مزرعه گیاهان دارویی چهل گیاه

مزرعه گیاهان دارویی چهل گیاه با هدف عرضه و فروش بذر،نشاء،قلمه،نهال گیاهان دارویی و صنعتی [...]