4

چنانچه بخواهیم خانواده های سنتی ( اعم از متعصب و منعطف ) و خانواده های روشنفکر ( اعم از ارزش مدار و فارغ از ارزش ) را در یک طیف نشان دهیم برآورد چگونه است ؟

آسیب های اجتماعی بوجود آمده درجامعه روز به روز و ساعت به ساعت حالت فزونی به خود می گیرد .

در سال های اخیرآسیب های اجتماعی در قالب مسایلی چون :

مشکلات اجتماعی ، نابهنجاری های اجتماعی ونیز مفاسد اجتماعی

از اهمیت بسیار زیادی برخوردار شده است .

پاسخ به سوالات ما را در راهبرد های تخصصی در زمینه بستن دست استکبار کمک خواهد کرد .

میکوشیم تا بتوانیم میهنمان را از دست آسیب های خارجی به دور نگه داریم .

آگاهی بهترین حالت آموزش میباشد .

سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
0

چنانچه بخواهیم خانواده های سنتی ( اعم از متعصب و منعطف ) و خانواده های روشنفکر ( اعم از ارزش مدار و فارغ از ارزش ) را در یک طیف نشان دهیم برآورد چگونه است ؟

پاسخ :

 • چنانچه بخواهیم این خانواده ها را در قالب یک طیف نشان دهیم در یک سوی طیف خانواده های متعصب سنتی و در سوی دیگر خانواده های روشن فکر فارغ از ارزش یا اندیشه قرار می گیرند .
 • خانواده های سنتی متعصب و نیز خانواده های روشن فکر فارغ از ارزش

معمولا افرادی بسیار افراطی هستند .

خانواده های سنتی متعصب :

 • خانواده های متعصب سنتی در مقابل هر اتفاق و امور تازه و جدید مقاومت می نمایند .
 • بنابراین خانواده های سنتی متعصب قادر نیستند خودشان را با شرایط زمانی موجود تطبیق دهند .
 • این خانواده ها در بسیاری از موارد موجود دچار مشکل و گاه تناقضات بسیار جدی می گردند .
 • نتیجتا می توان ابراز داشت که انحراف اعضای خانواده های سنتی متعصب بسیار زیاد می باشد .

خانواده های روشنفکر فارغ از ارزش :

 • این خانواده ها بر خلاف دسته ی اول یعنی سنتی متعصب افرادی هستند که تحت هیچ شرایطی به سنت های رایج و یا ارزش ها تن در نمی دهند .
 • خانواده های روشنفکر فارغ از ارزش در اکثر مواقع افرادی غیر قابل اعتماد و غیر اخلاقی می باشند .
 • از آنجا که این خانواده ها در برابر هر مد جدید و بروزی آماده ی پذیرش آنها می باشند و بدون کوچکترین فکری آن را با آغوش باز می پذیرند امکان فروپاشی این خانواده ها بسیار زیاد است
 • این خانواده ها معمولا انسجام و همبستگی با هم ندارند .
 • دلایل فروپاشی خانواده های روشنفکر فارغ از ارزش را می توان عدم توجه به اخلاق و همچنین وجود تناقضات و تفاوت های فراوان ارزش های آنی و گذرا در این خانواده ها می شود .

از نظر ما دو خانواده ی ما بین این خانواده ها یعنی خانواده های سنتی منعطف و نیز خانواده های روشن فکر ارزش مدار جزء خانواده های پذیرفته شده تری محسوب می گردند .

 • به بیانی دیگر این دو دسته آمیزه و ترکیبی از عقل و سنت های ارزشی اعم از دینی و ملی را به عنوان الگو و همچنین سرلوحه خود قرار می دهند .
 • خانواده های سنتی منعطف و همچنین روشنفکر ارزش مداربا قدرت تحملی که دارا می باشند به حل مسایل می اندیشند و هیچ گاه صورت مساله را پاک نمی کنند .
 • این دو دسته با بهره گیری از قدرت ایمان ، اخلاق و صبر شیوه ای تحت عنوان ارتباط منعطف با محیط را در پیش می گیرند .
سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
شما در حال مشاهده 1 از 1 پاسخ هستید ، برای دیدن همه پاسخها اینجا را کلیک کنید .
پاسخ خود را بنویسید .