چوب چیست؟

انواع چوب کدام اند؟

چند نوع چوب داریم؟

چوب ها چگونه تهیه میشوند؟

چوبها

چوب چیست؟!

انواع چوب و چوب بي گمان يكي از بهترين و سودمندترين مواد خامي است كه طبيعت به ما هديه كرده است، كه بي آن بشر هرگز به سطح بالاي پيشرفت و رفاه و بهروزي كنوني نمي رسيد .نخست ماده اي حياتي براي ساخت ابزارهاي اوليه، خانه و قايق براي حركت در رودها بود.

سپس، براي ساخت اكثر چيزها و ابزار سودمندي كه انسان قرنها براي پيشرفت زندگي خود به آنها متكي بود، به كار رفت. بخشي از تكنولوژي بر اثر تلاش صنعتگران باقي مانده، ولي   بيشتر آن به گونه اي چاره نا پذير از بين رفته وبا مواد و روشهاي ديگر كه نتيجه انقلاب صنعتي بشر است، جايگزين شده است. بر خلاف همه چيز، بي علاقه رفتار كردن با اين ماده نادرست است.

چوب ارزش  يگانه غير قابل بيان دارد، تنها منبع طبيعي هميشه  تجديدپذير است. نفت سرانجام روزي تمام خواهد شد، همچنين زغال و ديگر معادن ، ولي يك  جنگل خوب نگهداري شده يا حتي گاهي بدون نگهداري، بطور نامحدود به توليد چوب ادامه خواهد داد.

اين روزها ، چوب جايگاه بر جسته اي در اقتصاد جهاني دارد، با توليد سالانه 2500 ميليون متر مكعب در بازارهاي جهاني ،ارزش موجود در خواص فيزيكي –شيميايي ونيز مكانيكي است كه آن را فعلاْ بي جا نشين مي كند.

ساختار چوب

از نظر گياه شناسي ،چوب بخش جامد و سخت زير پوست ساقه است كه به شكل بافت آوندي وجود دارد. گرچه از نظر حس عمومي ، چوب تنها در درخت و بوته يافت مي شود، از نظر علمي در همه گياهان آوندي وجود دارد. وجوه تار و آوندي اجزاي تشكيل دهنده چوبي است كه سيستم گردشي گياهان بالايي را شكل مي دهند. در اين وجوه ، مجراهاي زير قابل مشاهده است:

1) بافت چوبي يا مجراهاي چوبي ، كه شيره خام، آب و نمكهاي معدني محلول را از ريشه به برگها و غنچه هاي هوايي مي برد.

2)آوند آبكشي يا مجراهاي ليبر، كه غذاي آماده براي برگها(شيره توليدي) به شكل محلول از طريق آنها براي تغذيه بقيه گياه به گردش در مي آيد.

مجراهاي چوبي بوسيله سلولهاي مرده و ديواره هاي چوبي شده بوجود مي آيند، هنگاميكه مجرا هاي ليبر  بوسيله سلولهاي زنده ، دراز شده و توخالي  توليد ميشوند. در هر دو حال پروتوپلاسم سلولي پديدار مي گردد و ديوارها  بوسيله ته نشين ليگنين  كه چوب سختي اش را مديون آن است ، افزايش مي يابند.

سطوح تار و آوندي در نخستين سال رشد خود را در فاصله اي معين در بافت  ميان آوند هاي چوبي و آ بكشي قرار مي دهند ، لايه اي كه اكنون كامبيوم ناميده مي شود، از روبرو گسترش مي يابد. كامبيوم به دو بخش دروني(آوند چوبي) و بيروني(آوند  آبكشي) تقسيم مي شود. بهر حال ، تازه ترين لايه هاي آوند آبكشي كار خود را انجام مي دهند، همچنانكه سلولهاي پير گسترش پيوسته تنه فرو مي ريزند.

انواع چوب ها

انواع چوب گونه های متفاوتی از انواع، درختان در کل جهان وجود دارند که هر کدام از این گونه ها خصوصیات منحصر به فردی دارند. این خصوصیات متفاوت، بسته به نوع آب و هوای منطقه، نوع خاک، ارتفاع از سطح دریا و نوع پوشش و نوع جنگل هایی که در آن رشد می کنند تفاوت های بسیاری دارند. این تفاوت ها در سال های مختلف رویش در درخت بر روی خصوصیات چوب بدست آمده تاثیر مستقیمی دارد.

وجود خصوصیات فیزیکی و شیمیایی مختلف باعث ایجاد انواع می شود که در نقوش چوب، رنگ، بو، بافت چوبی و به طور کلی در کاربردهای آن تفاوت های چشمگیری ایجاد می کند.

انواع چوب عبارت اند؛

چوب بلوط (Oak)

چوب ملچ (Elm یا Ulmus glabra)

چوب نراد (Abies)

چوب توسکا (Alder ،Alnus)

چوب گردو (Walnut)

چوب اقاقیا (Robinia)

چوب وسترن رد سدار (Western Red Cedar)

چوب پالیساندر (Palisander)

چوب ون (Ash)

چوب افرا (Maple)

چوب آکاژو (Acajou)

چوب اکومه (Okoume)

چوب رز (Rosewood)

چوب ونگه (Wenge)

چوب بالسا (Balsa)

چوب راش (Beech)

تقسیم بندی چوبها به چند طریق انجام می شود. ولی از ديد گياه شناسي دو گروه اصلي وجود دارند:

1)باز دانگان يا مخروطيان: اين چوبها از درختاني كه ميوه هاي آنها مخروطي (كاجي) هستند ، بدست مي آيند و اغلب برگهاي سوزني  و دانه هاي باز دارند. اينها چوب نرم نيز ناميده مي شوند.

2) نهاندانگان يا درختان برگ ريز : داراي برگهاي پهن هستند و چوب سخت نيز نام دارند.

درختان برگ ریز:

برگ ريزها از نظر ساختمان چوب به دو دسته بزرگ تقسيم مي شوند :

1) تك لپه اي ها :بافت آوندي اين چوبها  شخصيت آنها را در سراسر رشد گياه حفظ مي كند و در تنه پخش مي شود و از شكستن جلوگيري مي كند .بنابراين ، تنها از تنه كامل ميتوان استفاده صنعتي  كرد . 2) دو لپه اي ها: بافت آوندي اين چوبها به دو حلقه رشد تشكيل دهنده يك سازمان كامل كه به آن امكان پيچيدگي مكانيكي را مي دهد .

اين نوع يا گونه از چوب منبع اصلي چوب تجاري را تشكيل مي دهند .تنوع عناصر ساختماني آنها به عنوان نتيجه اي از كيفيت خوب انواعي از چوب از نظر فيزيكي ، مكانيكي و زيبايي شناسي بيان مي شود ، به بيان ديگر با چشم آسانتر شناسايي مي شوند .

در مقطع جلويي چوبهاي درختان برگ ريز ، حلقه هاي رشد به شكل تاجهاي حلقوي آوندها يا سوراخها نمايان مي شوند، كه بوسيله خطوط طبيعي ناشي از شعاعهاي مغزي قطع مي شوند. در مقطع شعاعي حلقه هاي رشد به شكل نوارهاي طولي كوچك ظاهر مي شوند، كه موازي هم و با پهناي يكسان هستند و بوسيله نوارهاي خطوط يا كانالها كه برشي از آوندها هستند  ، از يكديگر جدا مي شوند .

آنها بوسيله لكه ها و رگه هايي كه ناپيوسته و مرواريدي يا درخشان هستند، قطع مي شوند كه شبكه شيشه هستند و جذابند .  بر خلاف سوزنيها ، برگ ريزها در مقطع شعاعي بسيار زيبا هستند ، زيرا شبكه ها بيشتر و آب يا الياف كمتر هستند .1500 چوب برگ ريز با اهميت تجاري وجود دارد.

پهن برگان


پهن برگان
آبنوس
آکاژو آفریقایی
آکاژو کوبا (ماهاگونی)
اکومه
افرای شبه چناری
افرا (کرب)
افرا (کرکف)
افرای قندی
افرای شیردار
بلند مازو
بلوط
توسکا
چنار
راش ایران
راش اروپا
زبان گنجشک (ون)
سپیدار
غان
گردو
گلابی
ملچ
نمدار
بارانک
اقاقیا
انجیلی
تبریزی
شمشاد
زغال اخته
ممرز
عرعر
بید
ساپلی
صنوبر لرزان
زیتون
عنبرسائل

مخروطیان:

تیره ای است از گیاهان بازدانه از رده ٔ «پیدازادان » که غالباً در منطقه ٔ معتدل می رویند و صدها نوع از مخروطیان در نقاط مختلف دنیا پراکنده اند و بیشتر آنها به صورت درختند. ساقه ٔ این تیره از گیاهان ، دارای طبقه ٔ مولدی است که آوندهای قرصی چوبی می سازد. برگهای آنها عموماً باریک و سوزنی و دارای یک رگبرگ دایمی است.

بیشتر مخروطیان برگهای همیشه سبز دارند و برگهای آنها مانند چنار و تبریزی با رسیدن پائیز فرونمیریزند ولی برگها دائمی نیستند و برگهای کهنه به تدریج می افتد و برگهای تازه آنها در می آید. از این گیاهان صمغهای مختلفی به نام تربانتین استخراج میشود. میوه ٔ گیاهان این تیره مرکب و مخروطی شکل است.

سوزنی برگان

سوزنی برگان
ارس ویرجینیا
درخت لاله
کاج مطبق
ماکوره
لیمبا
مرانتی
اکالیپتوس
بالزا
تک – تیک
گایاک
نراد (ساپن)
آپیسه آ (نوئل)
تاکسدیوم
سرخدار
کاج الدار (کاج تهران)
کاج سیاه
کاج پروتسیا
کاج جنگلی
سدر لبنان
سرو خمره ای (نوش)
لاریکس (ملز)
زربین (سور)

منبع:https://woodiano.ir/

چوب چگونه تهیه می شود؟

چوبهایی مانند راش، ملچ، چنار، گردو، توت و … از جنگل های داخلی تهیه می گردند ولی چوب روسی از کشور روسیه که در شمال کشور ایران قرار دارد تهیه می گردد.

چوب روسی از درخت کاج بوده که در جنگل های روسیه بریده می شود و بعد به کارخانه برده شده و به ابعاد مختلفی برش داده می شود و به صورت پالت بسته بندی می گردد و به کشورهای مختلف صادر می شود.موقع قطع درختان در روسیه از اردیبهشت ماه شروع می شود و تا شهریور ادامه دارد و این بدان علت است که در مابقی سال جنگل های روسیه یخبندان است و افراد قادر به کار کردن در جنگل ها نیستند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.