نام سازی:سپر گرده(اشاره به معنی لاتین و شکل کلاله آن)

نام رایج: عبائی

نام انگلیسی:فولادی

نام علمی:

خانواده:

شناسنامه:مقاوم ترین گیاه آپارتمانی و قابل سازش با شرایط آپارتمان به طوری که گیاه فولادی نام گرفته است از خانواده لیلیاسه و زادگاهش ژاپن است برگها بلند و کشیده به شکل برگ ذرت الیاف مقاوم و به رنگ سبز تیره است برگها مستقیما از ساقه زیر زمین خارج می گردند به طوری که به نظر می رسد برگها از زیر خاک روییده اند،واریته ابلق آن با برگهایی به رنگ سبز و کرمی در گل فروشی ها موجود ولی مقاومت آن کمتر از برگ سبز است،گلهای بنفش رنگ و گرد در سطح خاک گلدان ظاهر می گردد که جنبه تزئنی ندارند.

مقاوم ترین گیاه آپارتمانی و قابل سازش با شرایط آپارتمان به طوری که گیاه فولادی نام گرفته است از خانواده لیلیاسه و زادگاهش ژاپن است

نیازها:

نور:

نیم سایه نیم آفتاب را ترجیح میدهد،نور کامل آفتاب باعث ایجاد لکه های سوخته در برگ میگردد.

دما:

بهترین درجه حرارت،حرارت مناسب برای زندگی در اتاق است.

آبیاری:

در زمستان هفته ای یک بار(اگر درجه حرارت پایین 10 درجه باشد هر ده روز یک بار)،در تابستان هفته ای دوبار اجازه دهید بین دو آبیاری سطح خاک گلدان خشک شود.

رطوبت:

در زمستان غبار پاشی لازم نیس ولی تابستان جهت تامین رطوبت هفته ای یک بار غبار پاشی کنید.

تغذیه:

در بهار و تابستان هرماه یکبار با کود مایع یا جامد مخصوص گیاهان زینتی گلدان را تغذیه مصنوعی کنید تغذیه بیش از اندازه باعث شکاف برداشتن برگها می گردد،واریته هایه ابلغ را تغذیه نکنید.

خاک مناسب:

خاک های لیمونی برای نژاد های برگ سبز و کمپوست بدون کود برای واریته های ابلق توصیه می گردد.

تعویض گلدان:

ریشه ها دوست دارند در هم پروند هر 3 یا 4 سال یک بار گلدان را با یک اندازه بزرگتر تعویض کنید.

تمیز کردن برگ ها:

با پارچه یا اسفنج مرطوب هفته ای یکبار برگ ها را تمیز کنید از مواد براق کننده شیمیایی استفاده نکنید.

ازدیاد:

تقسیم ساقه های زیر زمینی در موقع تعویض گلدان در بهار به طریقه ازدیادمصور مراجعه کنید.

نام این گیاه به زبان های مختلف معنی دار است.سپر گرده فارسی اصیل واشاره به کلاله گردآن در گلها،در فارسی رایج با توجه به پهن بودن برگها عبائی ویا فولادی در انگلیسی و به معنی مقاوم بودن این گیاه است بطوری که سم هم قادر به خشکاندن آن نیست.

برگ ها رنگ پریده هستند:بی آبی بیش از اندازه هوای خشک عامل آن است،اجازه ندهید سطح گلدان در بین دو آبیاری بیش از حد خشک شود.در تابستان هرهفته ودر زمستان هر دو هفته یک بار آبیاری کنید.

تقسیم ریشه:

الف)زمانی فرا می رسد که گلدان تکافوی حجم ریشه را نمی کند،و در حال ترکیدن است در بهار گیاه را ازگلدان خارج کرده وبه نرمی خاکهای اطراف ریشه ها را کنار بگذارید.

ب)وضع ریشه ها وچگونگی تولید ساقه های زیر زمینی به شما می گویید که از گیاه مادری چند گلدان تهیه کنید باکارد تیز گیاه را تقسیم کنید ودرگلدانهای کوچک تر جدید کاشت کنید برای مدت دو روز آبیاری نکنید.

برگها مستقیما از ساقه زیر زمین خارج می گردند به طوری که به نظر می رسد برگها از زیر خاک روییده اند،واریته ابلق آن با برگهایی به رنگ سبز و کرمی در گل فروشی ها موجود ولی مقاومت آن کمتر از برگ سبز است،گلهای بنفش رنگ و گرد در سطح خاک گلدان ظاهر می گردد که جنبه تزئنی ندارند.

عوارض ودرمان:

در طول رگبرگها نقلط زرد رنگ مشاهده می گرددولکه های قهوه ای روی ساقه وسطح زیرین برگ ها ظاهر شده اند:

حشرات آفت عامل این عارضه است،با سم حشره کش نفوذی هر ماه یک بار سمپاشی کرده تاعلائم برطرف گردند.

لکه های سوخته وقهوه ای روی برگ ها مشاهده می گردند:

گیاه رااز اشعه مستقیم آفتاب در امان نگهدارید.برگهای صدمه دیده را از قاعده قطع کنید.

برگها دارای نقاط ریز قهوه ای هستند:

ضایعه مربوط به استفاده از مواد براق کننده است از انها استفاده نکنید.پارچه و اسفنج مرطوب استفاده کنید.

برگ ها رنگ خود را ز دست داده اند ودرسطح زیرین آنهاتارهای عنکبوتی مشاهده می گردد:

عامل آن کنه قرمز ریز است،هر14روز یکبار با سم کنه کش سم پاشی کرده غبارپاشی درکاهعش آفات موثر است.

زخمهای سفید پنبه ای در سطح زیرین برگ ها بوجود آمده اند:

حمله حشره مخصوص باعث این عارضه است ،هردوهفته ای یک بار با سم حشره کش سمپاشی کنیدباپنبه آغشته به سم هم میتوانید لکه ها راخیس کنید.

نکته ظریف:عبائی بابرگ های پهن خود در کنار گیلهلن خانگی ریز برگ در کاشت گروهی مقایسه جالبی به بیننده عرضه می کند.

برگها رو به زردی می روند ومی ریزند:

آبیاری بیش از اندازه است.اجازه دهید بین دوآبیاری سطح خاک خشک شود زهکش را بازدید کنید.

برگها شکاف بر می دارند:

تغذیه زیاد است،آن را تا تابستان آینده متوقف کنید تغذیه را هر ماه فقط یک بار وبانصف میزان توصیه شده انجام دهید.این گیاه خیلی کم توقع است.

برگها نرم وآبکی وسبز تیره هستند:

هوای خیلی سردیا یخ زدگی موجب آن است گیاه را به محل گرمتری منتقل کنید.اجازه ندهید درجه درجه حرارت به زیر2برسد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *