Tag Archives: گیاهان فضای سبز

دراسنا پرچمی(Dracaena)

تصویری از دراسنا پرچمی

نام سازی : شیان (اشاره به شیره خشک شده گیاه که شبیه سراژدهاست ) خون سیاوشان نام رایج : دراسنا پرچمی نام انگلیسی : اژدهای ماداگاسکار Madagascar dragontree نام علمی : Dracaena marginata خانواده :Agavaceae Dracaenaceae شناسنامه : گیاهی زینتی وعمومی در اکثرمنازل، دارای استوائی، درهوای آزاد و زادگاهش به درختان تنومندی تبدیل می گردند، […]

سیسوس(Cissus)

تصویری از سیسوس

نام سازی : سیان (اشاره به بالاوروندگی آن) نام فارسی : سیسوس نام انگلیسی : Kangaroo vine نام علمی : Cissus antorctica خانواده :Vitaceae شناسنامه : گیاهی است بالا رونده و علفی از خانواده ویتاسه و زادگاهش استرالیاست، علاوه براستفاده از آن به عنوان گیاه خانگی در سایبان ها و آلاچیق ها نیزمورد استفاده قرارمی […]

کامسپاریس(Chamaecyparis)

تصویری از کامسپاریس

نام سازی : سرژه =سر sor (گویش محلی کتول = سرو + ژه = پسوند تصغیر = کوتوله = شبه سرو) نام رایج : کامسپاریس نام انگلیسی : Dwarf conifers نام علمی : Chamaecy paris خانواده : Cupressaceae شناسنامه : درختهای سوزنی برگ خانواده سرو در بلندی و ارتفاع از60 سانتی متر تا60 متر متغیرند […]

کدوی زینتی- کدوی قلیانی(Cucurbita)

تصویری از کدوی زینتی

نام سازی : کدو نام رایج : کدوی زینتی، کدوی قلیانی نام انگلیسی : Ornamental gourd نام علمی : Cucurbita خانواده : Cucurbitaceae شناسنامه : میوه آن به کوزه قلیان شباهت دارد و به همین علت آن را کدوی قلیانی می نامند. میوه آن برای دکور جالب است، گیاهی مخصوص مناطق گرم و معتدل است، […]

Translate »