مهندسی صنایع

خوشه بندی فازی با استفاده از الگوریتم PSO ; کاربرد موردی مساله تشکیل سلول

دکترای مهندسی صنایع محمدرضا جعفری

آقای دکتر حمیدرضا جعفری

دکترای مهندسی صنایع/صنایع – صنایع/اتوماسیون-صنایع/تحلیل سیستمها

خلاصه رزومه علمی : مقاله کنفرانس ۷ عدد _
مقاله ژورنالی ۶ عدد_ مقاله علمی پژوهشی ۲ عدد _ مقاله ISI 5 عدد_ کتاب چاپ شده ۳ عدد

کد مشاور : AI1002

ثبت سوال

رزومه دکتر حمیدرضا جعفری

سوابق تحصیلی ( آخرین مدرک )

ردیفنام موسسه تحصیلیمقطع تحصیلیسال شروع به تحصیلسال فارغ التحصیلیرشته/گرایش
۱دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهراندکتری تخصصی۱/۷/۹۱شهریور ۹۵مهندسی صنایع اتوماسیون
۲دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوینکارشناسی ارشد۱/۱۱/۸۵مرداد۸۸مهندسی صنایع/مهندسی صنایع
۳دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهرکارشناسی۱/۷/۸۰۳۰/۱/۸۳مهندسی صنایع/تحلیل سیستم ها

سوابق کاری:

ردیفنام موسسه/سازمانسمتتاریخ شروع و پایانملاحضات
۱شرکت صنایع پلاستیک ابهرکارشناس واحد برنامه ریزی و تولید۲۸/۴/۸۵ الی ۳۱/۲/۸۶یکی از تامین کنندگان قطعات ایرانخودرو و دارنده گرید A ساپکو
۲شرکت صنایع پلاستیک ابهررییس دپارتمان برنامه ریزی و مهندسی صنایع۱/۳/۸۶ الی ۳۱/۳/۸۷
۳ریخته گری آلومنیوم ایرانخودروکارشناس ارشد واحد مهندسی صنایع۱/۴/۸۷ الی ۲۹/۱۲/۸۸تولیدکننده قطعات آلومنیومی ایرنخودرو
۴ریخته گری آلومنیوم ایرانخودرورییس تضمین کیفیت۱/۱/۸۹ الی ۱/۲/۹۰تولیدکننده قطعات آلومنیومی ایرانخودرو دارنده گرید B ساپکو
۵ریخته گری آلومنیوم ایرانخودرومدیر طرح و برنامه۱/۲/۹۰ الی ۳۱/۶/۹۱
۶دانشگاه آزاد اسلامی ابهرعضو هیات علمیاز ۱/۷/۹۱ تاکنونگروه مهندسی صنایع

سوابق پژوهشی:

ردیفمقاله/کتابتوضیحات
۱خوشه بندی فازی با استفاده از الگوریتم PSO/کاربرد موردی مساله تشکیل سلولپذیرفته شده در ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
۲تعیین سطوح بهینه عوامل موثر بر آغشته پذیری مت سوزنی با استفاده از تکنیک طراحی آزمایشها DOE  و تصمیم گیری چند هدفهپذیرفته شده دردوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
۳Sustainable Supply Chain Design with water Environmental impacts and Justics-Oriented Employment Considerations : A Case Study in Textile Industryدر مجله ISI

Scientiairanica

4Measuring the performance of FCM versus PSO for fuzzy clustering problemsدر مجله ISI

International Jurnal of Industrial Engineering computation

5Optimizing Bi-objective Multi-Echelon Multi-product Supply Chain Network design using New Pareto-based Approachesدر مجله ISI

Industrial Engineering and Management Systems

6طراحی شبکه زنجیره تامین حلقه بسته ی پایدار با در نظرگرفتن کاهش مصرف آب و ایجاد اشتغال عدالت محور در شرایط عدم قطعیت / کاربرد موردی صنایع نساجیعلمی پژوهشی وزارت علوم
۷ارایه یک مدل ریاضی چند هدفه مکانیابی تسهیلات در شبکه زنجیره تامین حلقه بسته با در نظر گرفتن معیارهای انتخاب تامین کنندهپذیرفته شده در کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت پایدار
۸طراحی زنجیره تامین پایدار با در نظرگرفتن بحران کمبود آب در شرایط عدم قطعیت و بهینه سازی آن با استفاده از الگوریتم رقابت استعماریعلمی پژوهشی وزارت علوم
۹ارایه یک مدل ریاضی برای طراحی شبکه زنجیره تامین محصولات زراعی با در نظر گرفتن فاکتور آب مجازی و ایجاد اشتغالعلمی پژوهشی وزارت علوم
۱۰کتاب اصول مدیریت و سرپرستی سازمانهاانتشارات قلم مهر
۱۱کتاب طرح ریزی واحد های صنعتیانتشارات قلم مهر
۱۲کتاب مطالعات امکان سنجی و طراحی و ایجاد صنایعانتشارات قلم مهر
۱۳راهنمای ۲۱ پایان نامه کارشناسی ارشدبه اتمام رسیده
۱۴تعداد ۴ مقاله کنفرانس بین المللی و ۲ مقاله علمی پژوهشی وزارت علوم و ۲ مقاله ISI دیگر که در اینجا آورده نشده استدیکر فعالیت های پژوهشی

سوابق آموزشی:

ردیفنام دوره آموزشینام موسسه آموزشیملاحضات
۱آشنایی با الزامات و مستند سازی ISO/TSریخته گری آلومنیوم ایرانخودرو
۲تئوری محدودیت ها TOCموسسه کاناداییشرکت ریخته گری ایرانخودرو
۳سیستم تولید رنو SPRمرکز آموزش ایرانخودرو
۴دوره عالی مهندسی کیفیت ۱۵۰ ساعتسازمان مدیریت صنعتی
۵دوره عالی برنامه ریزی استراتژیک و سنجش عملکرد سازمانی ۷۰ ساعتسازمان مدیریت صنعتی
۶ممیزی سیستمISO 9000-2000موسسه ی  TUN NORD
7سرممیزی سیستمISO 9000-2000موسسه ی  TUN NORD
8بهبود مستمرشرکت صنایع پلاستیک ابهر
۹آشنایی با فرایند حل مسئلهشرکت صنایع پلاستیک ابهر
۱۰آشنایی با سیستم های کارسنجی و زمانسنجیشرکت صنایع پلاستیک ابهر
۱۱آشنایی با سیستم S 5 جهت سازماندهی محیط کارشرکت صنایع پلاستیک ابهر
۱۲آشنایی با تفکر سیستماتیکشرکت صنایع پلاستیک ابهر
۱۳آشنایی با نحوه ی نگارش دستورالعمل ها و روش های اجراییشرکت صنایع پلاستیک ابهر
۱۴مدیریت پروژهشرکت صنایع پلاستیک ابهر
۱۵مدیریت ریسکشرکت صنایع پلاستیک ابهر
۱۶تولید ناب ( Lean Production)شرکت صنایع پلاستیک ابهر

سوابق دوره های آموزشی برگزار نموده : ( به عنوان مدرس )

ردیفنام دوره آموزشیمحل برگزاریملاحضات
۱برنامه ریزی تولید –آمار مهندسی –ارزیابی کار و زمان –طرح ریزی واحد های صنعتی-برنامه ریزی و کنترل پروژه-برنامه ریزی تولید پیشرفته-تحلیل پوششی داده ها –مجموعه های فازی و کاربرد آن در مهندسی صنایعدانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر – هیدجمقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
۲درس تحقیق در عملیات ( برنامه ریزی خطی ) – ارزیابی کار و زمان-طرح ریزی واحد های صنعتی و …دانشگاه کار خرمدرهرشته های مدیریت/مهندسی صنایع
۳درس های ( آمار و احتمالات – آمار و احتمالات مهندسی – آمار و کاربرد آن در مدیریت )دانشگاه کار خرمدرهرشته های مدیریت/صنایع/حسابداری
۴درس کنترل کیفیت مهندسی صنایعدانشگاه کار خرمدرهرشته مهندسی مکانیک
۵درس مدیریت کیفیت بهره وریدانشگاه پیام نور زنجانرشته مدیریت اجرایی
۶تشریح رویکرد کایزن در بهبود مستمر با محوریت معرفی سیستم تولید تویوتاشرکت ریخته گری آلومنیوم ایرانخودرو
۷کنترل آماری فرایند (SPC)و تکنیک های تجزیه و تحلیل داده ها با Minitabموسسه داده پردازشگران ابهر
۸آشنایی نگهداری و تعمیرات فراگیر (TPMشرکت پارس حیات
۹سیستم های سازماندهی محیط کار  ۵Sشرکت پارس حیات
۱۰برنامه ریزی احتیاجات مواد MRPشرکت پارس حیات
۱۱انواع سیستم های تولید و نحوه ی استقرار ماشین آلات و تجهیزاتشرکت پارس حیات
۱۲برنامه ریزی و کنترل موجودیشرکت پارس حیات
۱۳فنون تجزیه و تحلیل داده ها با نرم افزار MInitabسازمان فنی حرفه ای
۱۴تولید نابشرکت دیبا فایبر گلاس
۱۵مهندسی ارزش VEشرکت دیبا فایبر گلاس
۱۶اثربخشی جامع ماشین آلات و تجهیزات OEEشرکت دیبا فایبر گلاس
۱۷رویکرد فرایندیشرکت صنایع پلاستیک ابهر
۱۸نحوه ی تعیین طول عمر و محاسبه ی قابلیت اطمینان ماشین الات و تجهیزاتشرکت دیبا فایبر گلاس
۱۹مروری بر مفاهیم انبارداریو برنامه ریزی کنترل موجودیهاشرکت پارس حیات
۲۰آشنایی با پایش و کنترل شاخص های سازمانیشرکت پارس حیات

آشنایی با نرم افزارهای کاری :

ACCeS&EXEL&POWEPOINT           مجموعه نرم افزار های افیس

طرح ریزی واحد های صنعتی و جانمایی ماشین الات و تجهیزات                   CRAFT & ALDEP

جهت شبیه سازی خطوط تولید و طرح های صنعتی                                   ARENA

جهت انجام تحلیل های آماری و منترل کیفیت مبتنی بر آمارSPSS & minitab & SAS

کنترل مدیریت پروژهM.S.PROJECT

انجمن پرسش و پاسخ بستری برای پاسخ دهی به سوالات شما عزیزان

جهت پرسش سوال از آقای دکتر حمیدرضا جعفری

سوال خود دا در بستر انجمن پرسش و پاسخ دسته سوالات مهندسی صنایع بخش های تحلیل سیستمها – صنایع – اتوماسیون طرح کنید .

دسته مهندسی صنایع

پاسخ سریع :

در صورتی که مایل به پاسخ توسط آقای دکتر حمیدرضا جعفری هستید تعرفه ذیل را پرداخت و فرایند ارسال پیام را انجام دهید .

پاسخ دکتر حمیدرضا جعفری