Category Archives: تولید کنندگان بستر های گیاهی در ایران

تولید کمپوست آلی پاجی

شرکت کمپوست آلی پاجی یکی از بهترین تولیدکننده های کمپوست کشور است. محمود قربانی پاجی متولد 1358/06/30 در روستای پاجی از بخش دودانگه ساری دارای لیسانس مدیریت بازرگانی و مدیریت مرکز آموزش بازرگانی استان مازندران کمی درباره کمپوست بدانیم : پوسال یا کمپوست پسماندهای آلی تجزیه‌شده و نسبتاً پایدار حاصل فرایند پوسش هستند و پوسش یا کمپوست […]