بازدید: 38ایران-اسلام
0

نیت و مقصود موئلف : اهداف پنج گانه مصلحتی استلایی

سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
1

نیت و مقصود موئلف : اهداف پنج گانه مصلحتی استلایی

با توجه به  اشتیاق قریش برای انتقام سران خویش از مسلمین ، قطعا این سفر ، حاوی مصلحتی است که پیامبر را به رغم مخالفت اکثریت مسلمین به سمت مکه روانه کرد . این مصلحت را می توان با توضیح پنج هدف مهم حضرت از این سفر فهم کرد:

معرفی اسلام ( اسلام شناسی) : قدرت اقتصادی و تبلیغاتی برتر قریش ریال اسلام را مهجور و در حد یک حرکت علیه تفکر حاکم شرک و کفر جلوه داده بود . اکثریت قبائل ، مسلمانان را افرادی خشن ، فاقد اندیشه و فرهنگ مشخص که با پیروی از محمد (ص) خدای نادیده را می پرستند ، میدانستند . موسم حج وقت پرده برداشتن از رخ اصیل و بطن حقیقی دین بود .

کاهش وحشت اعراب از اسلام ( مبارزه با اسلامهراسی ): تصور قبائل از اسلام دینی جدید در تضاد باسنت اعراب بود به این معنا که تمامی عقاید و مراسم ملی و مذهبی انان ، حتی فرضیه حج و عمره که یادگار نیاکان ان ها است ، نفی می کند لذا انان دجار وحشت و اضطراب از اسلام شده بودند ؛ حضور در مراسم عمره می توانست پایبندی اسلام به این سنت نیای عرب را نشان دهد و از این وحشت و اضطراب بکاهد.

صدور انقلاب ( گسترش پیام اسلام ) : انجام مناسک حج در مقابل مشرکان و مشاهده انجام فرایض مسلمین ، سبب انتشار اخبار این عمل در سراسر عربستان و در نتیجه تبلیغ عظیمی از ائین اسلام می گشت .

مخدوش ساختن چهره قریش نزد قبائل (دشمنان سیاسی ) : پیامبر (ص) میدانست در صورت پذیرش مسلمین در مکه ، علاوه بر انجام مناسک حج ، مسلمین با نزدیکان خود ، دیدار کرده و سبب نرم خویی مشرکان و اغاز عادی سازی روابط شوند ؛ اما در صورت ممانعت ورود به مکه ، حیثیت و مقبولیت قریش در جهان عرب به عنوان چره بی طرف خادمین بیت الله خدشه دار شده و این گونه امکان ائتلاف با دیگر عرب بر ضد اسلام را ازدست می دهند ، زیرا مسلمین را از حقی که تنها متعلق به قریش نبوده بلکه به تمامی مردم دنیا تعلق دارد، محروم کرده اند .

اطمنان از پیروزی اسلام (اینده نگری ): تحلیل سیاسی پیامبر (ص) این بود که قریش از فکر حمله به حکومت اسلامی بیرون امده و به صلح نظر دارند زیرا توان جنگی قریش به عکس افزایش و تقویت قوای نظامی اسلام ، رو به افول گذاشته و توان اقتصادی انان نیز به خطر افتاده بود . پیامبر (ص) با اطلاع از مهارت سیاسی قریش در درک شرایط ، به فرستاده انان فرمودند : قریش از جنگ ضرر و زیان دیده و انان به ستوه امده اند .

منبع : qzparadise.ir

سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
پاسخ خود را بنویسید .