1

شرح روانشناس علاقه مند به دکتر انزجار

سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
4

نکته ی 1 – روانشناسی آمریکایی که دوست و علاقه داشت خود را دکتر انزجار بنامد کسی نیست جز : دکتر پل روزین .

نکته ی 2 – اعتقاد دکتر پل روزین : او معتقد بود انزجار اخلاقی یا همان بیزاری یا دلتنگی و . . . به این دلیل امکان بروز یافته است که ما دستگاهی برای بی میلی و دل به هم خوردگی داشته ایم که در جریان تکامل ، برای محافظت ما در برابر غذاهای مسموم کننده به وجود آمده بود .

سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
شما در حال مشاهده 1 از 2 پاسخ هستید ، برای دیدن همه پاسخها اینجا را کلیک کنید .
پاسخ خود را بنویسید .