ابزار (قسمت دوم)

ابزار در این نوشته ادامه نوشته قبلی می باشد.در این قسمت انواع دیگری از ابزار [...]