بازدید: 54ایران-اسلام
0

یافته های پژوهش

سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
1

یافته های پژوهش

یافته های این پژوهش پیرامون تصویر سازی راهبردی از نهاد ولایت فقیه در رسانه های فارسی زبان بیگانه نشان از بر ساخت تصویری هدف دار از این نهاد در این رسانه ها دارد . تحلیل ها نشان می دهد رسانه های مذکور برای ارائه تصویر انحارفی خود از نهاد ولایت فقیه ، تلاش می کنند ابتدا گلوگاه ها و محور های مهم تصویر مثبت این نهاد در اذهان مردم را واسازی و تخریب کنند تا سپس انگاره مد نظر خود را در ذهن مخاطب بر ساخت کنند. محور هایی مهمی که محل مانور رسانه های فارسی زبان بیگانه در تصویر سازی انحرافی شان از نهاد ولایت فقیه بوده است .

منبع : qzparadise.ir

سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
پاسخ خود را بنویسید .