جزوه روانشناسی یادگیری

جزوه روانشناسی یادگیری درسی که امکان دانلود آن برای شما فراهم شده است

شامل تمامی جلسات کلاسی درس روانشناسی یادگیری می باشد

که اکثرا توسط استاد تدریس شده و برخی مطالب به همراه مثال هایی از این دست به منظور درک بهتر مطالب ارائه شده توسط استاد ، از کتاب مرجع معرفی شده توسط استاد یعنی :

مقدمه ای بر نظریه های یادگیری

روانشناسی یادگیری pdf

نوشته ی : دکتر متیو اچ . السون / دکتر بی . آر . هرگنهان

بر گرفته شده است و نیازی به حفظ نمودن و یادگیری آن ها نیست و تنها به منظور آشنایی هر چه بیشتر شما با کتاب مرجع درسی می باشد .

تا آنجا که امکان دارد مطالب آموزش داده شده در جلسات که توسط استاد صورت پذیرفته است ، توسط اینجانب به صورت پرسش و پاسخ در آمده است .

تا هم درک آن را تسهیل ببخشد و هم اینکه دانشجویان عزیز با نحوه ی سوالات آشنایی پیدا نمایند .

لازم میدانم به منظور آشنایی هر چه بیشتر شما با این جزوه ، نظر شما را به چندین سوال طراحی شده از جلسات اولیه همچنین پاسخ های آنها جلب نمایم :

1 – تعریف یادگیری را بیان نمایید ؟

پاسخ استاد : تغییری است نسبتا پایدار ، در تمامی رفتار هایی که بر اثر :

الف – تجربه

یا

ب – تقویت

یا

پ – تمرین

حاصل خواهند شد .

پاسخی از کتاب :

( در کتاب معرفی شده توسط استاد تعاریف گسترده ای از یادگیری صورت گرفته است به همین منظور به یکی از تعریفات موجود در کتاب اکتفا می نماییم ) :

یکی از معروف ترین تعریفاتی که در زمینه ی یادگیری صورت پذیرفته است توسط ( گرگوری آ . کیمبل ) پیشنهاد شده است . کیمبل یادگیری را به صورت تغییر نسبتا پایدار در توان رفتاری ( رفتار بالقوه ) که در نتیجه ی تمرین تقویت شده رخ می دهد تعریف نموده است .

نکته ی مهم در مورد تعریف کیمبل :

الف – این تعریف بسیار معروف می باشد .

ب – اما به هیچ وجه مورد پذیرش همه ی روانشناسان نیست .

2 – مهمترین واژگان در یادگیری چه هستند ؟

پاسخ :

الف – تغییر

ب – نسبتا پایدار

پاسخی بر اساس  کتاب :

( در این زمینه که شاید استاد هم توضیحاتی در این زمینه فرموده باشد به هر حال حائز اهمیت می باشد )

الف – یادگیری تغییر در رفتار است . به بیان دیگر ، نتایج یادگیری همواره باید قابل انتقال به رفتار مشاهده پذیر باشند .

پس از یادگیری ، یادگیرنده قادر به انجام کاری خواهد بود که پیش از یادگیری نمی توانست آن را انجام دهد .

ب – این تغییر رفتاری نسبتا پایدار می باشد ؛ یعنی نه موقتی می باشد و نه ثابت .

روانشناسی یادگیری pdf

3 – تغییر چیست و به چه معنا می باشد ؟

پاسخ استاد : هر چیزی که دگرگونی درونش صورت پذیرد ، یک تغییر می باشد .مانند دگرگونی در رفتار که بسیار حائز اهمیت می باشد .

پاسخ کتاب در این زمینه : در کتاب در مورد معنای تغییر مطلب خاصی ارائه نگردیده است .

4 – انواع صفات را نام برده و هر یک را توضیح دهید ؟

پاسخ استاد به سوال : صفات بر دو نوع می باشند : 1 – ثابت  ،  2 – متغیر .

تعریف صفات ثابت : صفاتی می باشند که تغییر نمی کنند ، از زمان تولد تا مرگ ثابت باقی می مانند ، نظیر : جنسیت افراد ، گروه خونی و . . .

تعریف صفات متغیر : این گونه صفات معمولا از شخصی تا شخصی دیگر تغییر می نماید .

پاسخ کتاب به سوال : در این زمینه متاسفانه توضیحی در کتاب موجود نمی باشد .

5 –  ما معمولا به دنبال چگونه تغییری می باشیم ؟

پاسخ استاد در این زمینه : ما به دنبال تغییری می باشیم که ثابت بوده باشد .

مطالب ارائه شده از سوی کتاب : تعریفی یافت نگردید .

روانشناسی یادگیری pdf

6 – تغییر در رفتار ایا باید بلافاصله پس از آموزش صورت بپذیرد ، مختصری توضیح دهید ؟

پاسخ استاد به سوال : تغییر در رفتار را نباید انتظار داشت بلا فاصله پس از آموزش و یا تجربه ، حاصل گردد . زیرا در برخی از یادگیرندگان ، امکان ایجاد این توانایی موجود نمی باشد .

بنابراین ، نیازمند صرف زمان و همچنین تکرار می باشند ، تا قادر شوند آن را به عنوان رفتار از خود بروز داده و نشان دهند .

پاسخی کوتاه در رابطه ی با سوال از طریق کتاب مرجع : ایجاد شدن تغییر در رفتار ، الزاما نباید بلافاصله پس از تجربه ی یادگیری رخ دهد .

اگر چه در نتیجه ی یادگیری در یادگیرنده توانایی بالقوه ی متفاوت عمل کردن ایجاد می شود ، این توانایی ممکن است بلافاصله در رفتار او ظاهر نگردد .

7 – یادگیری از چه راه و روش هایی صورت می پذیرد ؟

پاسخ استاد : یادگیری از طریق موار زیر حاصل می گردد :

الف – تجربه

ب – تمرین

پ – تقویت ( توجه نمودن به تقویت کننده های مثبت و منفی مهم می باشد ) .

تجربه و همچنین تمرین نیز مقبول تر و بهتر می باشند که : تقویت گردند .

مختصری در رابطه ی با سوال از کتاب : یادگیری ، تغییر در رفتار و یا همان توان رفتاری از طریق : تجربه و یا تمرین ناشی می گردد .

نکته ی مهم در این زمینه این موضوع می باشد که : تجربه و یا تمرین باید تقویت گردند .؛ بدین معنا که تنها پاسخ هایی که به تقویت می انجامند آموخته می شوند .

روانشناسی یادگیری pdf

8 – آیا تقویت مترادف با پاداش می باشد ، یا خیر مختصری در این باره توضیح دهید ؟

پاسخ استاد : باید دقت گردد ، کلمه ی تقویت و پاداش مترادف یکدیگر نمی باشند .

علت و دلیل :

زیرا تقویت می تواند رفتاری را نیرومند سازد ، در صورتیکه پاداش چنین کاری را انجام نخواهد داد .

پاسخ کتاب :

با وجود اینکه ، اصطلاحات پاداش و تقویت غالبا به صورت مترادف به کار می روند ، دست کم به دلایل زیر نباید آن ها را هم معنا دانست :

الف – به عنوان نمونه در نگرش نخست :

در آثار پاولف ، تقویت کننده عبارت می باشد از : محرک غیر شرطی ، یعنی محرکی که یک واکنش طبیعی و همچنین خودکار در ارگانیسم ( جاندار ) ایجاد می نماید .

توضیحات کامل کننده پاولف :

در پژوهش های پائولف ، استفاده نمودن از محلول اسید رقیق و یا شوک برقی به عنوان محرک غیر شرطی امری کاملا عادی بوده است .

به درستی می توان جنین محرک هایی را تقویت کننده نامید ، ولیکن به سختی قادر خواهیم بود ، به آن ها پاداش بگوییم . زیرا تصور یر این امر می باشد که : پاداش چیز مطلوبی می باشد .

ب – به عنوان نمونه در نگرش بعدی ، اسکینری ها : 

این گروه نیز با یکسان دانستن پاداش و تقویت مخالف می باشند .

به نظر و عقیده ی آنان ، تقویت کننده رفتاری را که بلافاصله پیش از وقوع آن انجام می گیرد نیرومند می سازد .

در مقابل پاداش :

چیزی می باشد که برای انجام کاری که زمان و نیروی قابل ملاحظه ای صرف آن شده یا عملی که مورد پسند جامعه است ، به کسی داده می شود .

افزون بر این ، از آنجایی که به چنین رفتار مطلوبی مدت ها پس از انجام آن پاداش داده می شود ، نمی توان گفت که پاداش آن را نیرومند می سازد .

نتیجه گیری از طرز تفکر اسکینری ها :

برای اسکینری ها تقویت کننده رفتار را نیرومند می سازد .اما پاداش این کار را نمی کند .

9 – به چه دلیل و برهانی یا میتوان جور دیگر مطرح نمود : چرا یادگیری باید به تغییر بیانجامد ( یا آیا اصلا یادگیری باید به تغییر رفتار بیانجامد یا خیر ) ؟ از نقطه نظر دو گروه رونشناس این موضوع را به اختصار شرح دهید ؟

پاسخ استاد :

الف – به عقیده ی روانشناسان رفتار گرا ( مانند اسکینر ) یادگیری باید به تغییر رفتار بیانجامد ، به معنای دیگر او معتقد می باشد که : تغییرات رفتاری خود یادگیری می باشند .

در نتیجه نیازی مبنی بر :

ا – اثبات ، 2 – استناد و در نهایت 3 – یادگیری نداریم .

ب – نظریه پردازان دیگری موجود می باشند که بر این عقیده هستند که تغییرات رفتاری از یادگیری ناشی شده و نشات می گیرند .

بنابراین در نهایت : فرایند یادگیری واسطه ی میان تجربه و تغییرات رفتاری می گردد .

پاسخ کتاب :

زیرا تقریبا اکثر نظریه پردازان به جز اسکینر بر این باور می باشند که : تغییرات رفتاری از یادگیری ناشی می گردند .

نظریه پردازان یادگیری می گویند :

فرایند یادگیری واسطه ی رفتار می باشد . برای آنان یادگیری چیزی است که در نتیجه ی تجارب معین صورت می پذیرد و پیش از ایجاد تغییر در رفتار رخ می دهد .

روانشناسی یادگیری pdf

10 – این پرسش را که نسبتا پایدار چقدر پایدار است را توضیح دهید ؟

پاسخ استاد : به منظور پاسخ دادن به این سوال با دو مشکل روبرو خواهیم بود :

الف – یک تغییر رفتاری باید دوام بیاورد ، تا اینکه بگوییم یادگیری رخ داده است .

نتیجه گیری :

تمایز بین یادگیری و همچنین رویداد های دیگر ( نظیر : خستگی ، بلوغ ، بیماری و غیره )مورد اهمیت و توجه می باشند .

نکته : در کل هم حالات موقتی و همچنین حالات یادگیری هر دو منجر به تغییر در رفتار می گردند . ( نکته ی بسیار مهم : تغییرات حاصله و بوجود آمده از یادگیری پایدار تر خواهد بود ) .

ب – توجه نمودن به حافظه ی کوتاه مدت : اگر اطلاعات نا آشنا به آزمودنی ( یعنی فردی که مورد آزمایش قرار خواهد گرفت ) ، خصوصا انسان ارائه گردد و همچنین آزمودنی از مرور نمودن این اطلاعات منع گردد .

نکته ی اساسی در این آزمایش :

 الف – ازمودنی ها قادر خواهند بود آن مطلب را تا حدود سه ثانیه به طور کامل حفظ گردند .

ب – متاسفانه مطالب حفظ شده در عرض سه ثانیه ، بعد از گذشت پانزده ثانیه ، به طور کامل فراموش شده و به صفر خواهد رسید .

نکته ی بسیار با اهمیت از این آزمایش صورت گرفته در خصوص جزوه روانشناسی یادگیری :

گرچه و همچنین با وجود این که کلیه ی اطلاعات حفظ شده فراموش گشته و از بین رفته است ولی نکته اینجاست که : نمی توان گفت یادگیری صورت نپذیرفته است .

پاسخ کتاب :

کتاب این بحث را با این موضوع آغاز نموده است که : نسبتا پایدار چقدر پایدار می باشد ؟

کتاب دست کم دو مشکل را به منظور توضیح این موضوع بیان نموده است :

الف – یک تغییر رفتاری به چه میزان باید دوام بیاورد ، تا اینکه گفته شود یادگیری رخ داده است ؟

پاسخ این است که : باید بین یادگیری ونیز رویداد های دیگری نظیر : 1 – خستگی ، 2 – بیماری ، 3- بلوغ ، 4 – داروها که رفتار را با تغییر مواجه می نمایند تمایز و جدایی ایجاد گردد .

 این امری واضح و بدیهی می باشد که این قبیل رویداد ها و همچنین آثار متوجه آنان به سرعت می آیند و می روند .

اما و در حالی که یادگیری دوام خواهد آورد .

 البته تا زمانیکه:

1 – با گذشت و سپری شدن زمان دستخوش فراموشی نگردد .

2 – یادگیری تازه ای خود را جایگزین آن ننموده و جای آن را نگیرد .

به خاطر داشته باشید که : در مجموع هم حالات موقتی و همچنین یادگیری هر دو موجب تغییر رفتار می گردند .

نکته ی مهم در خصوص جزوه روانشناسی یادگیری :

تغییر حاصل از امر یادگیری نسبتا پایدار تر می باشد . و به یاد داشته باشید با این وجود ، طول مدت تغییر حاصل از یادگیری یا حالت های موقتی جسمانی را نمی توان به طور دقیق معین نمود .

ب – این مورد که به عنوان یک مشکلی مهم و جدی تر آن را می شناسیم به شرح زیر می باشد :

موضوع مهم مورد بحث در این قسمت که توسط عده ای روانشناس مطرح گردیده و توجه خود را بدان معطوف نموده اند :

پدیده ای تحت عنوان و نام ( حافظه ی کوتاه مدت می باشد ) .

دریافت این روانشناسان : چنانچه اطلاعاتی نا آشنا ، همانند مثلا : هیجان های بی معنی ، به آزمودنی های انسانی ( افرادی که تحت آزمایشی معین قرار خواهند گرفت ) ارائه گردند و آزمودنی ها از مرور نمودن این اطلاعات منع گردند ، قادر خواهند بود :

آن مطالب را تا حدود سه ثانیه به صورت کامل حفظ نمایند ، متاسفانه مشکل کار اینجا می باشد که : بعد از گذشت مدت زمانی برابر با پانزده ثانیه مقدار مطالب حفظ شده ، تقریبا به صفر خواهد رسید .

نکته ی مهم از این آزمایش : به رغم این واقعیت که در این مدت زمان کوتاه ، اطلاعات از بین خواهند رفت ، با اطمینان و یقین نمی توان گفت که هیچ گونه یادگیری اتفاق نمی افتد .

تمامی این پرسش ها و پاسخ های جزوه روانشناسی یادگیری که در قالب 10 سوال و جواب مطرح گردید ، نمونه ای کوچک از :

PDF

جلسات درسی روانشناسی یادگیری می باشد که معمولا سه روز پس از اتمام کلاس درسی استاد در سایت آماده و مهیا به منظور دانلود خواهد بود .

امید وارم از مطالعه ی اولیه ی این سوالات به کیفیت این جزوه به میزان کافی پی برده و آن را از این سایت تهیه فرمایید .

دو موضوع که خریدن این جزوه ی درسی را با اهمیت جلوه خواهد داد :

1 – دیگر نیازی به خرید  کتاب مقدمه ای بر نظریه های یادگیری که به عنوان کتاب اصلی این رشته در دانشکده های رشته ی روانشناسی در رابطه ی با روانشناسی یادگیری بسیار مطرح می باشد و در کتاب فروشی های مجاز با قیمت : 95000 تومان به فروش می رسد نخواهد بود .

2 – ضمنا : زحمات شما در نوشتن جزوات و حضور دائمی در کلاس دیگر لازم و ضروری نخواهد بود .

این جزوه ی درسی با در اختیار قرار دادن تمام سوالات ممکن از سوی استاد و نیز پاسخ دادن به آن ها به صورت همزمان :

1 – بر اساس فرمایشات استاد .

2 – بر اساس کتاب مرجع درسی .

شما را در موفقیت هر چه بیشتر در این درس یاری می رساند .

زمان در اختیار قرار گرفتن کل جزوه ی درسی : دقیقا سه روز پس از اتمام کلاس ها توسط استاد .

قیمت جزوه برای دانشجویان عزیز : مبلغ : 7000 تومان می باشد .

خرید جزوه روانشناسی یادگیری

7000 تومان

جزوه روانشناسی یادگیری

جمع آورنده

مصطفی قدیری

تعداد صفحات

30 

تعداد سوالات

90 سوال 

گرد آورنده :

مصطفی قدیری

منابع :

The Psychology of Learning

4 دیدگاه برای “جزوه روانشناسی یادگیری

  1. پویا گفته:

    سلام من پرداخت کردم اما لینک دانلود برام باز نشده….چیکار کنم؟

دیدگاه‌ها بسته شده است.