1

شرح ویژگی های مهندسی صنایع را توضیح دهید ؟

سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
0

یک مهندس صنایع باید :
1- تفکر فراگیر داشته باشد تا بتواند با نگرشی سیستماتیک اجرای سیستم مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار داده و به هم مرتبط سازد .
2-خلاقیت داشته باشد تا بتواند با توجه به اطلاعات خود ( که مانند اقیانوسی از فنون و اطلاعات به عمق نیم متر است ) به بهبود سیستم جاری و یا ارائه طرحی نو بپردازد .
3- یک رهبرگروه باشد تا بتواند علاوه بر طرح ریزی سیستم مورد نظر پیاده سازی و اجرا را نیز پی ریزی نموده و نقش رهبری گروه ها را به خوبی ایفا کند .
4- مدیریت زمان داشته باشد تا بتواند با توجه به اهمیت زمان در کارهای اجرایی خدمات و کالاها را با کیفیت عالی و در حداقل زمان ممکن ارائه دهد .
5- ارتقا دهنده ی بهره وری باشد تا به جای در جا زدن در جای خود و اکتفا به وضعیت فعلی با دانش خود سعی در افزایش بهره وری و بهبود وضعیت کاری ( هرچند کوچک ) بنماید .

سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
شما در حال مشاهده 1 از 1 پاسخ هستید ، برای دیدن همه پاسخها اینجا را کلیک کنید .
پاسخ خود را بنویسید .