اگروتوریسم نوعـی از گردشـگری اسـت کـه از نظـر مفهومـی حالـت مطلوبـی از روحیـات را در برمیگیرد

و شـامل فعالیت هـا ،مقاصـد و ویژگـی هـای قابـل لمـس اسـت.

از آنجـا کـه روسـتاها دارای ویژگـی هـای خـاص طبیعـی و کشـاورزی هسـتند محیـط هـای مناسـبی بـرای ایـن نـوع گردشـگری هسـتند.

اين نوع گردشگري معمولا براي توصيف تمام فعاليت هاي موجود در روستا مورد استفاده قرار مي گيرد

و به عبارتي ، يکي از ارکان گردشگري کشاورزي زمين کشاورزي است ولي گردشگري کشاورزي مفهومي گسترده تر دارد که

جشن ها، موزه ها، ارايه محصولات صنعتي و ساير جاذبه ها و رويدادهاي فرهنگي را تحت پوشش قرار مي دهد.

همچنين توسعه و رشد گردشگري کشاورزي غالبآ با سهمي که در اصالح اجتماعي و اقتصادي مناطق کشاورزي دارد متناسب است.

اهداف اگروتوریسم

با توجه به اهميت اگروتوریسم روستايي و تاکيد روز افزون به آن سياست هاي توسعه ملي و منطقه اي و

ايجاد اشتغال روستائيان به منظور کاهش فقر آنان در راستاي عدالت اجتماعي و تحقق اهداف توسعه پايدار روستايي در راستاي حفظ محيط زيست،

توسعه گردشگري در روستاها به واسطه کشاورزي پايدار ، نتايج ذيل را به دنبال خواهد داشت:

1-افزايش اشتغال سودمند(توسعه فرصت هاي شغلي)

2-کاهش فقر روستايي و بهبود درآمد کشاورزان

3-دسترسي به خدمات زيربنايي و خدمات عمومي براي کشاورزان

4-افزايش خوداتکايي و گسترش مردم در فرآيند توسعه پايدار کشاورزي

5-انتقال منابع عمومي به مناطق روستايي و ايجاد تعادل نسبي توسعه پايدار کشاورزي و گردشگري

گردشگري روستايي،دريک زمان،يک پديده کهن و در عين حال نوين است.

به طور کلي گردشگري روستايي شامل يک رشته فعاليت ها،خدمات و تامين وسايل رفاه و تفريح ،توسط کشاورزان و مردم روستايي براي جلب گردشگران به روستاها،

در امر توليد درآمد بيشتر براي مشاغل روستايي است.

گردشگران مي توانند با حضور در مزارع کشاوران علاوه بر برخورداري از طبيعت زيبا ،

سوارکاري ،دوچرخه سواري و قدم زدن در طبيعت ،لطمات بر منابع طبيعي و مصنوعي را کاهش دهند.

بسياري از نقاط جهان داراي جذابيت هاي کشاورزي ،

از اين طريق درآمد زايي مي کنند و در اين راستا هر کشوري بتواند منابع و جاذبه هاي گردشگري خود را چه از نظر طبيعي چه از طريق زمين هاي کشاورزي و مراتع و غيره گسترش دهد،

مسلما درآمد بيشتري کسب خواهد کرد.

اقامتگاه گردشگران کشاورزی

اگروتوریسم يکي از روش هاي نوين جذب گردشگران در مناطق ويژه اي که قابليت کشاورزي بصورت موقت ،

نيمه موقت و دايمي وجود داشته باشد موجب ارتقا دانش اکولوژيکي گرديده و از آن روي موجب بهبود وضعيت محيط زيست جهان خواهد شد ،

لذا مي توان با طراحي و تعبيه مجتمع هاي زيستي اقامتي به اين مهم کمک کرد .

به گونه اي که مکان هاي اقامتي از مفاهيم پايداري بهره گيري شده باشد.

اگروتوریسم در ایران

ايران كشوري است چهار فصل كه برخوردار از جاذبه هاي سرشار تاريخي، طبيعي، باستاني، ورزشي و… بوده و برنامه ريزي اصولي گردشگري در هر يك از اين حوزه ها، قادر است تا تحولي در صنعت گردشگري كشور ايجاد كند.

ايران به دليل پيشينه تاريخي و تكاپوي مستمر اجتماعي و فرهنگي، ديدني هاي متنوعي دارد كه بازديد از آنها ميتواند حس كنجكاوي و زيبايي شناسي گردشگران و جهانگردان را ارضا كرده و ستايش آنها را برانگيزد.

لذا، هر مسافري با هر انگيزهاي كه به ايران سفر كند،

مي تواند مطابق اهداف و ذوق و برنامه خود در ايران، ديدنيهاي موردنظر خود را بيابد.

چهارفصل بودن ايران و مستعد بودن كليه مناطق براي توليد محصولات كشاورزي عامل موثري است كه ميتواند توريسم كشاورزي ايران را توسعه دهد،

به ويژه آنكه اقتصاد استان هايي چون گيلان و مازندران و اردبيل بر پايه منابع به دست آمده از توريسم و كشاورزي قرار گرفته است.

بي ترديد، سرمايه گذاري بيمه اي در بخش صنعت كشاورزي و توريسم،و برگزاري تورهاي كشاورزي

و روستايي ميتواند به معرفي بخش عظيمي از توان توريسم كشاورزي و روستايي كشور كمك كند.

نمونه قابل تامل ، کاشان :

به منظور توسعه سياحتي كاشان جشني را با عنوان گلاب گيران در اين شهرستان راهاندازي كرد. كاشان كه با برخورداري از شهرهايي چون نياسر و قمصر از مهمترين مناطق گالبخيز جهان به شمار ميآيد،

با اين جشنواره توانست شمار زيادي از گردشگران خارجي را به اين شهرستان جلب كند

كه همين عامل باعث شد تا دست اندكاران جشنواره اين جشن را هر سال باشكوه تر از گذشته برگزار كنند.

به روز ترین مطالب و مقالات تخصصی در سایت رسمی مجموعه پارادایس

نتيجه گيري

امروزه گردشگري در دنيا (به خصوص در كشورهاي توسعه يافته) به عنوان يك صنعت مهم ودرآمدزا مطرح مي باشد .

براساس آمارهاي رسمي ارايه شده در سال 2004 ، درآمد ناشي از اين صنعت در جهان ، سالانه حدود 1000 ميليارد دلار بوده است كه همين مسأله آن را به جدي ترين رقيبي براي صنايعي مانند نفت و خودروسازي تبديل نموده است .

گردشگري کشاورزي، نوعي از گردشگري است که به کشاورزي و زمين زراعي مربوط مي شود

که اين اماکن بيشتر در روستاها و نقاط بکر که عموما از چشم اندازهاي زيبايي نيز برخوردارند، واقع شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.