1

شرح کود مناسب گیاهان گلدار .

سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
1

پتاس به کیفیت میوه و گل و تشکیل پروتئین در میوه کمک میکنه. کاهش بیماریها درگیاه از دیگر فواید پروتئین است. در گیاهان زینتی برای گلدهی و در درختان میوه به درشت شدن میوه و رنگ انداختن میوه کمک میکنه.
بنابراین برای گیاهان زینتی گلدار و همچنین برای بذر از سه ماهگی تا یکسالگی از کودهای کامل پتاس بالا استفاده کنید .
توه داشته باشید تمامی گیاهان در زمان معین خود شروع به گل دادن و شکوفه می کنند و مصرف کود های پتاس بالا باعث می شود که گیاه شما گل های بیشتر و رنگ و لعابتری بدهند .
مقدار مصرف برای کود های پتاس بالا مقدار 2 گرم در یک لیتر آب است .

ارسال نظر جدید

ممنون

گذاشتن نظر
0

سپاس فراوان از پاسخ شما .

سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
پاسخ خود را بنویسید .
Translate »