بهترین کود میکرو دارای چه خواصی می باشد

کود میکرو چیست ؟

نحوه مصرف این کود به چه صورت است ؟

بهترین زمان مصرف چه هنگام است ؟

بهترین روش استفاده از این کود چیست ؟

قیمت کود میکرو چه مقدار است ؟

این ها هر یک سوالاتی است که ذهن کشاورزان در عرصه های مختلف :

زراعت ، باغداری ، محصولات گلخانه ای و حتی افرادی که در خانه  های خود به نگهداری از

گل های آپارتمانی مشغول هستند به خود مشغول نموده است .

در ادامه مطالب به طور کامل تمامی سوالات شما را پاسخ خواهیم داد .

 کود میکرو چیست ؟

بهترین کود میکرو ( یا عناصر ریز مغذی ) کودی است که دارای عناصر  : آهن ، روی ، منگنز ، مس ، مولیبدن و بر بوده .

باعث افزایش عملکرد و رشد گیاه گردد .

کیفیت محصولات را مانند طعم ، اندازه و رنگ را بالا ببرد .

بصورت کلاته با قابلیت انحلال صد در صد در آب باشد .

برای تمامی محصولات کشاورزی و همچنین گل های آپارتمانی قابلیت استفاده باشد .

به دو صورت محلول پاشی و کود آبیاری قابلیت استفاده داشته باشد .

مقاومت گیاه را در برابر آفات و تنش های محیطی بالا ببرد .

وظایف هر یک از عناصر میکرو بر روی گیاهان :

هر یک از این عناصر دارای وظایفی ضروری در گیاهان می باشند که به اختصار توضیح می دهیم :

1 – عنصر  آهن :

این عنصر برای عملیات سنتز کلروفیل ضروری می باشد .

عنصر آهن قسمت مهمی از سیتوکروم ها بوده و به عنوان حامل الکترون در فرآیند فتوسنتز و تنفس عمل می کند .

آهن قسمت ضروری از واکنش فردوکسین و احتمالا آنزیم کاهنده نیترات محسوب می گردد .

2 – عنصر روی :

این عنصر به منظور تشکیل هورمون ایندول استیک اسید مورد نیاز گیاهان می باشد .

باعث فعال شدن آنزیم های : الکل دهیدروژناز ، کربوکسی پپتیداز ،اسید لاکتید دهیدروژناز و اسید گلوتامیک دهیدروژناز می گردد .

3 – نقش عنصر بر در کود میکرو چیست؟

نقش این عنصر در حرکت کربوهیدرات ها در آوندهای آبکش می باشد .

4 – عنصر منگنز :

این عنصر باعث فعال گردیدن یک یا چند آنزیم در فرآیند تشکیل :

اسید های چرب ، آنزیم های مسئول در تشکیل RNA و DNA و همچنین آنزیم ایزوسیترات دهیدروژناز

در چرخه کربس می شود .

عنصر منگنز به طور مستقیم در فرآیند فتوسنتز و نیز گرفتن اکسیژن از آب و تشکیل کلروفیل نقش عمده دارد .

5 – عنصر مس  

این عنصر به عنوان حامل الکترون و نیز قسمتی از برخی آنزیم ها عمل می نماید .

قسمتی از پلاستوسیانین بوده که در فرآیند فتوسنتز نقش دارد و در آنزیم پلی فنیل اکسیداز و نیترات ردوکتاز وجود دارد .

احتمالا در تثبیت ازت نیز عنصر مس دارای نقشی مهم است .

6 – نقش عنصر مولیبدن در کود میکرو چیست 

این عنصر به عنوان حامل الکترون در تبدیل نمودن نیترات به آمونیوم نقش دارد و در برخی تبادلات بین گیاه و خاک نقش مهمی دارد .

علایم کمبود عناصر غذایی ریزمغذی در نتیجه کمبود میزان مصرف کود میکرو

علایم کمبود کود میکرو را در زیر به تفکیک هر عنصر آورده ایم ، با توجه به اینکه علایم کمبود عناصر

در برخی موارد به هم شباهت هایی دارند در صورت رخ دادن این شواهد باید حتما از کود میکرو

یا کودی که حاوی همان عنصر می باشد استفاده نمود .

1 – کمبود عنصر  آهن :

در صورت کمبود آهن در گیاه ساقه ها باریک شده و کوتاه می گردند .

گل ها در صورت بروز نارس مانده و می ریزند .

2 – کمبود عنصر روی :

کمبود روی باعث منقوط شدن برگ های مسن همراه با سبز کم رنگ شدن رگ برگ ها می گردد .

لبه های برگ ها نکروزه می گردد و این امر ممکن است که برگ ها به سمت بالا بپیچند .

نقاطی که نکروزه شده اند معمولا در قسمت های نوک و لبه های برگ ها ظاهر می گردند .

علایم ذکر شده در صورت تداوم و نداشتن برنامه مناسب در زمان مصرف کود میکرو بحرانی شده 

به برگ های جوان تر سرایت می نماید .

3 – کمبود عنصر مولیبدن  :

عدم رعایت میزان مصرف کود میکرو در گیاهان باعث کمبود عنصر مولیبدن می گردد که باعث ایجاد خساراتی

به شرح زیر در گیاهان خصوصا محصولات باغی و زراعی می گردد :

علایم کمبود عنصر مولیبدن ابتدا در برگ های جوان و نقاطی که در حال رشد می باشد ظهور می کند .

نقاط رشد از حالت عادی خود خارج می گردند .

نوک برگ های جوان دچار کلروز می شود.

نقاط نکروزه در گیاه گسترش یافته و لبه برگ ها قهوه ای می شود که نهایتا منجر به از بین رفتن برگ می گردد .

بافت هایی شکننده در نقاط رشد مشاهده نخواهد شد ، برگ های جوان دچار کلروز شده ، برگ های مسن سبز می مانند .

ساقه ها به صورت ضخیم و خشبی در می آیند .

نقاطی که در حال رشد هستند نکروزه شده و می میرند .

یکی از مهم ترین عوارض کمبود مولیبدن پوسیدگی گلگاه خصوصا در محصولات زراعی مانند صیفی جات است .

4 – کمبود عنصر بر :

عدم رعایت میزان مصرف کود میکرو در گیاهان باعث می گردد تا کمبود عنصر بر گیاهان علایمی چون 

نقاطی که تازه رشد کرده اند زنده و بدون تغییر حالت باقی بمانند و دارای حالت پژمردگی یا کلروز گردند .

این نقاط هم می تواند بدون نقاط مرده و یا در صورت تشدید کمبود و عدم مصرف کود میکرو همراه با نقاط مرده باشند .

در این حالت رگ برگ ها بسته به نوع گیاه به رنگ هایی چون سبز تیره و یا سبز روشن درآیند .

5 – کمبود عنصر منگنز :

عدم رعایت میزان مصرف کود میکرو در برخی موارد باعث کمبود عنصر منگنز می گردد .

کمبود عنصر منگنز در گیاهان به صورت عواملی چون :

کلروز بین رگبرگی بروز می کند در این حالت نقاط مرده بین رگبرگ ها وجود ندارد .

در صورت تشدید و عدم رعایت زمان مصرف کود میکرو کلروز به رگ برگ ها نیز نفوذ می نماید .

ساقه های گیاه به صورت چوبی در می آیند .

رنگ برگ ها از حالت سبز به رنگ زرد در می آیند .

6 – نقش کمبود عنصر مس در عدم استفاده از کود میکرو چیست :

برگ های جوان پژمرده نبوده و در اوایل کمبود تنها دارای کلروز هستند .

در صورت عدم رعایت زمان مصرف کود میکرو برگ ها به مرور دارای کلروز شده و نقاط مرده در آنها پدیدار می گردد .

حالت مردگی در برگ ها به صورت شطرنجی در می آید .

نواحی که به حالت کلروز در آمده اند قهوه ای شده و نقاط نکروزه از بین می روند .

بهترین کود میکرو (بهترین کود ریز مغذی) میزان مصرف کود میکرو در درختان میوه

با توجه به موارد فوق به مصرف عناصر ریز مغذی ، میکرو یا کم مصرف در درختان میوه می پردازیم .

مقدار عناصر غذایی کم مصرفی که توسط میوه خارج می گردد بسیار کم است

این میزان در مقایسه با مقداری که به ور طبیعی در خاک وجود دارد ناچیز می باشد .

برای درختان جوان ، در زمین هایی که قبلا کشتی در آنها صورت نگرفته مصرف منگنز ، مس و بور به ترتیب :

حدود 5 در صد ، 2/5 در صد و 33 در صد میزان نیتروژن مصرف شده توصیه می گردد

این امر تا وقتی که نتایج آزمون خاک یا برگ یا علایم ظاهری درختان میوه نشان دهد مبنی بر اینکه این عناصر باید کاهش یابد یا متوقف شود صورت می گیرد .

برای درختان مسن تر ، نیاز عناصر غذایی کم مصرف ( به جز بور و مس ) باید توسط علایم کمبود ظاهری تایید گردد و سپس اقدام به مصرف آنها گردد .

در خاک های با PH بالاتر از 7 قابلیت استفاده از عناصر ریز مغذی به استثنای مولیبدن به طور قابل ملاحظه ای کاهش می یابد .

نحوه و میزان مصرف کود میکرو به صورت چالکود 

چنانچه قصد دارید از کود میکرو به صورت چالکود استفاده نمایید بهتر است این کود را با :

کود ماکرو ( کود 20 20 20 ) پودری

هیومیک اسید پودری

با نسبت مشخص 10 به 1 یعنی هر 10 کیلو کود 20 20 20 با یک کیلوگرم کود هیومیک اسید پودری و یک کیلوگرم  کود میکرو کاملا ترکیب گردد

سپس بسته به سن درختان میوه در پای هر درخت و در قسمت سایه انداز درخت چالکود گردد .

میزان محاسبه کود ترکیبی برای درختان میوه به صورت زیر می باشد :

1 – نهال میوه یک ساله                     به میزان یک قاشق چایخوری از کود ترکیبی آماده شده

2 – نهال میوه دو ساله                      به میزان 100 گرم از کود ترکیبی آماده شده

3 – نهال میوه سه ساله                    به میزان 150 گرم از کود ترکیبی آماده شده

4 – درختان میوه 4 تا 7 سال               به میزان 200 گرم از کود ترکیبی آماده شده

5 – درختان میوه 7 تا 10 سال             به میزان 250 گرم از کود ترکیبی آماده شده

 بهترین زمان مصرف کود میکرو به صورت محلول پاشی

بهترین کود میکرو باید قابلیت انحلال صد در صدی در آب را دارا بوده و توسط تمامی سیستم های آبیاری قابلیت استفاده داشته باشد .

به صورت کلی توصیه می گردد محلول پاشی برگی ، هنگامی انجام گیرد که تقریبا بیش از 60 در صد برگ های فلش های بهاره کاملا توسعه پیدا کرده باشند این در صورتی است که مصرف خاکی در هر زمانی که مورد نیاز باشد می تواند انجام شود .

 بهتر است از بهترین کود میکرو به جای استفاده از تک تک عناصر ریز مغذی استفاده کرد

برخی کشاورزان به جای برطرف نمودن کلیه نیاز های عناصر ریز مغذی گیاه تنها به چند عنصر اکتفا می نمایند

این عمل علاوه بر صرف هزینه متحمل وقت و عدم توجه به سایر کمبود ها می گردد .

به عنوان مثال نحوه محلول پاشی برخی عناصر را به اختصار توضیح می دهیم :

بر طرف کردن کمبود آهن در درختان میوه به صورت مجزا

مصرف خاکی کود میکرو با کود های آهن معدنی غیر کلاته ، معمولا نمی تواند علایم ظاهری کمبود آهن را بر طرف سازد

این امر معمولا قادر نیست کمبود ظاهری عناصری نظیر آهن را بر طرف نماید و اغلب برای درختان غیر قابل استفاده می باشد .

بنابراین نتیجه می گیریم بهترین کود میکرو ، کود هایی هستند که خاصیت کلاته داشته باشند .

میزان مصرف عنصر آهن به صورت مجزا به صورت محلول پاشی سه تا 5 کیلوگرم از کلات های آهن در هکتار

با غلظت یک الی 1/5 در هزار همراه با اوره با غلظت یک تا سه در هزار و نیز یک مویان مناسب

با فاصله زمانی 10 تا 20 روز در میان با توجه به میزان سرعت رشد سرشاخه های درخت و نیز

شدت کمبود می تواند بسیار موثر باشد .

برطرف نمودن کمبود منگنز در درختان میوه به صورت مجزا

مشکل کمبود منگنز در درختان باغی معمولا در صورت عدم اطلاع کشاورزان از میزان مصرف کود میکرو

و یا زمان مصرف کود میکرو می باشد که در صورت مشاهده علایم کمبود و خواست کشاورز نسبت به تهیه کود منگنز به صورت مجزا قادر خواهد بود از طریق :

محلول پاشی سه تا پنج کیلو گرم کلات منگنز در هکتار با غلظت یک الی یک و نیم در هزار همراه با کود اوره با غلظت یک تا سه در هزار و همچنین یک مویان مناسب مشکل کمبود را بر طرف نماید .

همان طور که مشاهده نمودید با توجه به تعدد عناصر  ریز مغذی  نحوه مصرف این کود ها به صورت مجزا

بسیار هزینه ور و وقت گیر می باشد و نیز برخی کمبود های درختان میوه در یکدیگر مستتر بوده

و  گاه کشاورز دچار اشتباه در تشخیص می گردد .

بنابراین به خاطر داشته باشید استفاده از بهترین کود ریز مغذی از تمامی جهات به صرفه و تمامی احتیاجات درختان میوه به عناصر ریز مغذی را برآورده می نماید .

میزان مصرف بهترین کود میکرو به صورت محلول پاشی و کود آبیاری

درختان میوه

به میزان یک تا دو کیلوگرم در هزار لیتر آب به صورت محلول پاشی

به میزان دو تا سه کیلوگرم در هکتار به صورت کود آبیاری

محصولات زراعی 

به میزان یک تا 1/5 کیلوگرم در هکتار به صورت محلول پاشی

میزان مصرف کود میکرو دو تا سه کیلوگرم در هکتار

گیاهان آپارتمانی

به میزان دو گرم در لیتر مخلوط نموده و می توان به هر دو صورت محلول پاشی یا کود آبیاری استفاده کرد .

توصیه های مهم در مورد میزان مصرف کود میکرو و زمان مصرف کود میکرو به صورت محلول پاشی

  • در دوران گل دهی محصول از محلول پاشی جدا خود داری فرمایید .
  • در هنگام محلول پاشی هوا باید کاملا آرام باشد .
  • بهترین زمان صبح زود و یا هنگام عصر بوده و از محلول پاشی در ظهر جدا پرهیز نمایید .
  • در زمان رشد محلول پاشی کود میکرو اهمیت ویژه ای دارد و برگ های جوان بیشترین میزان جذب را دارد .
  • میزان مصرف مطرح شده در بالا حدودی بوده و این میزان بسته به سن گیاه ، شدت کمبود عناصر ، شرایط محیطی گیاه و . . . تفاوت دارد .
  • از اختلاط میزان مصرف کود میکرو با سایر کود های شیمیایی ترجیحا دوری کنید .
  • از اختلاط کود میکرو با سموم کشاورزی جدا بپرهیزید .

قیمت کود میکرو

شرکت تعاونی زنجیره تامین بهشت با بهره گیری از سال ها تجربه و طرف قرار داد با برند های معتبر

خارجی و داخلی اقدام به فروش کود میکرو ( عناصر کم مصرف یا ریز مغذی ) در بسته بندی های یک

کیلوگرمی نموده است .

تمامی این کود ها دارای مجوزات رسمی سازمان جهاد کشاورزی بوده

و متناسب با تاریخ همان روز در بستر فروشگاه ملی قیمت گذاری شده اند .

خدمات شرکت تعاونی زنجیره تامین بهشت 

شرکت تعاونی زنجیره تامین بهشت در راستای تکمیل علم در صنایع کشاورزی بستر هایی مجزا

به صورت رایگان در نظر گرفته و سال هاست به صورت رایگان به شما کاربران گرامی با افتخار ارایه

می نماید .

این بستر ها شامل :

1 – انجمن پرسش و پاسخ سوالات صنایع کشاورزی

در صورت داشتن سوالات متداول در رابطه با صنایع ، رشته ها و عرصه های گوناگون کشاورزی

بر روی لینک انجمن پرسش و پاسخ سوالات صنایع کشاورزی کلیک نمایید .

2 – کتابخانه اینترنتی بستر ورود به مقالات کشاورزی

در این بستر مقالات گسترده ای در بخش های گوناگونی چون :

آفات و بیماری ها

بسترهای کاشت

کود های تقویتی

گیاه شناسی

و . . . به صورت رایگان گنجانده شده و در اختیار شما کاربران گرامی قرار می گیرد .

در صورت تمایل می توانید بر روی بستر ورود به مقالات کشاورزی کلیک نمایید .

3 – ارایه مشاوره رایگان در زمینه خرید کود مناسب ، نحوه  و میزان مصرف 

در صورت برآورده نمودن نیازهای محصولات کشاورزی خود و نیاز به مشاوره شما قادر خواهید بود با

اشتراک گذاری مطالبی چون :

درختان میوه و مثمر :

تعداد درختان

سن درختان

منطقه آب و هوایی

و . . . به صورت عکس و کتبی

محصولات زراعی

دوره رشدی محصولات

مساحت زیر کشت

و . . . به صورت عکس و کتبی

در بستر انجمن و یا به صورت شفاهی از طریق تماس و یا به صورت واتساپ با شماره :

09108158030 مهندس مصطفی قدیری اطلاعات لازم را بدست آورید .

 

تخفیف!
آموزش خرید کود میکرو کامل امیزینگ
قیمت اصلی 160,000 تومان بود.قیمت فعلی 150,000 تومان است.