5

وظیفه ی مردم جامعه ی کشور ما ایران در جهت مبارزه با تهاجات برنامه ریزی شده ی بیگانگان چیست ؟

سوالاتی در خصوص تاثیر منفی ماهواره دارم که خوشحال میشم به صورت تخصصی پاسخی برای آنها نوشته شود .

ماهواره آسیب های زیادی به جامعه ایرانی ها زده است و برای اینکه بتوانم سوالاتم را طرح کنم این بستر را جستجو کردم و به این نتیجه رسیدم که بهترین بستر است برای بدست آوردن جواب های تخصصی .

بنده سوالات زیادی دارم و خوشحال میشم که با این سوالات بتوانم مشکلات اصلی این جامعه را بررسی نماییم .

سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
0

وظیفه ی مردم در جامعه ی کشور ما ایران در جهت مبارزه با تهاجات برنامه ریزی شده ی بیگانگان چیست ؟

پاسخ :

  • در اینگونه تهاجمات مانند تهاجم فرهنگی وظیفه تمامی اقشار جامعه است که در برابر این پدیده ایستادگی نمایند و همت ملی و تلاشی جدی را می طلبد .
  • لذا باید تمامی افراد جامعه و کشور به روشن بینی کاملی در مورد چگونگی مقابله و ایستادگی با این پدیده دست یابند .
  • باید فرد ، فرد جامعه در راستای تقویت هویت دینی و ملی ایزان اسلامی تلاش نمایند .
سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
شما در حال مشاهده 1 از 1 پاسخ هستید ، برای دیدن همه پاسخها اینجا را کلیک کنید .
پاسخ خود را بنویسید .