0

کود سبزی مرزنگوش وحشی چیست و چه فایده ای دارد؟

فواید کود سبزی مرزنگوش وحشی را شرح دهید ؟

سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
0

کود سبزی مرزنگوش وحشی چیست و چه فایده ای دارد؟

شکل ظاهری گیاه مرزنگوش

گیاه چندساله ساقه ها به ارتفاع تا 100 سانتیمتر کرکی مویی فشرده یا کرکی مویی یا کم و بیش بی کرک شاخه های اولیه و ردیف ثانویه همیشه وجود دارد انشعابات اولیه و ثانویه همیشه وجود دارد.اغلب حتی تا انشعابات ثالثه شاخه های اولیه تا 14 جفت روی ساقه به طول تا 25 سانتیمتر برگها به طول 4-20به عرض 5-30 میلیمتر علفی یا دمبرگ حائل تا 20 میلیمتری یا تقریبا بدون دمبرگ تخم مرغی یا بیضوییا تقریبا دایره ای ،نوک تیز یا نوک کند ،کرک غده ای دار منقوط یا غیر منقوط ،سنبله ها ایستاده به طول 3-30 به عرض 2-8 میلیمتر چرخه های گل 2گلی برگه ها به طول 2-10 به عرض 1-7 میلیمتر ،هم پوش انبوه ،به نصف تا دوبرابر طول کاسه گل می رسد.خشایی یا علفی واژتخم مرغی یا بیضوی در بخشی ارغوانی یا سبز شونده کم وبیش نوک تیط یا نوک دار ،گلها نرو ماده یا ماده دو پایه آماده دوجنسی کاسه گل به طول 2-4 میلیمتر تقریبا به طور منظم بریده به دندانه های 5 تایی آورنده قند خون ،ضد اسپاسم ،آرامبخش و مسکن پایین آورنده فشارخون ،کاهش دهنده تب،سازگار کننده و ضد تورم و التهاب.گیاه کامل مصرف می شود ،گیاه خلط آور ،معرق ،ضد مالاریا،مقوی معده و آرامبخش است .دانه های آن برای درمان دردهای دستگاه تناسلی -ادراری تجویز می شود .شیره برگهای آن مفید برای درمان نزله،برونشیت و گوش درد است جوشانده ریشه آن برای درمان تب مالاریا بکار می رود.

کود مناسب رشد و عناصر ریز مغذی ( میکرو )گیاه مرزنگوش:
مشخصات کود های میکرو
یکی از صدها خدمات مجموعه ی بزرگ پارادایس تهیه و بسته بندی بهترین نوع کودهای میکرو می باشد ، که تهیه نمودن آن برای شما دوستان عزیز به علت سنگین بودن وزن بسته های آن (25 کیلوگرم ) هزینه بر و گاهی اوقات غیرممکن است .
میکرو المنت ها یا عناصر یا عناصر کم مصرف ( ریز مغذی ها ) مانند :
آهن ، روی ، منگنز ، مس ، بور ، مولیبدن و کلر گیاهان مختلف برحسب نیاز و با توجه به نتایج آزمایشات خاک و برگ به کود های فوق نیازمند خواهند بود . ادامه مطالب کلیک کنید .
جایگاه میکروالمنت در تولیدات کشاورزی :
با وجود این که گیاهان به شکل واضحی به کود های ماکروالمنت ها نیازمندند ، اما کودهای میکروالمنت یا ریز مغذی ها علی رغم نیاز کم گیاهان جایگاه ویژه ای در تولیدات کشاورزی دارند لذا از آنها به عناصر خرد با تاثیرات مکان یاد میشود.

کود مناسب رشد و عناصر درشت مغذی ( ماکرو) گیاه مرزنگوش:
مشخصات کود های ماکرو
در این قسمت از بانک اطلاعاتی مجموعه ی پارادایس نظر شما را به توضیحاتی هر چند مختصر توسط متخصصان این مجموعه در رشته ی کشاورزی و کود شناسی در رابطه با کود های ماکرو بستته بندی شده توسط این مجموعه جلب می نماییم .
معرفی عناصر کود ماکرو :
کودهای ماکرو موضوع بحث ما را تشکیل می دهند این کودها از مجموع سه عنصر : ازت ، فسفر و پتاسیم به نسبت های مختلف و متناسب با زمانبندی رشد و باروری گیاه تشکیل میشود .

حال برای درک هرچه بیشتر تاثیر این کودها نظر شما را به تاثیر هر یک از این عناصر به تنهایی بر روی گیاهان و درختان جلب می نماییم : جهت مطالعه ادامه مطالب کلیک کنید .

کود مناسب تقویت محصول و گلدهی ( پتاس بالا ) گیاه مرزنگوش:

تغذیه گیاهان شامل چندین مرحله می باشد، مرحله رویشی ، نمو و گلدهی، گیاهان برای رشد به ازت برای ریشه دهی و شروع سوخت و ساز و پتاسیم مسئول خیلی از وقایع فیزیولوژیک گیاه می باشد. گیاهی که وارد فاز گلدهی نمی شود، به خاطر رشد رویشی ناشی از مصرف کود ازته یا ضعف عمومی گیاه می باشد. فاز رویشی ناشی از استفاده از ازت باعث آبدار شدن بافت گیاه شده و نسبت C/N را کمتر یا به زبان ساده پوست به گوشت را بیشتر میکند، و همین عامل باعث می شود گیاه شما بزرگ و قوی شده ولی به شما گل نمی دهد ! با دادن کودهای گلدهی میزان گوشت را بیشتر کرده و از شیره گیاهی کاسته می شود. همین امر موجب افزایش گلدهی در همه گیاهان می شود. برای افزایش کیفیت گلها باید هنگام اتمام عمر گل ، غنچه های خشک شده رو از ته بچینید ، تا انرژی گل روی تولید بذر متمرکز نشود ! همینطور برای افزایش کیفیت گلدهی باید از مکمل های غذایی استفاده نمود ، از آنجایی که جذب مواد غذایی و کودهای شیمیایی تابع اسیدیته ی خاک می باشد و درصورت بالاتر رفتن اسیدیته خاک از 7 ، برخی از مواد غذایی قابلیت جذب خود را از دست می دهند  جهت کسب اطلاعات بیشتر و طرح سوال کلیک کنید .

جهت خرید انواع محصولات کشاورزی اعم از کود ، سم و اقلام کلیک کنید .

جهت بازدید از ویدئو های آموزش کشاورزی رایگان کلیک کنید .

سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
شما در حال مشاهده 1 از 1 پاسخ هستید ، برای دیدن همه پاسخها اینجا را کلیک کنید .
پاسخ خود را بنویسید .