3

شرح چرخه حسابداری شرکت های بازرگانی به چه صورت است ؟

سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
3

شرکت های بازرگانی بنگاههایی هستند که به کار خرید و فروش کالا اشتغال دارند و در مراحل تولید آن هیچ گونه دخالتی ندارند. به این صورت که یک محصول را از جای دیگر خریداری کرده و در بازارهای بزرگتر عرضه می کند. این شرکتها تغییری در کالای خریداری شده ایجاد نمی کنند و به همان شکلی که دریافت کرده است به فروش می رسانند. برای ثبت و نگهداری اطلاعات حسابداری کلیه شرکتها اعم از اینکه بازرگانی باشند یا خدماتی و یا پیمانکاری باید یک چرخه خاص طی شود که به چرخه حسابداری معروف است.
پس میتوان گفت به فعالیت های مالی و حسابداری عموما چرخه حسابداری نامیده میشود و امل مراحل زیر می باشد:
جمع آوری مستندات و مدارک مثبته
تجزیه و تحلیل اسناد و مدارک
سند حسابداری
دفتر روزنامه
دفتر کل
دفتر معین
مانده گیری از حسابهای دفتر کل
تراز آزمایشی
اصلاح حسابها
تراز آزمایشی اصلاح شده
صورت سود و زیان
صورت سرمایه
ترازنامه
بستن حسابهای موقت
تراز اختتامی
بستن حساب های دایمی
تراز اختتامی در سال مالی جدید
افتتاح حساب دایمی در سال مالی جدید

سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
شما در حال مشاهده 1 از 1 پاسخ هستید ، برای دیدن همه پاسخها اینجا را کلیک کنید .
پاسخ خود را بنویسید .