3

ویژگی های بارز رفتار نابهنجار را شرح دهید ؟

لطفا در خصوص سوال بنده اطلاعاتی در اختیار عموم جامعه قرار دهید تا بتوانند به صورت رایگان مطالعه نمایند و تاثیر مثبت در روند زندگی ببخشد .

زنجیره تامین بهشت بستری برای پاسخ دهی به سوالات تخصصی در زمینه های علمی پژوهشی با کمک مشاوران و آگاهان در زمینه های روانشناسی .

سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
2

ویژگی های بارز رفتار نابهنجار را شرح دهید ؟

پاسخ :

طبق تحقیقات صورت گرفته ویژگی ها و مشخصات رفتار نابهنجار عبارتند از :

1 – ندرت وقوع آماری

2 – تخطی نمودن از هنجار ها

3 – رنج بردن ویا پریشانی شخصی

4 – پیش بینی ناپذیری

5 – ناتوانی و نیز کژکاری

6 – ناراحتی اجتماعی

7 – در نهایت امر از لحاظ رفتاری خطرناک بودن .

به منظور تهیه و بازدید از مقالات موجود در حوزه ی روانشناسی کلیک نمایید .

سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
شما در حال مشاهده 1 از 1 پاسخ هستید ، برای دیدن همه پاسخها اینجا را کلیک کنید .
پاسخ خود را بنویسید .