تولید کننده ایزوگام شرق

بزرگتر‌ین و تخصصی‌ترین تولیدکننده عایق‌ در ایران

تولید کننده کاکتوس گلخانه فرخی زاده

گلخانه تولید کاکتوس و ساکولنت عرضه به سراسر ایران با کیفیت و تنوع بسیار بالا