مزرعه نشاء طلوع کشت

مزرعه نشاء طلوع کشت یکی از بزرگترین تولید کنندگان نشاء کشور در بوشهر مشخصات تولیدی [...]

2 دیدگاه

نوبر نشاء شاهرود مزرعه تولید نشاء

مزرعه تولید نشاء نوبر نشاء شاهرود اولین مرکز تخصصی تولید مکانیزه نشاء در سطح استان [...]

بانک نشاء پهنای سبز دریا کنار

بانک نشاء پهنای سبز دریا کنار تولید کننده نشاء با دستگاه تمام اتوماتیک و اصلاح [...]