنترل مدار بیرونی هیدرولیکی

کنترلهای مدار بیرونی هیدرولیکی در سمت راست دسته قرار گرفته اند.

اهرم (a) کنترل بخش پایین دستگاه  توزیع کننده – سر پیچ سبک (1) و (2)

اهرم (b) کنترل بخش مرکزی دستگاه  توزیع کننده- سر پیچ سبک (3) و (4)

اهرم (c) کنترل قسمت فوقانی دستگاه  توزیع کننده- سر پیچ سبک (5) و (6)

سر پیچ سبک (0) به طور مستقیم با انتقال متصل شده است و آن برای بهبود بخشی  نفتی لوازم هیدرولیک بیرونی (به عنوان مثال از موتورهای هیدرولیک دوار و غیره) پیش بینی شده است.

با توجه به تجهیزات تراکتور، ترکیبات زیراز اهرم های کنترل و  سرپیچ های سبک  را می توانند  فراهم شوند:

اهرم (A) – سرپیچ های سبک (1) و (2)

اهرم (a b) – سرپیچ های سبک (1)، (2)، (3) و (4)

اهرم (a)، (b) و (c) – سرپیچ های سبک (1)، (2)، (3)، (4)، (5) و (6)

سرپیچ  سبک (0) در هر صورتی  اماده است.

قفل کردن اهرم کنترل

اهرمهای کنترل مداربیرونی هیدرولیک  درموقعیت (N) خنثی قفل شده اند. برای باز کردن قفل آنها، کنترل قفل (1) را بالا ببرید و آن را به نقطه توقف در جهت فلش بچرخانید. برای قفل کردن دوباره آنها  ،  اهرم  را به موقعیت خنثی (N) حرکت دهید و کنترل قفل را در جهت خلاف فلش که در تصویر نشان داده شده است به  نقطه توقف بچرخانید و کنترل را پایین فشار دهید. این حرکت اهرم  در موقعیت خنثی  را قفل میکند.

 به دلایل ایمنی، همیشه اهرم مدار هیدرولیک درموقعیت خنثی (N) قفل شود.

عملکرد مختلف اهرمهای کنترل مدار بیرونی هیدرولیکی

چهار موقعیت برای اهرم (A) وجود دارد:

N – موقعیت خنثی. درایوهای سر پیچ های سبک (1) و (2) بسته شده اند و روغن در دستگاه متصل  هیدرولیک مسدود شده است. اهرم(a) در این موقعیت قفل شده است.

1 – فشاردر سر پیچ (1). سر پیچ سبک  (2) با زه کش متصل شده است. اهرم (a) در این موقعیت قفل شده است. در صورت فشار بیش از 16.5 مگاپاسکال زمانی که به سر پیچ (1) متصل شده است اهرم (A) به طور خودکار به موقعیت N برمیگردد.       

2 – فشاردر سر پیچ (2).  سر پیچ سبک  (1) با زه کش متصل شده است. اهرم (a) در این موقعیت قفل شده است. در صورت فشار بیش از 16.5 مگاپاسکال زمانی که به سر پیچ (2) متصل شده است اهرم (A) به طور خودکار به موقعیت N برمیگردد.

 P – موقعیت متغیر. هر دوسرپیچ (1) و (2) با زه کش متصل شده اند  و روغن در هر دو جهت است ازادانه جریان دارد.

اهرم (a) در این موقعیت قفل شده است.

عملکرد مختلف اهرمهای کنترل مدار بیرونی هیدرولیکی

چهار موقعیت برای اهرم (b) وجود دارد:

N – موقعیت خنثی. درایوهای متصل سبک (3) و (4) بسته شده اند و روغن در دستگاه متصل  هیدرولیک مسدود شده است. اهرم(b) در این موقعیت قفل شده است.

3 – فشاردر سر پیچ (3). سر پیچ سبک  (4) با زه کش متصل شده است. نگهداشتن اهرم (ب) در این موقعیت ضروری است هنگام رها سازی اهرم (b) بطور اتوماتیک به موقعیتN میگردد.

علاوه بر این، سر پیچ سبک (3) با یک شیر یک طرفه  مجهز شده است- برای اتصال یک ابزار  که نیاز به درجه بالاتری از نفوذ ناپذیری دارد مناسب است  – حداقل کاهش ابزاردر طول حمل و نقل.      

4 – فشاردر سر پیچ (4).  سر پیچ سبک  (3) با زه کش متصل شده است. اهرم (b) در این موقعیت قفل شده است.

 P – موقعیت متغیر. هر دوسرپیچ (3) و (4) با زه کش متصل شده اند  و روغن در هر دو جهت است ازادانه جریان دارد.

اهرم (b) در این موقعیت قفل شده است.

عملکرد مختلف اهرمهای کنترل مدار بیرونی هیدرولیکی

چهار موقعیت برای اهرم (b) وجود دارد که سر پیچ های سبک 5 و 6 را کنترل میکند :

N – موقعیت خنثی. درایوهای سر پیج های سبک (5) و (6) بسته شده اند و روغن در دستگاه متصل  هیدرولیک مسدود شده است. اهرم(b) در این موقعیت قفل شده است.

5 – فشاردر سر پیچ (5). سر پیچ سبک  (6) با زه کش متصل شده است. نگهداشتن اهرم (c) در این موقعیت ضروری است هنگام رها سازی, اهرم (c) بطور اتوماتیک به موقعیتN میگردد.

علاوه بر این، سر پیچ سبک (5) با یک شیر یک طرفه  مجهز شده است- که برای اتصال یک ابزار  که نیاز به درجه بالاتری از نفوذ ناپذیری دارد مناسب است  –

6 – فشاردر سر پیچ (6).  سر پیچ سبک  (5) با زه کش متصل شده است. اهرم (c) در این موقعیت قفل شده است.

 P – موقعیت متغیر. هر دوسرپیچ (5) و (6) با زه کش متصل شده اند  و روغن در هر دو جهت است ازادانه جریان دارد.

اهرم (c) در این موقعیت قفل شده است.

عملکرد مختلف اهرمهای کنترل مدار بیرونی هیدرولیکی –یک بخش توزیع کننده 

چهار موقعیت برای اهرم (A) وجود دارد:

N – موقعیت خنثی. درایوهای سر پیچ های سبک (1) و (2) بسته شده اند و روغن در دستگاه  هیدرولیکی متصل مسدود شده است. اهرم(a) در این موقعیت قفل شده است.

1 – فشاردر سر پیچ (1). سر پیچ سبک  (2) با زه کش متصل شده است  

2 – فشاردر سر پیچ (2).  سر پیچ سبک  (1) با زه کش متصل شده است.

 P – موقعیت متغیر. هر دوسرپیچ (1) و (2) با زه کش متصل شده اند  و روغن در هر دو جهت است ازادانه جریان دارد. اهرم (a) در این موقعیت قفل شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.