0

شرح کنه عنکبوتی آفت رایج گیاهان .

سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
0

کنه تارعنکبوتی یا کنه تارتن یکی ازخطرناک ترین آفات درختان و بسیاری از گونه های مختلف گیاهان است. این آفت در جمعیت های زیاد، به اکثر درختان میوه ازجمله گردو خسارت زیادی وارد می کند و میوه ها از نظرکمی وکیفی به شدت آسیب می بینند.

علائم خسارت و آلودگی به کنه:

1-وجود تارهای کنه روی برگ و سرشاخه ها ( به همین جهت به آنها کنه تارتن می گویند).

2- جمع شدن گرد و خاک روی گیاه

3-زرد، قهوه ای، گاهی لوله شدن، خشک شدن و ریزش برگها.

توجه کنید که هرشرایطی که به ایجاد گرد و خاک وتجمع آن روی برگ منجرشود، باعث ازدیاد و بقاء بیشتر آفت روی گیاه و در نتیجه افزایش خسارت آن می شود.

مشخصات آفت:

کنه در حالت بالغ، بیضی شکلی است که طول آن 4/.تا 5/.میلی متر است.کنه های نرکوچکترهستند. رنگ کنه در بهار سبزمایل به زرد و درتابستان و زمستان قرمز و نارنجی است. روی پشت بدن این جانور، دو نقطه دیده می شودکه به همین جهت به آن کنه دونقطه ای نیز می گویند. تخم های این کنه گرد و زردرنگ است.

نحوه ی زندگی:

کنه تارتن زمستان را (در این زمان به رنگ قرمز قهوه ای دیده می شوند) درشکاف درختان،زیرکلوخه ها و یا در زیر کاه وکلش و برگهای خزان کرده می گذراند و با مناسب شدن هوا، کنه ها روی گیاهان منتشر می شوند. با توجه به اینکه تخم ها بعداز 5 تا 12روز باز شده و نوزاد های کنه خارج می شوند و نیز با توجه به این که اکثر سموم موجود در بازار بر روی تخم های کنه ها و شته ها تاثیری ندارند، دلیل تکرار سمپاشی بعد از 15 روز مشخص می شود.

دوره رشد و نمو و فعالیت کنه ها بستگی کامل به دما و رطوبت دارد. دربهار که هوا خنک است فعالیت کنه کم است اما جمعیت و خسارت آن در تابستان به بالاترین حد می رسد. در واقع هوای گرم و خشک برای تولید مثل و افزایش جمعیت این کنه بسیار مناسب است.

روشهای مبارزه :

1- کاهش گرد و غبار محیط با روش های ممکن

2-شستشوی درختان با آب خالص و یا مخلوط آب و مایع ظرفشویی (به نسبت دو لیتر مایع ظرفشویی در 1000 لیتر آب). آنچه که اینجا اهمیت دارد استفاده از سمپاش مناسب دارای فشار پاشش مناسب و دقت در شستشوی درخت است. بهتر است درخت از بالا به پایین و از جهات مختلف شستشو داده شود.

3-مبارزه شیمیایی با استفاده از سموم کنه کش اختصاصی یا حشره کش – کنه کش مانند مایتاک، مروسید، امایت، نیسورون، نئورون و دانیتول. استفاده ی متناوب از کنه کشهای مختلف الزامی است تا از بروز مقاومت در کنه ها به سموم کنه کش جلوگیری شود.

4- آبیاری متعادل تاثیر زیادی درجلوگیری ازخسارت کنه دارد. بیشترین خسارت کنه روی درختانی است که دچار تنش آبی هستند.

5- خودداری ازکاربرد سموم حشره کش با طیف وسیع و خودداری ازکاربرد گوگرد و ترکیبات آن جهت کنترل بیماری هایی مانند سفیدک. زیرا سموم حشره کش با طیف وسیع بر روی دشمنان طبیعی این کنه تاثیر گذاشته و به راحتی آنها را از بین می برند. (پس بهتراست درکنترل سفیدکهای سطحی غیر از ابتدای فصل، ازقارچ کش های اختصاصی به جای گوگرد استفاده شود)

منبع : http://f3groups.com/index.php/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA/128-kane-tar-ankaboti

سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
شما در حال مشاهده 1 از 1 پاسخ هستید ، برای دیدن همه پاسخها اینجا را کلیک کنید .
پاسخ خود را بنویسید .