Category Archives: آکانتوکلیسیوم

کاکتوس آکانتوکالیسیوم ویولاسیوم Acanthocalycium violaceum

در صورتی که تصویر Acanthocalycium violaceum 5 نمایش داده نشد با تیم پشتیبانی هماهنگ کنید

کاکتوس آکانتوکالیسیوم ویولاسیوم در کشور آرژانتین و به صورت انفرادی رشد نموده که دارای ریشه فیبری و بدنه ای کروی و سبز رنگ که تیغ های تیز و سفید رنگ بر روی بدنه این گیاه وجود دارد و همچنین گل های این گیاه در فصول رشد شکوفا میشوند که گل های این گیاه به رنگ های سفید و صورتی مایل به بنفش میباشد .

کاکتوس آکانتوکالیسیوم تیونانتوم کاپیاپویدس Acanthocalycium thionanthum var. copiapoides

در صورتی که عکس Acanthocalycium thionanthum var. copiapoides 1 نمایش داده نشد با تیم پشتیبانی هماهنگ کنید

کاکتوس آکانتوکالیسیوم تیونانتوم کاپیاپویدس در کشور آرژانتین و در دامنه های کوهستانی رشد به صورت انفرادی رشد نموده که بدنه این گیاه کروی شکل ،به رنگ سبز تیره و خاکستری و دارای ارتفاع 12 سانتی متر و قطر 6 تا 10 سانتی متر میباشد که گل های این گیاه در فصل های بهار و تابستان شکوفا میشوند و به رنگ های صورتی و زرد و قرمز مییباشند .

کاکتوس آکانتوکالیسیوم تیونانتوم برویسپینوم Acanthocalycium thionanthum var. brevispinum

در صورتی که تصویر Acanthocalycium thionanthum var. brevispinum 1 نمایش داده نشد با تیم پشتیبانی هماهنگ کنید

کاکتوس آکانتوکالیسیوم برویسپینوم در کشور آرژانتین و در دامنه های کوهستانی رشد نموده و دارای بدنه کروی و سبز رنگ که بدنه این گیاه دارای تیغ های تیز سفید رنگ میباشد و همچنین گل های این گیاه در فصول رشد شکوفا میشوند و به رنگ های سفید و زرد و قرمز میباشند

کاکتوس آکانتوکالیسیوم تیونانتوم (سنسو لاتو) Acanthocalycium thionanthum Sensu latu

در صورتی که عکس Acanthocalycium thionanthum 4 نمایش داده نشد با تیم پشتیبانی هماهنگ کنید

کاکتوس آکانتوکالیسیوم ثیونانتوم (سنسو لاتو) در کشور آرژانتین و در دامنه های کوهستانی رشد نموده که دارای بدنه ای کروی و سبز رنگ که تیغ هایی به رنگ های سفید و قهوه ای بر روی بدنه این گیاه قرار دارد همچنین گل های این گیاه در فصول رشد مثل بهار و تابستان شکوفا میشود که به رنگ های سفید و زرد و صورتی میباشد که پرچم گل های آن به رنگ زرد و گوگردی میباشد

کاکتوس آکانتوکالیسیوم اسپینیفلوروم Acanthocalycium spiniflorum

در صورتی که تصویر Acanthocalycium spiniflorum 1 نمایش داده نشد با تیم پشتیبانی هماهنگ کنید

کاکتوس آکانتوکالیسیوم اسپینیفلوروم در کشور آرژانتین رشد نموده که بدنه این گیاه به رنگ سبز و دارای 60 سانتی متر طول و 15 سانتی متر قطر میباشد که گل های این گیاه در فصل بهار و تابستان شکوفا میشود که به رنگ سفید میباشد .

کاکتوس آکانتوکالیسیوم پیتشریانوم Acanthocalycium peitscherianum

در صورتی که تصویر Acanthocalycium peitscherianum 5 نمایش داده نشد با تیم پشتیبانی هماهنگ کنید

کاکتوس آکانتوکالیسیوم پیتشریانوم Acanthocalycium peitscherianum در شمال کشور آرژانتین و در اردفاع 1000 متری از سطح دریا رشد نموده که بدنه این کاکتوس به رنگ سبز و دارای تیغ های سفید میباشد همچنین این گیاه در فصل های بهار و تابستان و بعد از اینکه به یک کاکتوس بالغ تبدیل شد گلدهی میکند و گل های این گیاه به شکل قیف و اغلب به رنگ های سفید و زرد و قرمز میباشد.

کاکتوس آکانتوکالیسیوم گریسیوم Acanthocalycium griseum

در صورتی که تصویر Acanthocalycium griseum  1 نمایش داده نشد با تیم پشتیبانی هماهنگ کنید

کاکتوس آکانتوکالیسیوم گریسیوم Acanthocalycium griseum در کشور آرژانتین و در دامنه های کوهستانی رشد نموده و توپر ؛بیضی شکل و دارای بدنه ای به رنگ آبی خاکستری ،دارای تیغ های برجسته نسبتا بلند میباشد که در فصول رشد مثل بهار و تابستان وقتی که این گیاه به سن گلدهی برسد ، گل های آن که به رنگ های قرمز و زرد میباشند ظاهر میشوند .

کاکتوس آکانتوکالیسیوم گلاسیوم Acanthocalycium glaucum

در صورتی که تصویر Acanthocalycium glaucum 1 نمایش داده نشد با تیم پشتیبانی هماهنگ کنید

گیاه کاکتوس آکانتو کالیسیوم گلاسیوم در کشور آرژانتین رشد نموده و بیضی شکل و توپر ، دارای تیغ های تیز به رنگ سفید و خاکستری و بدنه ای به رنگ آبی مایل به خاکستری میباشد که در فصل های بهار و تابستان بعد از اینکه گیاه به سن بالغ برسد گلدهی میکند و گل های این گیاه به رنگ سرد میباشد .

کاکتوس آکانتوکالیسیوم کیونانتوم Acanthocalycium chionantum

در صورتی که تصویر Acanthocalycium chionantum نمایش داده نشد با تیم پشتیبانی هماهنگ کنید

گیاه کاکتوس آکانتو کالیسیوم کیونانتوم دارای اشکال و انواع مختلفی میباشد که در کشور آرژانتین و در دامنه های کوهستانی رشد نموده که همین باعث شده است که در برابر سرما مقاوم باشد .این گیاه دارای بدنه ای به رنگ سبز تیره و آبی خاکستری و تیغ ها و دندانه های تیز سفید رنگ میباشد و گلدهی این گیاه در فصول بهار و تابستان انجام میشود.برای نگهداری این گیاه در منزل باید در محیطی قرار بگیرد که دارای نور مناسب و دمای معمولی باشد و آبیاری این گیاه باید به طور منظم و بعد از خشک شدن سطح خاک گیاه انجام گیرد و همچنین میتونیم از خاک مخصوص گیاه کاکتوس برای این گیاه استفاده نمود و این گیاه را میتوان از طریق بذر در فصول رشد و تولید پاجوش تکثیر نمود.