0

کود گیاه اسپرس ، سرده چیست ؟و چه  کاربردی دارد؟

کود گیاه اسپرس ، سرده چگونه تولید و مورد استفاده قرار می گیرد؟

سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
0

کود گیاه اسپرس ، سرده چیست ؟و چه  کاربردی دارد؟

اسپرس چیست و چه شکلی است؟
Sainfoin ( Onobrychis viciifolia Scop.) یک حبوبات چند ساله با فصل خنک است که برای تولید علوفه استفاده می شود. این یک گونه معرفی شده است که از اروپا ، مناطقی از روسیه و آسیا آورده شده است. این یک حبوبات بدون نفخ مناسب برای یونجه و مراتع است.

این گیاه ممنوع (گیاه پهن برگ) با ساقه های ایستاده تا ارتفاع 1 متر (39 اینچ) است. ساقه ها توخالی هستند و درشت به نظر می رسند اما کاملا شاداب هستند و از یک تاج ریشه رشد می کنند. ریشه ها ریشه های عمیق شاخه ای و دارای بسیاری از ریشه های جانبی ظریف هستند پایه اصلی بسیار تنومند است و تاج شاخه ای است.

برگها از 11 تا 29 جزوه تشکیل شده اند که به جز یک برگچه انتهایی در انتهای آن ، ساقه را جفت می کنند. گلها روی سر انتهایی بلند و شبیه سنبله رشد می کنند که از نوک آن باریک و از قاعده پهن هستند. این سرها تا 80 گل صورتی-صورتی متصل به ساقه های کوتاه دارند که آنها را به یک ساقه اصلی متصل می کند. گیاهان تمایل به تولید گل و بذر دارند که از پایین سنبله گل شروع به کار می کنند.

بذرهای بذر سخت و رشته ای هستند ، دارای شبکه ای از رگهای برجسته هستند و محکم به یک دانه بسته بسته می شوند. غلافها وقتی بالغ می شوند به راحتی از گیاه خرد می شوند. هنگام له شدن ، غلاف بذر به بذر متصل می شود. غلاف بذر معمولاً قبل از کاشت از بذر جدا نمی شود. خود بذر برای کلیه حبوبات علوفه ای چند ساله به شکل کلیه و قهوه ای مایل به سبز است. یک کیلوگرم (2.2 پوند) 48000 بذر با غلاف یا 66000 بذر بدون غلاف می دهد.

سنبل در کجا بهتر رشد می کند؟
Sainfoin حداقل با دو منطقه از هفت منطقه طبیعی در آلبرتا سازگار است: مناطق طبیعی Grassland و Parkland. این مناطق شامل مناطق خاک قهوه ای ، قهوه ای تیره ، سیاه و خاکستری است.

سایت های خشک و خشک که در ناحیه ریشه در معرض سیلاب یا زیر آبیاری نباشند برای رشد اسپرس ایده آل هستند. همچنین ، خاک ها باید دارای pH خنثی تا قلیایی ، شور کم ، آهکی (کلسیم بالا) و نسبتاً حاصلخیز باشند. سنبل نسبت به یونجه تحمل خشکی بیشتری دارد اما در مناطقی که سالانه 300 تا 500 میلی متر بارندگی دارد رشد خوبی می کند. خشکسالی طولانی مدت از موضع می کاهد. این برای تولید طولانی مدت در مکان های نیمه خشک غیر آبی مناسب نیست.

نیاز بذر گیاه اسپرس چیست؟
بسترهای بذر باید قبل و بعد از کاشت کاملاً بسته بندی شده و یکنواخت باشند. گرچه اسپرس در مقایسه با سایر حبوبات علوفه ای دارای دانه های بزرگی است ، اما هنوز بذر آن باید کم عمق باشد: عمق آن بیش از cm اینچ (2 سانتی متر) نیست. از مزارع دارای پوشال زباله سنگین پرهیز کنید زیرا بسته بندی بستر نرم بذر مشکل تر است ، به سرعت خشک می شود ، ممکن است عمق بستر بذر را افزایش دهد و ممکن است سطل زباله محصول غافلگیرکننده علف های هرز بسیار رقابتی باشد. همچنین باعث کاهش تماس دانه با خاک می شود که برای جوانه زنی موفقیت آمیز لازم است.

با آزمایشات اخیر در غرب آمریکا ، اسپرس بذر سنبل به جایگاههای چمن موجود موفق نبوده است. با این حال ، شواهد حکایتی در جنوب غربی آلبرتا نشان داده است که گیاه اسپرانگ ممکن است در مناطقی که یونجه اسپرس تهیه کرده و یا گیاهان قادر به رشد و بلوغ هستند تا بذور از طریق چرای حیوانات یا باد گسترش یابد ، ایجاد و ادامه یابد. در غیر این صورت ، اسپرس را باید در بذرهای کشت شده کاشت.

اسپرس قبل از بذر سازی باید با گونه صحیح ریزوبیا تلقیح شود تا باعث رشد ندول شود. با این حال ، سویه های تجاری باکتری های تثبیت کننده نیتروژن مخصوص اسپرس اغلب در دسترس نیستند ، بنابراین ممکن است به جای آن از یک تلقیح شبدر یا یونجه استفاده شود. ایجاد زخم امکان پذیر نیست زیرا بیشتر دانه های اسپرس با غلافهای فروخته می شود.

مزارع باید به توصیه های آزمایش خاک کوددهی شوند: خاک های قلیایی فسفر موجود را گره می زنند ، اما اسپرانس نشان داده است که در برخی از آزمایشات به کاربرد فسفر پاسخ نمی دهد. کمپلکس های میکوریزی بین ریشه های اسپرس و قارچ ها برای بهبود جذب فسفر توسط گیاه تشکیل می شوند. کاربردهای سطح پایین نیتروژن ممکن است برای بهبود گره زدن ، یا بذر با سایر حبوبات در خاک های کمبود نیتروژن مفید باشد.

بذر اسپرس خشک باید قبل از پایان ماه ژوئن در بیشتر مناطق آلبرتا کاشته شود. بذرپایی در اواخر پاییز نیز موفقیت آمیز است ، البته به شرطی که سطح زمین خشک و برای جوانه زدن بذرها خیلی سرد باشد. از محصولات پوششی سالیانه باید خودداری شود مگر اینکه مناطقی وجود داشته باشد که فرسایش باعث آسیب به بستر بذر شود. نهال ها رقابتی نیستند. جوانه می زند ، و به آرامی تثبیت می شود ، با اسپرس دانه فنر که به طور معمول تا پاییز ایجاد می شود.

اگر سنبل با سایر حبوبات یا علف ها مخلوط شود ، بهتر است بذر را در ردیف های جایگزین قرار دهید ، در آن ردیف اسپرس قرار دارد. گل سنبل بذر متقاطع در ردیف های عمود ممکن است تراکم گیاه را هنگامی که در مخلوط است بهبود بخشد. فاصله ردیف ها نباید کمتر از 22 سانتی متر (9 اینچ) باشد تا رقابت بین گونه ها کاهش یابد.

چه گونه هایی برای استفاده در جایگاه علوفه موجود است؟
پرورش دهندگان اسپرس دو نوع سنبل را تشخیص می دهند: “تک برش” و “دو برش” که به توانایی رشد مجدد آنها پس از برش اشاره دارد. ارقام موجود در ایالات متحده شامل “Eski” (1964) ، یک رقم تک بریده است. ‘Remont’ (1971) و ‘Renumex’ (1979) ، به ترتیب رقم های دوبرابر برای مناطق شمالی و جنوبی. ‘Shoshone’ (2005) مصنوعی متشکل از انواع تک و دو برش ؛ و ‘دلانی’ (2007) انواع متنوعی برای جایگزینی “Remont”. متخصصان ژنتیک کانادایی دو نوع تک برش تولید کرده اند: ‘Melrose’ (1972) و ‘Nova’ (1980). و ‘Mountainview’ (2013) ، دوبرابر برای شرایط شمال. همه ارقام برای مصارف یونجه و مرتع ، برای آبیاری و گیاهان دیم و به عنوان قطعات مخلوط با علفها و سایر حبوبات توصیه می شوند.

‘Mountainview’ برای بهبود عملکرد رشد مجدد آن در توده های مخلوط با یونجه انتخاب شد. این یکی از ارقام ترجیحی است که به دلیل توانایی رشد سریع و باقی ماندن در جایگاه هنگام ترکیب با یونجه. همچنین بیشتر از ارقام آمریکایی با مناطق شمالی کانادا سازگار است.

از چه میزان بذری استفاده شود؟
میزان بذر گیاه اسپرس باید براساس بذر خالص زنده (PLS) باشد. با فرض اینکه PLS 95٪ باشد ، یک پایه خالص اسپرس باید با دقت 30 کیلوگرم در هکتار (27 پوند در ac) قرار گیرد. تراکم بذر پیشنهادی 40 تا 60 دانه / متر از ردیف (12 تا 18 دانه / پای ردیف، هنگامی که فاصله ردیف 7 اینچ است) در 175-250 دانه نتیجه / متر می 2 (16 تا 23 دانه / فوت 2) فاصله ردیف ها برای اسپرس باید 18 سانتی متر (7 اینچ) باشد. در صورت وجود حبوبات دیگر ، این فاصله باید دو برابر شود و میزان بذر به نصف کاهش یابد. به عنوان مثال ، اگر در ردیف های جایگزین با یونجه در یک مخلوط 50-50 دانه (50٪ اسپرس و 50٪ یونجه) بذر شود ، فاصله ردیف برای اسپرس 36 سانتی متر (14 اینچ) و سرعت بذر 14 کیلوگرم در هکتار (12.6 پوند / هکتار) می توانید نرخ بذر خود را با استفاده از “ماشین حساب مخلوط بذر علوفه” که در وب سایت کشاورزی و جنگلداری آلبرتا موجود است محاسبه کنید.

آیا می توان از اسپرس برای یونجه استفاده کرد؟
از آنجا که سنبل به صورت قائم رشد می کند ، برداشت محصول برای یونجه را آسان می کند. همچنین دارای ماندگاری عالی برگ ، بهتر از یونجه است و برای به حداکثر رساندن محصول می توان آن را حداقل تا 50٪ گلدهی تقسیم کرد. اسپرس می تواند در یک سیستم دو برش تحت آبیاری یا یک سیستم یک برش در مناطق خشک تر کار کند. حتی اگر گیاه اسپرس دارای رطوبت بالاتری نسبت به یونجه باشد ، اما به دلیل بخشی از ساقه های توخالی ، یونجه به خوبی درمان می شود. همچنین 80 تا 90 درصد یونجه یونجه تولید می کند.

در سیستم چراگاه چطور؟
اسپرس به بهترین وجه برای سیستم چرخه چرخشی مناسب است که مقادیر قابل توجهی از برگ و مواد ساقه باقیمانده را پشت سر می گذارد (مانند یک سیستم چرا چراغ نیمه مرخصی) به طوری که بتواند دوباره رشد کند. عمدتا به فتوسنتز برگهای باقیمانده بستگی دارد تا انرژی کافی برای رشد مجدد فراهم شود. سنبل دارای شاخص سطح برگ کمتری نسبت به سایر حبوبات مانند یونجه ، یا بهتر بگوییم ، سطح سطح برگ پایین برای جمع آوری انرژی برای ذخیره سازی و رشد ریشه است. این بدان معنی است که اکثر انواع اسپرس رشد کندتری دارند و برای بهبودی به زمان بیشتری نیاز دارند. ارقام جدید مانند “Mountainview” ، در مقایسه با ارقام قدیمی ، رشد مجدد را بهبود بخشیده اند تا بتوانند با یونجه رقابت کنند.

اسپرس را می توان در اواسط تابستان چراند و یا برای چرا پاییزه ذخیره کرد. حداکثر بازده زمانی انتظار می رود که سنبلین در 50 تا 100٪ شکوفا باشد ، اما وقتی در مرحله رویشی چرا می شود رشد مجدد بهتری را انتظار می رود. همچنین ، اسپرس در مرحله رویشی از نظر کیفیت بالاتر و خوش طعم تر از بالغ بودن آن است.

چرای مکرر و شدید ، به سرعت هنگام نگهداری در مرحله رویشی ، باعث کاهش محل نگهداری اسپرس می شود. اسپرس باید حداقل هر چند سال یک بار در خود تحقیق کرده و کربوهیدرات ها را در ریشه های خود ذخیره کند تا بتواند در جایگاه علوفه ماندگار شود. در عوض ، تا زمانی که بلوغ اسپرس کاملاً بالغ نشود ، نباید پایه چرانیده شود.

اسپرس دارای ماندگاری برگ و تحمل یخبندان است و آن را برای چرای پاییز ایده آل می کند. حتماً چهار تا شش هفته قبل از یخ زدگی آن را استراحت دهید تا به گیاهان فرصت کافی برای ایجاد ذخایر کربوهیدرات خود برای زنده ماندن در زمستان را بدهد.

مطالعات اخیر انجام شده در آلبرتا و ساسکاچوان امکان گنجاندن ارقام جدید اسپرس با یونجه برای چرا را بررسی کرده است. آنها دریافته اند که این ارقام جدید ، مانند Mountainview ، در مقایسه با برخی از ارقام قدیمی ، با نرخ رشد مجدد بهبود یافته ، رقابت بیشتری دارند. این مطالعات همچنین نشان داده است که شامل 20 تا 30٪ اسپرس در یک مرتع یونجه به طور قابل توجهی خطر نفخ شکم را کاهش می دهد و در موارد خاص آن را از بین می برد.

کیفیت علوفه اسپرس چیست؟
اسپرس بسیار مطبوع است ، گاوها اغلب هنگام چرا آن را از یونجه انتخاب می کنند. تحقیقات نشان داده است که فیبر شوینده اسیدی (ADF) و فیبر شوینده خنثی (NDF) نسبت به یونجه همراه با قابلیت هضم ساقه های آن پایین تر است. کیفیت خوراک با پیشرفت بلوغ کاهش می یابد ، با این حال. در مرحله خرد شدن بذر ، میزان از دست دادن برگ باعث تغذیه ساقه و ایجاد طعم نامطبوع می شود

چه چیزی باعث می شود که گیاه اسپرس یک حبوبات غیر نفخ داشته باشد؟
اسپرس به دلیل وجود تانن های تغلیظ شده ، یک حبوبات غیر نفخ است. این تانن ها با پروتئین های آزاد شده از بافت های گیاهی در شکمبه پیوند می خورند و از تخریب آنها جلوگیری می کنند و اجازه می دهند در عوض به عنوان پروتئین بای پس هضم شوند. بدون تانن ، پروتئین ها به سرعت هضم می شوند و با مایع شکمبه ترکیب می شوند و حباب های پایداری ایجاد می کنند که باعث نفخ شکم می شود.

منبع : www.alberta.ca

کود مناسب رشد و عناصر ریز مغذی ( میکرو ) اسپرس ، سرده  :
مشخصات کود های میکرو
یکی از صدها خدمات مجموعه ی بزرگ پارادایس تهیه و بسته بندی بهترین نوع کودهای میکرو می باشد ، که تهیه نمودن آن برای شما دوستان عزیز به علت سنگین بودن وزن بسته های آن (25 کیلوگرم ) هزینه بر و گاهی اوقات غیرممکن است .
میکرو المنت ها یا عناصر یا عناصر کم مصرف ( ریز مغذی ها ) مانند :
آهن ، روی ، منگنز ، مس ، بور ، مولیبدن و کلر گیاهان مختلف برحسب نیاز و با توجه به نتایج آزمایشات خاک و برگ به کود های فوق نیازمند خواهند بود . ادامه مطالب کلیک کنید .
جایگاه میکروالمنت در تولیدات کشاورزی :
با وجود این که گیاهان به شکل واضحی به کود های ماکروالمنت ها نیازمندند ، اما کودهای میکروالمنت یا ریز مغذی ها علی رغم نیاز کم گیاهان جایگاه ویژه ای در تولیدات کشاورزی دارند لذا از آنها به عناصر خرد با تاثیرات مکان یاد میشود.

کود مناسب رشد و عناصر درشت مغذیماکرو) اسپرس ، سرده :
مشخصات کود های ماکرو
در این قسمت از بانک اطلاعاتی مجموعه ی پارادایس نظر شما را به توضیحاتی هر چند مختصر توسط متخصصان این مجموعه در رشته ی کشاورزی و کود شناسی در رابطه با کود های ماکرو بستته بندی شده توسط این مجموعه جلب می نماییم .
معرفی عناصر کود ماکرو :
کودهای ماکرو موضوع بحث ما را تشکیل می دهند این کودها از مجموع سه عنصر : ازت ، فسفر و پتاسیم به نسبت های مختلف و متناسب با زمانبندی رشد و باروری گیاه تشکیل میشود .

حال برای درک هرچه بیشتر تاثیر این کودها نظر شما را به تاثیر هر یک از این عناصر به تنهایی بر روی گیاهان و درختان جلب می نماییم : جهت مطالعه ادامه مطالب کلیک کنید .

کود مناسب تقویت محصول و گلدهیپتاس بالا ) اسپرس ، سرده  :

تغذیه گیاهان شامل چندین مرحله می باشد، مرحله رویشی ، نمو و گلدهی، گیاهان برای رشد به ازت برای ریشه دهی و شروع سوخت و ساز و پتاسیم مسئول خیلی از وقایع فیزیولوژیک گیاه می باشد. گیاهی که وارد فاز گلدهی نمی شود، به خاطر رشد رویشی ناشی از مصرف کود ازته یا ضعف عمومی گیاه می باشد. فاز رویشی ناشی از استفاده از ازت باعث آبدار شدن بافت گیاه شده و نسبت C/N را کمتر یا به زبان ساده پوست به گوشت را بیشتر میکند، و همین عامل باعث می شود گیاه شما بزرگ و قوی شده ولی به شما گل نمی دهد ! با دادن کودهای گلدهی میزان گوشت را بیشتر کرده و از شیره گیاهی کاسته می شود. همین امر موجب افزایش گلدهی در همه گیاهان می شود. برای افزایش کیفیت گلها باید هنگام اتمام عمر گل ، غنچه های خشک شده رو از ته بچینید ، تا انرژی گل روی تولید بذر متمرکز نشود ! همینطور برای افزایش کیفیت گلدهی باید از مکمل های غذایی استفاده نمود ، از آنجایی که جذب مواد غذایی و کودهای شیمیایی تابع اسیدیته ی خاک می باشد و درصورت بالاتر رفتن اسیدیته خاک از 7 ، برخی از مواد غذایی قابلیت جذب خود را از دست می دهند  جهت کسب اطلاعات بیشتر و طرح سوال کلیک کنید .

جهت خرید انواع محصولات کشاورزی اعم از کود ، سم و اقلام کلیک کنید .

جهت بازدید از ویدئو های آموزش کشاورزی رایگان کلیک کنید .

سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
شما در حال مشاهده 1 از 1 پاسخ هستید ، برای دیدن همه پاسخها اینجا را کلیک کنید .
پاسخ خود را بنویسید .