ابزار آلات دستی چوبی

به طور کلی برای هر وسیله ی کارگاهی یک معادل پرتابل نیز موجود است که بتوان آنرا به محل کار برد و استفاده نمود.

انواع ابزارآلات دستی چوبی

انواع اره دستی

اره دستی ازابزارآلات است که از لوازم ضروری است که باید در در لیست ابزارهای دستی نجاری ابزاری قرار گیرد. از این اره برای بریدن و دو نیم کردن چوب استفاده می شود. این نوع از اره ها انواع مختلفی دارد که عبارتند از:

 • اره پنل یا اره دم روباهی:برای بریدن قطعات بزرگ چوب،تخته خرده چوب،تخته چند لا،برش عرضی و طولی الوار های چوبی استفاده می شود.
 • اره پشت دار:برای برش کاری های ظریف و دقیق و ساخت اتصالات و همچنین برش های عمود بر الیاف چوب و برش های زاوایای مختلف استفاده می شود.
 • اره نوکی:جهت برش دوایر و قطعات قوس دار استفاده می شود.
 • اره روکش بری:براى بریدن روکش ها و چوب ها با ضخامت ۱تا ۲میلى متر استفاده می شود.
 • اره ظریف بر یا اره مشبک بر:برای برش انتهایی و ساخت اتصالات چوبی مانند انگشتی و دم چلچله و همنچین برای برش قوس های بیرونی و  داخلی مورد اسفاده قرار می گیرد.
 • اره کلافی: از قدمی ترین اره های دستی در کارگاه های درودگری می باشد که امروزه به ندرت از این اره استفاده می شود.
 • اره ژاپنی: برای برش های ظریف و با دقت و ساخت اتصالات و قطع اضافه میخ چوبی از این اره استفاده می کنند.
 • اره فارسی بر دستی: برای برش زوایا در مواقعى که تعداد زیادى از یک زاویه مورد نیاز باشد،استفاده مى شود.

انواع چکش نجاری

از قسمت پهن این ابزار برای ضربه زدن و تخریب و از قسمت پنجه شکل جلوی چکش به عنوان اهرم استفاده می کنند در ضمن در داخل این قسمت شکافی وجود دارد که برای بیرون کشیدن میخ استفاده می شود. این ابزار پرکاربرد نیز از ضروری ترین ابزارهای دستی نجاری به شمار می رود.

انواع مغار نجاری

از مغارنجاری برای کنده کاری و تراشیدن چوب استفاده می شود و به ۴ گروه تقسیم می شوند:

مغار منبت:مناسب برای منبت و پیکرتراشی می باشند و سری آن ها بر اساس شکل و میزان بار برداری به شکل زیر نام گذاری شده اند:

 • تخت:لبه آن کاملا تخت،یک سمت پخ وسمت دیگردارای زاویه می باشد.کاربردآن برای انداختن خط های صاف وبرداشتن بارزیادی زمینه می باشد
 • نیم باز:لبه آن دارای انحنای ملایمی ست وبرای برداشتن بارکمی ازروی چوب وفرم دهی های ملایم کاربرددارد.
 • گلویی یا گیلویی:کمی شبیه به نیم بازبوده امادهانه آن دارای خمش بیشتروبه شکل نیم دایره ست وبرای برداشتن بارعمیق ترازسطح چوب استفاده می شود.
 • شفره:دهانه آن به شکل ۷می باشدوبرای خط انداختن و جدا کردن لبه دو سطح از هم و … کاربرد دارد.

مغار مشتی:بیشتردرمنبت،منبت مشبک وظریف کاری هایی درپیکرتراشی استفاده می شوندوبر اساس نوع انحنای گلوی آن هابه سه دسته قابل تقسیم اند:

 • قاشقی:گلوی آن ها انحنای زیاد دارد.
 • خم:گلوی آن ها دارای خمیدگی زیاد بوده و کاملا به صورت کج یا خم می باشد.
 • تخت یا ساده:گلوی صاف و کوتاه دارند.

مغار چاقویی:لبه هایی به شکل چاقو دارندکه برای تراشیدن و منبت کاری های بسیارریزوظریف کاری هاوتراشیدن دسته قاشق مورداستفاده قرارمی گیرد.

مغار خراطی:باقرارگرفتن برروی پایه،چوب درحال چرخش دردستگاه خراطی رابرش داده وفرم می دهند.ازانواع مغارهای خراطی می توان به:

 • نون گاز
 • پولاد سر کج
 • پولاد صاف

انواع پیچ دستی نجاری

از پیچ دستی نجاری، برای نگه داشتن قطعه کار استفاده می شود.

انواع مختلفی دارنداما تمامی آن هاشامل یک میله یامحوربه همراه دوفک باکاربردهای مختلفی می باشند که در زیر آمده است:

 • C شکل
 • فانتزی F شکل
 •  انبری یا فنری
 • فشاری یا میله دار
 • زاویه دار
 • تسمه ای

انواع سوهان نجاری

ازاین ابزار برای برداشتن یاتراشیدن چوب استفاده می شوداست که می توان سطوح مختلف یاقطعات فرم دارمحدب یامقعرراسوهان کاری کنیم.

 • نیم گرد یا نیم تخت: برای پرداخت و براده برداری قطعاتی که محدب و مقعر هستند استفاده می شود.
 • تخت:برای پرداخت و براده‌برداری قطعات مسطح کاربرد دارد.
 • گرد: برای ساییدن،پرداخت و گشاد کردن سوراخ‌های گرد و بیضی،شیارهای قوس دار و غیره استفاده می شود.
 • دم موشی یا قاشقی: درپیکرتراشی و منبت‌کاری مورد استفاده قرار می‌گیرد و برای قوس‌های داخلی و خارجی استفاده می شود.
 • سه گوش:برای تیز کردن دندانه تیغه اره و نیز فرم دادن شیارهای کنگره‌ای و مثلث شکل استفاده می شود .
 •  چهار گوش: برای سوهان‌کاری و براده‌برداری سوراخ‌های چهار گوش یا شیارهایی که به صورت زاویه قائمه اند، استفاده می شود.
 • رنده‌ای: برای پرداخت سطوح بزرگ مانند روی الواری ماسیو کاربرد دارد.
 • سردریلی:برای پیکرتراشی و مجسمه سازی، مبل سازی و حجم برداری کاربرد دارد.

انواع گونیای نجاری

برای اندازه گیری و درج زاویه ها روی چوب و کنترل درست بودن اتصالات کاربرد دارد و در واقع از ضروری ترین ابزارهای دستی نجاری به حساب می آید.

 • دو ضلعی یا ۹۰ درجه : برای نجاران و کابینت کاران کاربرد دارد
 • سه ضلعی: به شکل مثلث  می باشد و برای اندازه گیری زاویه ۴۵  مورد استفاده قرار می گیرند.
 • تاشو یا بازشو:برای ایجاد زاویه های مختلف روی قطعه کار کاربرد دارد.
 • مرکب:برای تراز کردن،کنترل زوایای مختلف،خط کشی،مرکز یابی قطعات استوانه ای،اندازه گیری عمق و ارتفاع کاربرد دارد.

انواع رنده نجاری

از رنده نجاری برای صاف کردن سطوح استفاده می شود که انواع مختلفی دارند:

 • معمولی:رندیدن دقیق و ظریف قطعه کار
 • کله چوب: قرار گیری تیغه در زاویه ۱۰ الی۱۵درجه و افزایش قدرت برخورد تیغه با الیاف و قطع الیاف چوب
 • تخت ژاپنی: دارای زاویه کم و قابلیت برداشتن پوشال بیشتری از سطح چوب
 • کاس و سینه: رنده و پرداخت قسمت هایی محدب و مقعر سطوح کاری.
 • بال کبوتری:عمل تسطیح درقوس های داخلی وخارجی،قوس های شکسته و نیم قوس داخلی و خارجی بزرگ وکوچک.
 • قاچی: صاف کردن و تسطیح چوب هایی با ناهمواری زیاد
 • یک تیغ:یکنواخت کردن سطح چوب های داری پستی بلندی کم
 • دو تیغ: تسطیح سطح  و از بین بردن آثار به جا مانده از رنده یک تیغ
 • پرداخت: از بین بردن ناهواری احتمالی به جا مانده از رنده دو تیغ
 • خشی: برطرف کردن ناهواری های کوچک در سطح کار و  پاک کردن مواد اضافی روی چوب
 • زبانه طرح فرنگ: ایجاد زبانه روی قطعه کار در جهت طولی و عرضی
 • کنشکاف طرح فرنگ: ساخت اتصالات و ایجاد شکاف گراد
 • کنشکاف یا رنده کنجشکاف: ایجاد شیار موازی با الیاف چوب بر روی ضخامت یا عرض چوب
 • بغل دوراهه متغیر:گونیای متحرک و تیغه قابل تنظیم برای تنظیم عمق و عرض دوراهه
 • بغل دوراهه ساده:ساخت اتصال نیم و نیم و دوراهه کردن نر تخته های چوبی

ماشین آلات چوبی

این دسته از لوازم کارگاهی و پرتابل برای هر کارگاه و اپراتورهای نصاب و فنی مورد نیاز است و گاهاً پیش می آید که نیازمندی به یک دستگاه غول پیکر همچون دورکن و cnc از بین می رود. از این دست از ماشین آلات می توان بیسکوییت زن های p سیستم اشاره کرد. این ابزار آلات به تنهایی قادرند نیاز به یک cnc غول پیکر را در زمینه شیار زنی برطرف کنند.

از مهترین آنها میشود موارد زیر را نام برد:

 • اره فلکه
 • گندگی
 • کم کن
 • سوراخ زن
 • دور کن
 • سی ان سی
 • لبه چسبان
 • پرس
اره فلکه
اره فلکه ای

اره فلکه که ممکن است آن را با نام اره نواری بشناسید، از دو فلکه و یک تیغه نواری تشکیل شده که با چرخش فلکه و تیغه، تخته چوب را می‌برد. اره فلکه را با اندازه قطر فلکه آن نام‌گذاری می‌کنند. البته در تقسیم‌بندی دیگر اره فلکه‌ به CNC و اسلایسر تقسیم می‌شود. از اره CNC برای برش چوب به‌صورت منحنی و از اره اسلایسر برای برش چوب در نازک‌ترین اندازه ممکن استفاده می‌شود.

ماشین گندگی

گندگی یکی از مهم‌ترین دستگاه‌های نجاری است که برای رنده کردن چوب با دقت و سرعت بالا بسیار ایده آل است. گندگی دارای انواع رومیزی، نیمه صنعتی و صنعتی است که بهتر است با توجه به نیاز، مدل مناسب کارتان را انتخاب کنید.

ماشین کم کن نجاری

این دستگاه یکی از مهم‌ترین دستگاه‌ها برای آماده سازی چوب جهت اتصال بوده و از آن برای ایجاد شیار جهت اتصال نری به قطعه استفاده می‌شود. کم کن انواع مختلفی مانند ساده، اتوماتیک و کنترل سی ان سی دارد که هرکدام برای منظور و کاربردی خاص استفاده می‌شود.

ماشین سوراخ زن

از سوراخ زن برای ایجاد سوراخ در انواع چوب استفاده شده و با استفاده از آن می‌توان حتی سوراخ مورد نیاز برای اتصال دوبل را ایجاد کرد. از سوراخ زن بیشتر در تولید کابینت، سرویس خواب و … استفاده می‌شود. با نصب مته‌های مختلف روی این دستگاه می‌توان انواع سوراخ‌ الیت، گازور، خار طبقه و … را در کمترین زمان و بهترین کیفیت ایجاد کرد.

ماشین دور کن

دور کن برای برش ورقه، تخته چوب و ام‌دی‌اف استفاده می‌شود. اره دور کن می‌تواند برش‌های طولی و عرضی (غیر قوسی) مستقیم یا زاویه‌دار قطعات و صفحات چوبی را با دقتی بسیار بالا انجام دهد.

ماشین سی ان سی (CNC)

دستگاه سی ان سی Computer Numerical Control با داشتن مکانیزمی برای فرمان و تحلیل، بازوهایی برای اجرای فرمان داشته و توسط آن‌ها، طرح را روی قطعه کار پیاده می‌کند. این دستگاه قابلیت طراحی در جهت‌های X وY و Z داشته و درنتیجه می‌تواند طرحی سه‌بعدی ایجاد کند.

ماشین لبه چسبان

ماشین لبه چسبان نوارهای چوبی و روکش را طی فرآیند چسب زنی، حرارت دهی، پرس و برش روی لبه کارهای چوبی می‌چسباند و علاوه بر ایجاد ظاهری زیبا آن را در برابر رطوبت و حرارت مقاوم می‌کند. این دستگاه برای لبه چسبانی تخته سه‌لا و نئوپان کاربرد فراوانی دارد.

ماشین پرس چوب

از ماشین پرس وکیوم برای کارهایی مانند روکش‌کاری، خم کردن، پرس چوب و … استفاده می‌شود. از این دستگاه بیشتر در تولید کابینت، درب چوبی، مبلمان خانگی و اداری، سرویس خواب، پرس‌کاری سرد و گرم چوب و ساخت سازه‌های چوبی منحنی استفاده می‌شود.

منبع:چوبینر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *