0

شرح عنصری که سبب افزایش عمر انبارداری در صیفی جات میشود .

سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
1

رفع علائم کمبود کلسیم درگیاه

جلوگیری از ایجاد پنبه ای شدن و لکه قهوه ای در میوه ها به خصوص در سیب . جلوگیری از لکه تلخی و له شدگی میوه . جلوگیری از سیاه شدن گلگاه میوه ها به خصوص در گوجه فرنگی و هندوانه . افزایش عمر انبار داری محصولات . افزایش میزان محصول .
کلسیم یک عنصر ضروری برای گیاه است و نقش مهمی را در ساختمان دیواره گیاهی و اعضای سلولی ایفا میکند. محلول پاشی کلسیم نتایج مناسبی در بهبود استحکام سلول گیاهی و تاخیر در فرایند پیری ایفا میکند و افزایش عمر گلها بوسیله جلوگیری از سنتز اتیلن توسط کلسیم انجام می شود.کلسیم در جوانه زدن دانه گرده و رشد لوله گرده در بسیاری از خانواده های گیاهی نقش اساسی دارد.اهمیت کلسیم را به دخالت آن در تشکیل دیواره سلولی نسبت داده اند.سوختگی لبه برگ کاهو، قلب سیاه کرفس، پوسیدگی گلگاه گوجه فرنگی، کوچک شدن اندازه میوه مرکبات، لکه تلخی سیب، کاهش کیفیت و انبارداری بسیاری از محصولات از نشانه های کمبود کلسیم اند.

سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
شما در حال مشاهده 1 از 2 پاسخ هستید ، برای دیدن همه پاسخها اینجا را کلیک کنید .
پاسخ خود را بنویسید .