با ما همراه باشید

دریای آرام ناخدای قهرمان نمیسازد

ایده پردازی کنید تا دنیایتان خلق شود

never assume that you’re stuck with the way things are.Life changes, and so you can

محمد فلاح

  • ایده پرداز/بارگذار محتوا/نویسنده طرح توجیهی/مترجم زبان انگلیسی/طراحی سایت/طراحی گرافیک/فتوشاپ