1

شرح رابطه مغز انسان توسط پل مک لین .

سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
3

یکی از اصول و روش های مورد نظر که به صورت یک راه و روش به منظور درک سازمان بندی مغز مطرح گردیده عبارت است از :
بررسی نمودن مغز بر اساس کارکرد آن می باشد .
در این رابطه پژوهشگر کانادایی پل مکلین در سال 1973 پیشنهاد نمود :
می توان مغز انسان را به صورت سه لایه ی متحد المرکز در نظر گرفت که هر لایه در نتیجه ی تغییرات تکاملی ایجاد شده است :
1 – هسته ی مرکزی : این قسمت بدوی ترین رفتار های ما را تنظیم می نماید .
2 – دستگاه کناری : این دستگاه کنترل کننده ی هیجانات می باشد .
3 – قشر مخ : که فرایند های هوشی عالی تر ما را تنظیم می نماید .

سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
شما در حال مشاهده 1 از 1 پاسخ هستید ، برای دیدن همه پاسخها اینجا را کلیک کنید .
پاسخ خود را بنویسید .