5

کشورهای غربی و استعمارگر به چه منظور و چگونه قصد مقابله با فرهنگ غنی جوامع مشرق زمین دارند ؟

سوالاتی در خصوص تاثیر منفی ماهواره دارم که خوشحال میشم به صورت تخصصی پاسخی برای آنها نوشته شود .

ماهواره آسیب های زیادی به جامعه ایرانی ها زده است و برای اینکه بتوانم سوالاتم را طرح کنم این بستر را جستجو کردم و به این نتیجه رسیدم که بهترین بستر است برای بدست آوردن جواب های تخصصی .

بنده سوالات زیادی دارم و خوشحال میشم که با این سوالات بتوانم مشکلات اصلی این جامعه را بررسی نماییم .

سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
0

کشورهای غربی و استعمارگر به چه منظور و چگونه قصد مقابله با فرهنگ غنی جوامع مشرق زمین دارند ؟

پاسخ :

  • در ابتدای امرباید اذعان داشت که این قبیل بیگانگان به قصد نفوذ و مقابله نمودن با فرهنگ های ارزشی و اصیل مشرق زمین اقدام به طراحی نمودن وسایل و برنامه های مختلف فرهنگی نموده اند .

در این میان ماهواره ها و کانال های متعدد آن به دلیل دسترسی ساده عموم جامعه در تمامی کشور ها به عنوان یکی از قویترین ابزارهای تهاجم فرهنگی و پدیده ی نفوذ در دست سلطه گران قرار گرفته است .

سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
شما در حال مشاهده 1 از 1 پاسخ هستید ، برای دیدن همه پاسخها اینجا را کلیک کنید .
پاسخ خود را بنویسید .