0

کود سبزی شنبلیله وچه کاربردی دارد؟

فواید کود سبزی شنبلیله را شرح دهید ؟

سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
0

کود سبزی شنبلیله وچه کاربردی دارد؟

شنبلیله از خانواده حبوبات است. در زبان محلی به Methi معروف است ، رایج ترین سبزی است که در سراسر کشور رشد می کند. از برگها برای سبزیجات و از دانه های آن برای طعم دهنده ها استفاده می شود. برگ و دانه نیز ارزش دارویی دارند ، آنها به کاهش قند خون و کلسترول کمک می کنند. همچنین برای مصارف علوفه ای استفاده می شود. در هند ، راجستان مهمترین ایالت در حال رشد گیاه شنبلیله است. دیگر کشورهای مهم تولید شنبلیله ، مادیا پرادش ، تامیل نادو ، راجستان ، گجرات ، اوتار پرادش و پنجاب هستند.
خاک 
این گیاه را می توان در انواع خاکهای غنی از محتوای آلی کشت کرد اما وقتی در خاکهای لومی یا ماسه ای شنی خوب زهکشی می شود بهترین نتیجه را می دهد. این می تواند pH بین 5.3 تا 8.2 را تحمل کند.
انواع محبوب با عملکرد آنها
ML 150: برگهای گیاه آن سبز تیره است ، همچنین غلافهای بیشتری دارد. دانه ها روشن ، زرد و پررنگ هستند. همچنین برای مصارف علوفه ای استفاده می شود. عملکرد متوسط ​​6.5 کیلوگرم بر هکتار می دهد.

تنوع دیگر ایالت ها رقم

تجاری دیگر: Kasuri ، Methi No 47 ، CO 1 ، Hissar Sonali ، Methi no 14. Pusa bunching، Rajendra Kranti

HM 219: تنوع با عملکرد بالا ، عملکرد متوسط ​​8-9 کیلوگرم بر هکتار را می دهد. در برابر بیماری کپک پودری مقاوم است. 
آماده سازی زمین
زمین را به مدت دو – سه بار شخم بزنید و خاک را به خوبی صاف کنید. پس از آن عملیات تخته سنگ را برای ایجاد سطح یکنواخت و یکنواخت انجام دهید. در زمان شخم زدن 10-15 گرم در هکتار کود گاوی کاملاً تجزیه شده اضافه کنید. برای کاشت تخت های تخت آماده 3×2 متر.
کاشتن
زمان کاشت
هفته گذشته ماه اکتبر و هفته اول نوامبر بهترین زمان برای کاشت است.

فاصله فاصله
تا خط 22.5 سانتی متر استفاده می شود.

عمق کاشت
بذرها را در عمق 3-4 سانتی متر روی بستر بکارید.

روش کاشت
برای کاشت از روش پخش استفاده می شود.
بذر
نرخ بذر
برای کاشت یک زمین هکتار ، از دانه 12 کیلوگرم در هکتار استفاده می شود.

گیاه چرخشی

گیاه شنبلیله را می توان با محصولات خریف مانند شلتوک ، ذرت ، گرم سبز ، گیاهان علوفه ای و غیره اصلاح کرد.

تیمار بذر
قبل از کاشت ، بذرها را به مدت 8-12 ساعت در آب خیس کنید. برای محافظت از بذرها در برابر آفت و بیماری های متولد شده از خاک ، آنها را با Thiram @ 4 gm / kg بذر یا Carbendazim 50٪ WP @ 3 gm / kg بذر درمان کنید. پس از تیمار شیمیایی ، بذرها را با آزوزپیریلوم @ 300 گرم در هکتار + Trichoderma Viride @ 20 گرم در هکتار برای 12 کیلوگرم بذر درمان کنید.
کود
در زمان کاشت ، 5 کیلوگرم نیتروژن (12 کیلوگرم اوره) ، 8 کیلوگرم P 2 O 5 (50 کیلوگرم سوپرفسفات) در هر هکتار اضافه کنید.

برای دستیابی به رشد سریع 15-20 روز پس از جوانه زنی ، از هورمون تریاکونتانول @ 20ml / 10 Ltr اسپری کنید. همچنین یک اسپری کود NPK (19:19:19) کود @ 75 گرم در هر 15 لیتر آب در 20 روز کاشت به رشد خوب و سریع رشد محصول کمک می کند. برای به دست آوردن عملکرد بیشتر ، 40-50 روز پس از کاشت ، Brassinolide @ 50 ml / acre / 150 Ltr آب را اسپری کنید. بعد از 10 روز اسپری دوم خود را بگیرید. برای محافظت از گیاه در برابر صدمات ناشی از سرما ، در 45 و 65 روز پس از کاشت ، دو اسپری Thiourea @ 150 gm / acre / 150 Ltr آب به شما می دهد.
کنترل علف های هرز
برای جلوگیری از علف های هرز مزرعه ای ، یک یا دو عملیات هوینگ بزنید. اول علف های هرز 25-30 روز پس از کاشت و 30 روز دوم علف های هرز بعد از اولین علف های هرز بگیرید. برای کنترل شیمیایی علفهای هرز ، استفاده از گیاه قبل از گیاه Fluchloralin @ 800 ml / acre یا برای اسپری کنترل علفهای هرز با [email protected] ltr / acre ، با مخلوط کردن در 200 لیتر آب در طی 1-2 روز کاشت در رطوبت مناسب خاک توصیه می شود.  

وقتی گیاه حدود 4 اینچ ارتفاع دارد ، عمل خرج کردن را انجام دهید ، این شاخه را ترغیب می کند.
آبیاری
برای جوانه زنی سریع بذر ، آبیاری قبل از کاشت را انجام دهید. به طور کلی 3-4 آبیاری در 30 هفتم روز، 75 هفتم روز، 85 هفتم و 105 هفتم روز پس از کاشت برای عملکرد بهینه از محصول شنبلیله مورد نیاز است. تنش آبی در مرحله رشد غلاف و رشد بذر منجر به کاهش شدید عملکرد می شود ، بنابراین در این مرحله از تنش آبی خودداری کنید.

منبع :www.apnikheti.com

کود مناسب رشد و عناصر ریز مغذی ( میکرو ) شنبلیله :
مشخصات کود های میکرو
یکی از صدها خدمات مجموعه ی بزرگ پارادایس تهیه و بسته بندی بهترین نوع کودهای میکرو می باشد ، که تهیه نمودن آن برای شما دوستان عزیز به علت سنگین بودن وزن بسته های آن (25 کیلوگرم ) هزینه بر و گاهی اوقات غیرممکن است .
میکرو المنت ها یا عناصر یا عناصر کم مصرف ( ریز مغذی ها ) مانند :
آهن ، روی ، منگنز ، مس ، بور ، مولیبدن و کلر گیاهان مختلف برحسب نیاز و با توجه به نتایج آزمایشات خاک و برگ به کود های فوق نیازمند خواهند بود . ادامه مطالب کلیک کنید .
جایگاه میکروالمنت در تولیدات کشاورزی :
با وجود این که گیاهان به شکل واضحی به کود های ماکروالمنت ها نیازمندند ، اما کودهای میکروالمنت یا ریز مغذی ها علی رغم نیاز کم گیاهان جایگاه ویژه ای در تولیدات کشاورزی دارند لذا از آنها به عناصر خرد با تاثیرات مکان یاد میشود.

کود مناسب رشد و عناصر درشت مغذیماکرو) شنبلیله :
مشخصات کود های ماکرو
در این قسمت از بانک اطلاعاتی مجموعه ی پارادایس نظر شما را به توضیحاتی هر چند مختصر توسط متخصصان این مجموعه در رشته ی کشاورزی و کود شناسی در رابطه با کود های ماکرو بستته بندی شده توسط این مجموعه جلب می نماییم .
معرفی عناصر کود ماکرو :
کودهای ماکرو موضوع بحث ما را تشکیل می دهند این کودها از مجموع سه عنصر : ازت ، فسفر و پتاسیم به نسبت های مختلف و متناسب با زمانبندی رشد و باروری گیاه تشکیل میشود .

حال برای درک هرچه بیشتر تاثیر این کودها نظر شما را به تاثیر هر یک از این عناصر به تنهایی بر روی گیاهان و درختان جلب می نماییم : جهت مطالعه ادامه مطالب کلیک کنید .

کود مناسب تقویت محصول و گلدهیپتاس بالا ) شنبلیله:

تغذیه گیاهان شامل چندین مرحله می باشد، مرحله رویشی ، نمو و گلدهی، گیاهان برای رشد به ازت برای ریشه دهی و شروع سوخت و ساز و پتاسیم مسئول خیلی از وقایع فیزیولوژیک گیاه می باشد. گیاهی که وارد فاز گلدهی نمی شود، به خاطر رشد رویشی ناشی از مصرف کود ازته یا ضعف عمومی گیاه می باشد. فاز رویشی ناشی از استفاده از ازت باعث آبدار شدن بافت گیاه شده و نسبت C/N را کمتر یا به زبان ساده پوست به گوشت را بیشتر میکند، و همین عامل باعث می شود گیاه شما بزرگ و قوی شده ولی به شما گل نمی دهد ! با دادن کودهای گلدهی میزان گوشت را بیشتر کرده و از شیره گیاهی کاسته می شود. همین امر موجب افزایش گلدهی در همه گیاهان می شود. برای افزایش کیفیت گلها باید هنگام اتمام عمر گل ، غنچه های خشک شده رو از ته بچینید ، تا انرژی گل روی تولید بذر متمرکز نشود ! همینطور برای افزایش کیفیت گلدهی باید از مکمل های غذایی استفاده نمود ، از آنجایی که جذب مواد غذایی و کودهای شیمیایی تابع اسیدیته ی خاک می باشد و درصورت بالاتر رفتن اسیدیته خاک از 7 ، برخی از مواد غذایی قابلیت جذب خود را از دست می دهند  جهت کسب اطلاعات بیشتر و طرح سوال کلیک کنید .

جهت خرید انواع محصولات کشاورزی اعم از کود ، سم و اقلام کلیک کنید .

جهت بازدید از ویدئو های آموزش کشاورزی رایگان کلیک کنید .

سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
شما در حال مشاهده 1 از 1 پاسخ هستید ، برای دیدن همه پاسخها اینجا را کلیک کنید .
پاسخ خود را بنویسید .