0

چه شاعری مرگ قصیده را رسما اعلام کرد؟

سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
0

چه شاعری مرگ قصیده را رسما اعلام کرد؟

سعدی شیرازی

او در یکی از قصاید معروفش می گوید :

به نوبت‌اند ملوک اندرین سپنج سرای/کنون که نوبت تست ای ملک به عدل گرای

شاعران از مدح و اغراق برحذر داشته و به جای آن موعظه و اعتدال را توصیه کرده است.

سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
شما در حال مشاهده 1 از 1 پاسخ هستید ، برای دیدن همه پاسخها اینجا را کلیک کنید .
پاسخ خود را بنویسید .