بازدید: 45ایران-اسلام
0

پیشینه حقوقی چیست ؟

سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
1

پیشینه حقوقی چیست ؟

پروسکیوریاکوا در پژوهش خود تحت عنوان اینده نگاری فناوری انرژی در اقتصاد های نو ظهور بیان و ابزار های کلیدی ، چالش ها و ضعف های عمده را معرفی کرده است . نتایج این مطالعه مورد توجه افراد علاقمند به مباحث اینده نگاری ، تصمیم گیرندگان برای پیشبرد فرایند های سیاست گذاری و اسناد می باشد . حسین و همکاران به مطالعه نقشه راه مسیریابی مبتنی بر سنجه برای اینده نگاری فناوری پرداختند . در این پژوهش یک روش جدیدی را برای سناریونویسی اینده نگاری فناوری مطرح می سازد. اینده نگاری فناوری را به عنوان رشته ای است که به خوبی شناخته شده است و با روش های پیش بینی کننده ای چون نقشه برداری و برنامه ریزی سنوات کار معرفی کرده است . اعمال هر روش پیش بینی محدودیت های عملی ای را نشان می دهد ، که بعضی از انها می توانند با ترکیب روش ها مورد توجه قرار گیرند . لی و همکاران به مطالعه اینده نگاری فناوری در چین : مطالعات علمی ، اقدامات دولتی و برنامه های کاربردی سیاست پرداختند . مطالعات نظری و فعالیت های عملی نشان می دهد که اینده نگاری فناوری در چین به سرعت در حال توسعه است . این روند توسعه را می توان به سه دوره تقسیم کرد : اکتشاف ، توسعه سریع و بلوغ . فعالیت های پیشرو فناوری اطلاعات در چین ، ذی نفعان را قادر می سازد تا با یکدیگر همکاری کنند ، که منجر به فرهنگ اینده نگاری فناوری می شود. علاوه بر این ، بسیاری از مشکلات در توسعه و برنامه ریزی با علم ، فناوری و نو اوری میتواند حل شود . در این کطالعه کشور هایی همچون برزیل ، شیلی و کره جنوبی مورد بررسی قرار گرفته اند . رتیف و همکاران در پژوهش با عنوان فراروند های جهانی و پیامد های ان ها برای ارزیابی محیط زیست بهبررسی و ازیابی اینده محیط زیست در دنیای پویای امروزی پرداخته است . در این مطالعه عوامل کلیدی اصلی را جمعیت شناسی ، شهر سازی ، نواوری های تکنولوژیک ، تغییرات قدرت و کمبود منابع اقلیمی انتخاب نمودند . سون به مطالعه ی پژوهشی تحت عنوان سناریو های اینده جایگزین کره جنوبی در سال 2030 پرداخته است . در این پژوهش به بررسی پنج سناریوی اینده جایگزین کره جنوبی در سال 2030 برای افزایش درک از اینده بلند مدت پرداخته شده است و با بررسی سوالاتی همچون کره جنوبی در سال 2030 از لحاظ اقتصاد سیاست ، جامعه و … چگونه خواهد بود به مطالعه این موضوع پرداخته است . در این مطالعه با ارائه روایات روشن و تخیلاتی مشخص برای هر سناریو و همچنین با ارائه بینشی دراماتیک در مورد معانی عاطفی و نمادین به بهبود ادراک افراد کمک کرده و همچنین اینده ارجح کره جنوبی و تبدیل ان به جامعه بهتر را پیش بینی نموده است . کتاب دیپلماسی عمومی نوین ؛ کاربرد قدرت نرم در روابط بین الملل تالیف : ملیسن ، ژن اثز حاضز با رویکردی دو جانبه به بررسی و تحلیل مقوله مهم دیپلماسی عمومی پرداخته و ان در ضمن مبادی و ضرورت های بحث ، الگو های متفاوت دیپلماسی عمومی نزد کشور های کوچ یا قدرت های بزرگ به بحث گذاشته شده است . نویسنده ضمن پرداختن به بحث دیپلماسی نوین ، در پی ان است تا الزامات مربوط به بازنگری در دیپلماسی را در جهان معاصر از منظری ایرانی ، به بحث و بررسی گذارد . برای این منظور نخست مفهوم و عناصر دیپلماسی نوین مشخص شده و در ادامه ، ساختار دیپلماسی نوین متناسب با موقیعت ایرات ، تحلیل می گردد. نویسنده دیدگاه خود را در این زمینه مطرح نموده که از دید دستگاه دیپلماسی کشور ج.ا.ایران مورد استناد نیست .  کتاب ، دیپلماسی عمومی : گذشته ، حال و اینده ؛ در این کتاب بسیار مختصر و خلاصه در ابتدا به تاریخچه دیپلماسی عمومی در جنگ جهانی دوم و بعد از ان پرداخته شده و سپس نگرش فعلی به دیپلماسی عمومی بیان شده است ولیکن به موضوع پیان نامه که در خصوص تاثیر فضای سایبری بر دیپلماسی عمومی کشور ایران می باشد اصلا اشاره ای نشد است . کتاب راهنمای اینده نگاری فناوری یونیدو توسط سوفیا اردستانی در سال 1391 ترجمه و به چاپ رسیده است ؛ در این کتاب ضمن معرفی اینده نگاری فناوری ، سازماندهی یک برنامه اینده نگاری فناوری ، روش های اینده نکاری فناوری ، اینده نگاری فناوری را در سطح فراملی ، ملی ، منطقه ای فرو ملی و سطح منطقه ای شرکت مورد بحث قرار داده است . اقا حسینی اشکاوندی و همکاران به مطالعه شناسایی و الویت بندی مولفه های قابلیت های اینده نگاری استراتژیک ، مدیریت بحران و چابکی منابع انسانی در سازمان انتقال خون پرداختند . جامعه اماری این مطالعه ، مدیران ، مسولان و کارشناسان سازمان انتقال خون در اصفهان و سه استان حادثه خیز کشور هستند با حداقل 10 سال سابقه  کار که 160 نفر می باشند ، بر اساس نتایج به دست امده از روش دلفی برای قابلیت های اینده نگاری استراتژیک 5 مولفه برای چابکی منابع انسانی 5  مولفه و برای مدیریت بحران 6 مولفه اصلی شناسایی شدند که هرکدام نیز دارای زیر مولفه هایی می باشند که بر اساس روش AHP اولویت بندی و وزن دهی گردیدند . تولایی در پژوهش خود اینده پژوهی ، روند های خدمات فضای مجازی ایران در فرایند تکنولوژیک جهانی شدن با روش دلفی با روش مطالعات اسنادی و کتابخانه ای ، روند های موثر در اینده خدمات فضای مجازی را عواملی همچون اسناد بالا دستی ، تشکیل مرکز ملی فضای مجازی ایران ، تغییرات فرهنگی و اجتماعی در به کارگیری اینترنت ، رشد زیر ساخت های فناوری و ابزار های نوین اطلاعاتی و ارتباطی ، گسترش سواد الکترونیکی ، سهولت استفاده و کاربدر پذیری خدمات فضای مجازی ، هزینه ی نسبتا کم خدمات فضای مجازی شناسایی نمود .

منبع : qzparadise.ir

سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
پاسخ خود را بنویسید .